Trylogia Las zębów i rąk

Dział założony z myślą o seriach i cyklach książkowych. Tu wszystko o naszych ulubionych bohaterach i ich przygodach ukazujących się w częściach.

Moderatorzy: Administratorzy, Moderatorzy, Junior Admini

@lma

Trylogia Las zębów i rąk

Post autor: @lma »

Autor: Carrie Ryan
TytuÂ?: Las z??b??w i rÂ?k
Tom: I
TÂ?umaczenie: Bartosz Czartoryski
J??zyk oryginaÂ?u: angielski
Liczba stron: 350
Rok wydania: 2011 (w PL)
Oprawa: mi??kka
Wymiary: 125 x 195 mm
Wydawca: Papierowy Ksi??Â?yc

Obrazek

Opis wydawcy:
Las Z??b??w i RÂ?k to jeden z najwi??kszych bestseller??w gatunku literatury Young Adult ostatnich lat, por??wnywany popularnoÂ?ciÂ? do cyklu Zmierzch Stephenie Meyer, Dary AnioÂ?a Cassandry Clare czy Igrzyska Â?mierci Suzanne Collins.
Las Z??b??w i RÂ?k przedstawia bardzo mrocznÂ?, a jednoczeÂ?nie niezwykle wciÂ?gajÂ?cÂ? wizj?? Â?wiata po zagÂ?adzie, w kt??rym mÂ?oda dziewczyna musi dokona?? trudnych wybor??w mi??dzy tym w co wierzy, a tym w co kaÂ?Â? jej wierzy??, mi??dzy Â?wiatem swoich marze??, kt??ry zna tylko z opowieÂ?ci matki, a krwawym ale znanym Â?wiatem, kt??ry jÂ? otacza. Musi teÂ? wybra?? mi??dzy tym, kt??ry ofiarowuje jej swojÂ? miÂ?oÂ???, a tym, kt??remu ona chce jÂ? ofiarowa??.
W Â?wiecie, w kt??rym nie ma nadziei, kaÂ?dy wyb??r musi zosta?? okupiony duÂ?Â? ofiarÂ?. Tylko czy droga do speÂ?nienia wÂ?asnych marze?? okaÂ?e si?? warta poniesionych ofiar...?

Ode mnie:

Las z??b??w i rÂ?k otacza maÂ?Â? wiosk??. Mieszka??cy nie znajÂ? Â?wiata poza Lasem, to co jest ZewnÂ?trz brzmi jak bujda, nierealne marzenie. Do wioski nikt nie wchodzi, a jeszcze lepiej, Â?eby teÂ? nikt nie wychodziÂ?... WiedzÂ? tylko tyle, Â?e tam w Lesie, czai si?? zÂ?o, kt??re tylko czeka na bÂ?Â?d mieszka??c??w, a jedyne co ich interesuje, to ludzkie mi??so.

Akcja zaczyna si?? w momencie dÂ?wi??ku syreny, kt??ra alarmuje zwykle albo na ??wiczenia, albo na zagroÂ?enie.
Tym razem nie sÂ? to ??wiczenia. KtoÂ? zostaÂ? zaatakowany... Matka Mary. ZostaÂ?a Zainfekowana, co oznacza jedno – Â?mier?? i Powr??t jako NieuÂ?wi??cona. Dziewczyna towarzyszy matce przez siatk?? z b??lem obserwujÂ?c ostatnie chwile Â?ycia ukochanej osoby.

„W chwili pomi??dzy Â?mierciÂ? a Powrotem mojej matki przestaj?? wierzy?? w Boga.”


Gdy Mary wraca do domu jej wÂ?asny brat ma do niej pretensje, Â?e pozwoliÂ?a matce Powr??ci?? zamiast jÂ? zabi??. Informuje jÂ? r??wnieÂ?, Â?e wysyÂ?a jÂ? do Si??str. Tym samym, przekreÂ?la jej szanse na zaÂ?oÂ?enie rodziny, w zamian oddajÂ?c jÂ? Bogu i Siostrom.

