Cykl Harper Connelly

Dział założony z myślą o seriach i cyklach książkowych. Tu wszystko o naszych ulubionych bohaterach i ich przygodach ukazujących się w częściach.

Moderatorzy: Administratorzy, Moderatorzy, Junior Admini

Awatar użytkownika
Kometa
Psychodeliczne Ciało Niebieskie
Posty: 2621
Rejestracja: 10 wrz 2009, 20:44

Cykl Harper Connelly

Post autor: Kometa »

Autor: Charlaine Harris
TytuÂ?: Grobowy ZmysÂ? (Grave Sight)
Cykl: Harper Connelly
Tom: 1
TÂ?umaczenie: Dominika Schimscheiner
J??zyk oryginaÂ?u: Angielski
Liczba stron: 302
Rok wydania: 17 paÂ?dziernika 2008
Oprawa: mi??kka
Wymiary: 125 x 205 mm
Wydawca: Fabryka SÂ???w, Wydawnictwo Sp. z o.o.

Harper Connelly jest jednÂ? z nielicznych os??b kt??rym udaÂ?o si?? przeÂ?y?? poraÂ?enie piorunem. Gdyby nie szybka interwencja jej przybranego brata - Tolliviera i siostry - Cameron, zapewne spotkaÂ?aby jÂ? niechybna Â?mier??. Jednak dziewczynie udaje si?? w miar?? dojÂ??? do siebie. Jedynymi skutkami ubocznymi jakie pojawiÂ?y si?? po wypadku byÂ?a nieco osÂ?abiona prawa noga, cz??ste migreny i... grobowy zmysÂ?.
Harper doÂ??? szybko odkrywa, Â?e potrafi wyczuwa?? zmarÂ?ych. Gdy tylko znajduje si?? blisko zwÂ?ok narasta brz??czenie w jej gÂ?owie, a jeÂ?li wejdzie w bezpoÂ?redni kontakt z ciaÂ?em jest w stanie zobaczy?? kilka ostatnich sekund z Â?ycia denata, a takÂ?e stwierdzi?? przyczyn?? zgonu. I jak dotÂ?d nigdy si?? nie pomyliÂ?a.
Po zagini??ciu siostry i opuszczeniu rodzinnego domu, kt??ry rodzinnym byÂ? tylko z nazwy, Harper i Tollivier postanawiajÂ? zarobi?? na niecodziennym darze i zakÂ?adajÂ? interes. SÂ? poszukiwaczami zwÂ?ok. Kiedy policja zawodzi, a rodziny tracÂ? nadzieje na odnalezienie zaginionych bliskich Â?ywych, wtedy na scen?? wkracza Harper ze swoim grobowym zmysÂ?em. Rodze??stwo nie bez powodu wybiera sobie takie, a nie inne zaj??cie. WierzÂ?, Â?e kiedyÂ? w ko??cu natknÂ? si?? na Cameron...

Kolejne zlecenie wydaje si?? proste. Policja znajduje w lesie zwÂ?oki mÂ?odego chÂ?opaka - Della. SÂ? pewni, Â?e popeÂ?niÂ? samob??jstwo, ale jego matka wcale nie jest o tym przekonana. Ponadto okazuje si??, Â?e w chwili Â?mierci chÂ?opakowi towarzyszyÂ?a jego dziewczyna - Teenie, po czym przepadÂ?a jak kamie?? w wod??. Pada podejrzenie, Â?e Dell najpierw zabiÂ? dziewczyn??, a potem strzeliÂ? do siebie. Jednak jej ciaÂ?a wciÂ?Â? nie odnaleziono. Na proÂ?b?? matki chÂ?opca Harper ma sprawdzi?? co byÂ?o prawdziwÂ? przyczynÂ? Â?mierci Della i odnaleÂ??? Teenie. Panna Connelly wywiÂ?zuje si?? ze swojego zadania szybko i sprawnie, odnajduje dziewczyn?? i potwierdza hipotez?? matki, Â?e Dellowi wcale nie byÂ?o Â?pieszno na tamten Â?wiat i ktoÂ? ewidentnie mu pom??gÂ? si?? tam przenieÂ???. I tu zaczynajÂ? si?? schody... KtoÂ? najwyraÂ?niej ma jakieÂ? spore 'ale' do Harper i jej brata, bo nagle rodze??stwo napotyka na swej drodze powaÂ?ne przeszkody uniemoÂ?liwiajÂ?ce im opuszczenie miasta oraz co i rusz ktoÂ? czai si?? na nich w ciemnym zauÂ?ku. KomuÂ? ewidentnie nie podoba si?? Harper i jej dar, kt??ry podwaÂ?yÂ? twierdzenie, Â?e Dell popeÂ?niÂ? samob??jstwo. A Â?eby byÂ?o weselej pojawiajÂ? si?? nowe zwÂ?oki i to na dodatek osoby, kt??ra mogÂ?aby rzuci?? odrobin?? Â?wiatÂ?a na spraw??...


Dobry kryminaÂ? z elegancko wplecionymi wÂ?tkami parapsychicznymi. OpowieÂ??? jest tajemnicza i nastrojowa, ale nie straszna w Â?adnym wypadku, ani nawet nie ponura. Troszeczk?? takie z Archiwum X miejscami, ale moim zdaniem duÂ?o bardziej dojrzaÂ?e i wiarygodne. Bardzo teÂ? podoba mi si?? realizm z jakim ukazani sÂ? bohaterowie. Wprawdzie nie wzbudzili we mnie jakiejÂ? szalonej sympatii, ale zaintrygowana Â?ledziÂ?am ich poczynania. Harper chce gra?? twardÂ? i zaradnÂ? kobiet??, jest doÂ??? konkretna i caÂ?kiem przytomna, ale do czasu. Tak naprawd?? dziewczyna jest totalnie uzaleÂ?niona od brata. Gdy Tollivier jest obok, Harper jest w stanie funkcjonowa?? normalnie, ale gdy tylko znika z horyzontu dziewczyna zmienia si?? w zagubionÂ? histeryczk??. Tollivier natomiast sprawia wraÂ?enie osoby majÂ?cej w nosie wszystko opr??cz siostry. Co by si?? nie dziaÂ?o nie wyglÂ?da na specjalnie zaangaÂ?owanego czy przej??tego, podrywa miejscowe kelnerki i raczej nie wyobraÂ?a sobie spokojnego i ustabilizowanego trybu Â?ycia. Razem tworzÂ? ciekawy duet odszczepie??c??w. Oboje stajÂ? przed szansami zerwania z tuÂ?aczkami, Â?yciem od zlecenia do zlecenia i brakiem wÂ?asnego miejsca, ale najwyraÂ?niej wcale tego nie chcÂ?. OdrzucajÂ? to w sumie bez chwili zastanowienia cho?? z jakÂ?Â? takÂ? dziwnÂ? t??sknotÂ?. MoÂ?e to dlatego, Â?e czujÂ?, Â?e jeszcze nie czas, Â?e jeszcze nie odnaleÂ?li Cameron. A moÂ?e dlatego, Â?e juÂ? przywykli wyÂ?Â?cznie do wÂ?asnego towarzystwa i nie potrafiÂ? juÂ? zaufa?? innym ludziom...Autor: Charlaine Harris
TytuÂ?: Gr??b z NiespodziankÂ? (Grave Surprise)
Cykl: Harper Connelly
Tom: 2
TÂ?umaczenie: Dominika Schimscheiner
J??zyk oryginaÂ?u: Angielski
Liczba stron: 320
Rok wydania: 23 stycznia 2009
Oprawa: mi??kka
Wymiary: 125 x 205 mm
Wydawca: Fabryka SÂ???w, Wydawnictwo Sp. z o.o.


Praca Harper w zasadzie wyglÂ?da r??Â?nie. Czasem pomaga policji, a czasem jedynie staje nad grobem zmarÂ?ego maÂ?Â?onka jakiejÂ? zrozpaczonej wdowy, kt??rej pragnieniem jest pozna?? ostatnie chwile z Â?ycia m??Â?a. Kto wie, moÂ?e nim dostaÂ? zawaÂ?u zdradzaÂ? jÂ?? A moÂ?e to zazdrosna kochanka utopiÂ?a go w wannie? Tym razem jednak Harper zostaje zaproszona na zaj??cia student??w z renomowanej uczelni w Memphis. Ma zrobi?? maÂ?y pokaz swoich umiej??tnoÂ?ci na miejscowym cmentarzu. WykÂ?adowca kt??ry jÂ? zaprosiÂ? ewidentnie chce jÂ? zdemaskowa?? jako oszustk?? i tylko czeka na jej potkni??cie. Wi??c gdy przy jednym z grob??w Harper zatrzymuje si?? dÂ?uÂ?ej, po czym twierdzi coÂ? innego niÂ? wykÂ?adowca ma w swoich notatkach, ten wyraÂ?nie tryumfuje. Jednak panna Connelly nigdy si?? nie myli, a radoÂ??? m??Â?czyzny trwa tylko chwile. Okazuje si??, Â?e opr??cz staÂ?ego „lokatora” gr??b goÂ?ci jakieÂ? nadprogramowe ciaÂ?o. Harper z przeraÂ?eniem odkrywa, Â?e sÂ? to zwÂ?oki Tabity Morgenstern...