Siostry stojÂ? na straÂ?y Â?adu i porzÂ?dku. Mary nie potrafi si?? odnaleÂ??? si?? wÂ?r??d Si??str, kt??re jak si?? okazuje, skrywajÂ? wiele sekret??w.
Marzeniem Mary jest zobaczy?? ocean, o kt??rym wiele razy opowiadaÂ?a jej matka, jednak czy na pewno istnieje? Czy jest tylko pÂ?onnÂ? nadziejÂ?? MyÂ?l o oceanie nap??dza dziewczyn?? nadziejÂ? i wiarÂ?, staje si?? to jej obsesjÂ? i najwaÂ?niejszym celem.

Mieszka??cy wierzÂ?, Â?e sÂ? ostatnimi ocalonymi ludÂ?mi, gdy reszt?? Â?wiata spotkaÂ?a zagÂ?ada, Â?e na ZewnÂ?trz nie ma juÂ? nikogo. A jednak pewnej mroÂ?nej nocy ktoÂ? z ZewnÂ?trz wkracza do wioski, a jego obecnoÂ??? otoczona jest kolejnÂ? tajemnicÂ?.

Mary staje si?? poprzez swojÂ? dociekliwoÂ??? niewygodna dla Si??str. Te postanawiajÂ?, Â?e Mary poÂ?wi??ci swe Â?ycie nie jako jedna z Si??str, ale jako Â?ona i matka. Zostaje zar??czona z Harrym, mimo Â?e dziewczyna darzy gorÂ?cÂ? miÂ?oÂ?ciÂ? jego brata, Travisa, kt??ry z kolei jest zar??czony z innÂ? dziewczynÂ?.

„MyÂ?lisz, Â?e chcesz miÂ?oÂ?ci, Mary. MyÂ?lisz, Â?e to pi??kny dar, kt??re wypeÂ?nia ci?? i czyni caÂ?oÂ?ciÂ?; nic wi??cej. Ale mylisz si??. MiÂ?oÂ??? potrafi by?? okrutna i zÂ?a. MoÂ?e sta?? si?? mrokiem i powodowa?? najdotkliwszy b??l. (...) Nie rozumiesz, Â?e Â?ycie w tej wiosce nie polega na miÂ?oÂ?ci, lecz na poÂ?wi??ceniu?”


W wiosce panujÂ? pewne zasady, obrzÂ?dki... Dzieci jest coraz mniej, a maÂ?Â?e??stwa nie sÂ? zawierane z miÂ?oÂ?ci, lecz z obowiÂ?zk??w rodzinnych, aby przedÂ?uÂ?y?? pokolenia... Jednak trudno jest myÂ?le?? o przyszÂ?oÂ?ci, gdy w mroku czajÂ? si?? Â?arÂ?oczne istoty a ich j??k jest przytÂ?aczajÂ?cy.

Co b??dzie gdy siatki, kt??regoÂ? dnia nie wytrzymajÂ? pod naporem Â?arÂ?ocznych NieuÂ?wi??conych? Czy Mary da rad?? ochroni?? bliskich?

Mary jest sprytnÂ?, ciekawskÂ?, walecznÂ? dziewczynÂ?. Jest teÂ? wraÂ?liwa, owszem, ale peÂ?na poÂ?wiecenia. Musz?? przyzna??, Â?e uwielbiam takie bohaterki, cho?? Mary nieraz wydaÂ?a mi si?? samolubna. Jej jedynym celem byÂ?o zobaczy?? ten mityczny ocean. Podziwiam jej ambicje, naprawd??, ale odczuwaÂ?am, Â?e jej obsesja si?? pot??guje. Relacje mi??dzy bohaterami byÂ?y dla mnie takie realne. Wszystkie emocje dziaÂ?aÂ?y na mnie. CzuÂ?am tÂ? bezradnoÂ??? bohater??w, ich strach, nadziej??.