Kilka miesi??cy wczeÂ?niej, w Nashville, Harper i Tollivier zostali zatrudnieni przez rodzin?? Morgenstern??w aby odnaleÂ?li ich zaginionÂ?, jedenastoletniÂ? c??rk?? – Tabit??. Rodzice stracili juÂ? nadziej??, Â?e odnajdÂ? jÂ? Â?ywÂ?, ale wolÂ? najgorszÂ? prawd?? niÂ? ciÂ?gÂ?Â? niepewnoÂ???. Niestety wtedy Harper nie udaÂ?o si?? im pom??c, rodzina nie byÂ?a wstanie zaw??zi?? obszaru poszukiwa??, Â?atwiej by jej byÂ?o znaleÂ??? igÂ??? w stogu siana, niÂ? dziewczynk??. Jedyne co udaÂ?o jej si?? wtedy ustali?? to, to Â?e Tabity na pewno nie ma w okolicach domu.

CzyÂ?by od poczÂ?tku spoczywaÂ?a w obcym grobie w Memphis? Harper i Tollivier szczerze wÂ?tpiÂ? w taki zbieg okolicznoÂ?ci, zwÂ?aszcza, Â?e jak si?? okazuje rodzina Morgenstern??w przeprowadziÂ?a si?? caÂ?kiem niedawno wÂ?aÂ?nie do tego miasta. Dodatkowo mogiÂ?a w kt??rej znaleziono dziewczynk?? byÂ?a Â?wieÂ?o poruszona. Rodze??stwo zastanawia si?? czy jednak ktoÂ? z rodziny nie jest zamieszany w to morderstwo i pr??buje dotrze?? do osoby kt??ra sprawiÂ?a, Â?e znaleÂ?li si?? na tym konkretnym cmentarzu. Tymczasem policja wciÂ?ga ich na list?? podejrzanych i zakazuje opuszcza?? miasto oraz sprawdza jakie znaczenie dla sprawy moÂ?e mie?? fakt, Â?e pochodzÂ?ca z Â?ydowskiej rodziny Tabita zostaÂ?a zakopana na katolickim cmentarzu...Druga cz??Â??? podobaÂ?a mi si?? duÂ?o bardziej od pierwszej. Intryga przewodnia byÂ?a duÂ?o ciekawsza, morderca i jego intencje duÂ?o bardziej przekonywujÂ?ce, a nowe postaci duÂ?o barwniejsze ( Manfred i Xylda wymiatajÂ? xD ). Druga ksiÂ?Â?ka zdaje si?? by?? troszk?? intensywniejsza, lepiej przemyÂ?lana i dynamiczniejsza. W pierwszej zdarzaÂ?y si?? dÂ?uÂ?yzny, kt??re mnie nuÂ?yÂ?y. Tutaj nie odczuÂ?am tego jakoÂ?. Poza tym zar??wno Harper jak i Tollivier nabrali nowego wyrazu, zacz??Â?am patrze?? na nich troszk?? pod innym kÂ?tem. I z tej perspektywy jako postaci podobajÂ? mi si?? bardziej.

Serdecznie polecam obie ksiÂ?Â?ki zar??wno fanom fantastyki jak i dobrego kryminaÂ?u. Nie sÂ? moÂ?e to jakieÂ? porywajÂ?ce lektury, ale warte uwagi ze wzgl??du na swojÂ? specyficznoÂ???. Poza tym, jak do tej pory zbierajÂ? bardzo pochlebne recenzje.
I read a book about the self, Said I should get expensive help.

To są właśnie rzeczy
jakie przychodzą mi do głowy
kiedy siedzę w domu podczas burzy,
czekając na telefon od kuratora sądowego

@lma

Post autor: @lma »

Po recenzji Komety mam zamiar przeczyta?? tÂ? seri??. ZwÂ?aszcza teraz, gdy FS zakupiÂ?a prawa do trzeciej ksiÂ?Â?ki z tego cyklu. JuÂ? myÂ?laÂ?am, Â?e zrobiÂ? to co z Mercy - zacznÂ? a nie sko??czÂ?...
In non-Sookie Stackhouse news, Harris (via Bilmes) sold Polish rights to the Harper Connelly novel An Ice Cold Grave to Fabryka Slow.
Â?r??dÂ?o informacji: link!
Z tej strony co podaÂ?am moÂ?na r??wnieÂ? si?? dowiedzie??, Â?e MAG zakupiÂ? prawa do CAÂ?EJ serii o Sookie.

Gobur

Post autor: Gobur »

Nie wiem, mnie te ksiÂ?Â?ki nie przypadÂ?y aÂ? tak do gustu, akcja si?? wlecze, miejscami jest po prostu nudno. I wszystko jest jakoÂ? takie maÂ?o przekonujÂ?ce... Da si?? przeczyta??, ale nie mog?? tego specjalnie poleci??...

Kat70

Post autor: Kat70 »

Z niecierpliwoÂ?ciÂ? czekam aÂ? ktoÂ? przetÂ?umaczy dalsze cz??Â?ci tej serii. MoÂ?e fabula nie jest porywajÂ?ca, ale emocje bohater??w bardzo mnie wciÂ?gajÂ?. Mam nadziej?? Â?e w ko??cu Tolliver p??jdzie po rozum do gÂ?owy i przestanie skaka?? na boki aby tylko nie myÂ?le?? o Harper inaczej niÂ? o siostrze. Harper natomiast mogÂ?a by w ko??cu da?? sobie spok??j z poczuciem winy gdy myÂ?li o Tollivierze w kategoriach samca . PrzecieÂ? nie sÂ? rodze??stwem. Zamiast analizowa?? swoje odczucia, w ko??cu powinna sobie uÂ?wiadomi?? Â?e tylko on rozumie jej prac?? i jest w stanie naleÂ?ycie jÂ? obroni?? przed wariatami z kt??rym cz??sto majÂ? do czynienia.

Awatar użytkownika
Oksa
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 1824
Rejestracja: 07 lut 2010, 14:34

Post autor: Oksa »

A ja z przyjemnoÂ?ciÂ? dowiedziaÂ?am si??, Â?e zostaÂ?y poczynione dalsze kroki, aby zostaÂ?a wydana trzecia cz??Â??? o Harper. Przyznaj??, Â?e intryga nie jest powalajÂ?ca, szczeg??lnie w pierwszej cz??Â?ci, ale druga zdecydowania nadrabia. No i to zako??czenie... Hmm jest mam nadziej?? na co czeka?? :)

naja1985

Post autor: naja1985 »

hmm... zapowiada si?? ciekawie. Jak na razie znaÂ?am tw??rczoÂ??? tej autorki tylko dzi??ki cyklowi o Sooki, zobaczymy jak sobie poradziÂ?a tym razem...

Awatar użytkownika
Szept
Posty: 50
Rejestracja: 05 kwie 2010, 11:52

Post autor: Szept »

Hm, po przeczytaniu dwu tom??w - nie jest tak Â?le. Podoba mi si??, Â?e gÂ???wna bohaterka nie jest jakÂ?Â? tam super woman z majtkami na spodniach i powiewajÂ?cÂ? pelerynkÂ?. Co prawda ma pewien dar (staram si?? nie spoilerowa??, dlatego zamilkn?? jaki) to jednak wciÂ?Â? jest w pewien spos??b takÂ?e nie do ko??ca silnÂ? kobietkÂ?, bardzo polegajÂ?cÂ? na bracie. Hm, ale faktycznie moÂ?e akcja nie jest Â?lamazarna jak Â?limak, to jednak nie jest teÂ? strusiem p??dziwiatrem.

Awatar użytkownika
Sasanka
Wystrzyżona Strzyga
Posty: 850
Rejestracja: 14 wrz 2009, 14:40

Post autor: Sasanka »

JakoÂ? nie mog?? sie przem??c i zabra?? sie za czytanie - nie lubi?? pisarzy z przypadku - a za taka uwaÂ?am PaniÂ? Harris.
Nie lubi?? jej tw??rczoÂ?ci zdania sÂ? tandetne, opis historii woÂ?a o pomst?? do nieba ...
ja dla mnie stoi ona jedynie stopie?? wyÂ?ej niÂ? kompletne dno, za kt??re jako czytelnik mam ochot?? przeprasza?? a mianowicie "Pami??tnik??w ..."
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 21:27 przez Sasanka, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Szept
Posty: 50
Rejestracja: 05 kwie 2010, 11:52

Post autor: Szept »

SÂ? gusta i guÂ?ciki:)
Jednak duÂ?e znaczenie ma tutaj moda na odpowiedni rodzaj ksiÂ?Â?ek - ostatni czasy wÂ?aÂ?nie coÂ?, co przypomina love story z nieumarÂ?ym, najlepiej z wampirem, w tle. Motyw stary jak Â?wiat, ale ostatnio namnoÂ?yÂ?o si?? tego jak kr??liki. Nie to, Â?e nie lubi?? kr??lik??w, ale od ksiÂ?Â?ek typu Zmierzch czy jak to si?? zwaÂ?o moÂ?na dosta?? nieprzyjemnego kr????ka. Dowodem sÂ? te pseudo fanki mamroczÂ?ce pod nosem "m??j ukochany Edward, Bill, WSTAW-IMI??". A tamtejsze gÂ???wne bohaterki (bo maÂ?o m??skich gÂ???wnych bohater??w), muszÂ? oczywiÂ?cie by?? niespotykane, mie?? jakiÂ? dar czy co tam jeszcze.

Err, przepraszam, jeÂ?li nie na temat. Poprawi?? si??:)

Awatar użytkownika
Sasanka
Wystrzyżona Strzyga
Posty: 850
Rejestracja: 14 wrz 2009, 14:40

Post autor: Sasanka »

fakt z offtopem sko??czmy - natomiast zgadzam sie z tobÂ? (sÂ? nawet sekty, kt??re t??piÂ? w internecie osoby nie lubiÂ?ce Edwarda o_O ... a podobno paranoja ma ograniczenia...)

MoÂ?e w ramach por??wnania si??gn?? po Harper - nie lubi?? sie z g??ry do niczego uprzedza??... ale jak Pani Harris zn??w mnie tak rozczaruje to poÂ?l?? ja w diabÂ?y !!

Awatar użytkownika
Szept
Posty: 50
Rejestracja: 05 kwie 2010, 11:52

Post autor: Szept »

JuÂ? kocioÂ? peÂ?en smoÂ?y w razie czego przygotowany?:) C??Â?, nie przekreÂ?laj autora baczÂ?c na jego poprzednie ksiÂ?Â?ki. Zawsze moÂ?e zaistnie?? cud i okaza?? si??, Â?e nagle doznaÂ? olÂ?nienia:)

Awatar użytkownika
WereWolf
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 1723
Rejestracja: 25 paź 2009, 20:04

Post autor: WereWolf »

sÂ? nawet sekty, kt??re t??piÂ? w internecie osoby nie lubiÂ?ce Edwarda o_O ... a podobno paranoja ma ograniczenia.
I jakims takim dziwnym zbiegiem okolicznoÂ?ci ich Guru nazywa si?? Sasanka :-P :-P :-P :-P :-P
Obrazek

Awatar użytkownika
Szept
Posty: 50
Rejestracja: 05 kwie 2010, 11:52

Post autor: Szept »

Â?oj, czyÂ?bym o czymÂ? nie wiedziaÂ?a? :lol:

Awatar użytkownika
Sasanka
Wystrzyżona Strzyga
Posty: 850
Rejestracja: 14 wrz 2009, 14:40

Post autor: Sasanka »

WereWolf pisze:
sÂ? nawet sekty, kt??re t??piÂ? w internecie osoby nie lubiÂ?ce Edwarda o_O ... a podobno paranoja ma ograniczenia.
I jakims takim dziwnym zbiegiem okolicznoÂ?ci ich Guru nazywa si?? Sasanka :-P :-P :-P :-P :-P
A gryÂ? ty sie w swoje harcujÂ?ce pchÂ?y !!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
p.s. skÂ?d wiedziaÂ?aÂ? ??

Awatar użytkownika
WereWolf
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 1723
Rejestracja: 25 paź 2009, 20:04

Post autor: WereWolf »

Jak juÂ? pisaÂ?am w innym dziale przede mnÂ? nic si?? nie ukryje. :mrgreen:
Obrazek

ODPOWIEDZ

Wróć do „Serie, sagi i cykle”