Narracja jest pierwszoosobowa w czasie teraÂ?niejszym, co pot??gowaÂ?o we mnie wraÂ?enia i emocje wypÂ?ywajÂ?ce z ksiÂ?Â?ki. Styl autorki bardzo mi si?? podoba. Ach, wielbiciele „IÂ?” to coÂ? dla Was. B??dziecie si?? ba??, wzrusza??, roni?? Â?zy, przeÂ?ywa?? kaÂ?dy moment tej ksiÂ?Â?ki...
Sama fabuÂ?a, moÂ?e nie jest aÂ? nadto oryginalna, nachodzi przecieÂ? skojarzenie do filmu „Osada”. OsobiÂ?cie filmu nie oglÂ?daÂ?am, wiec nie wiem na ile jest zgodnoÂ??? fabuÂ?y, ale musicie przyzna??, Â?e czegoÂ? podobnego jeszcze nie byÂ?o. Atmosfera ksiÂ?Â?ki jest mroczna, wr??cz momentami przeraÂ?ajÂ?ca.

Ta ksiÂ?Â?ka mnie uwiodÂ?a, oczarowaÂ?a, niemal od pierwszej strony. ByÂ?am wr??cz uzaleÂ?niona od niej, nie mogÂ?am spa?? bo musiaÂ?am jÂ? sko??czy??, by pozna?? finaÂ? tej przejmujÂ?cej historii. Nie mogÂ?am przesta?? o niej rozmyÂ?la?? zar??wno w trakcie czytania, jak i po. Przerwy w czytaniu byÂ?y m??kÂ?. Ja po prostu musiaÂ?am pozna?? zako??czenie tej ksiÂ?Â?ki.
Dawno nie czytaÂ?am tak wspaniaÂ?ej ksiÂ?Â?ki mÂ?odzieÂ?owej. BaÂ?am si??, pÂ?akaÂ?am, przeÂ?ywaÂ?am t?? ksiÂ?Â?k?? caÂ?Â? sobÂ?, wszystkie emocje bohater??w odczuwaÂ?am dogÂ???bnie. Z nerw??w i tych wszystkich emocji obgryzÂ?am paznokcie, niestety.

Ta powieÂ??? nie jest absolutnie schematyczna a tym bardziej przewidywalna. Co to, to nie! Nawet wÂ?tek romantyczny jest taki prawdziwy, delikatny, peÂ?en poÂ?wi??ce??.
Nie jest to ksiÂ?Â?ka o kolejnym pustym wÂ?tku miÂ?osnym z paranormalnÂ? otoczkÂ?, zamiast tego mamy ch???? przetrwania, walk?? o wolnoÂ???, nadziej??, miÂ?oÂ???, poÂ?wiecenie, strach i... Â?mier?? czajÂ?cÂ? si?? zewszÂ?d.

Zako??czenie w peÂ?ni satysfakcjonujÂ?ce, gdy dobrn??Â?am do ostatniej strony poczuÂ?am ogromny smutek, Â?e finaÂ? juÂ? za mnÂ?. Smuci mnie teÂ? nieco fakt, Â?e nast??pne cz??Â?ci b??dÂ? juÂ? nie o Mary, a o zupeÂ?nie innych bohaterach, jednak czuj??, Â?e b??dÂ? r??wnie fascynujÂ?ce jak ta cz??Â???. Seria trafia do mojego grona ulubionych ksiÂ?Â?ek.

Jest to Â?wietna propozycja dla mÂ?odszych i starszych czytelnik??w. GorÂ?co zach??cam do zapoznania si?? z tÂ? pozycjÂ?, bo naprawd?? warto. Jest to coÂ? wyjÂ?tkowo Â?wieÂ?ego. A gdy b??dziesz kiedyÂ? w ciemnym lesie i usÂ?yszysz za sobÂ? chrz??st liÂ?ci... uwaÂ?aj na siebie, bo to mogÂ? by?? Oni.

Ocena og??lna: 10/10

W tym roku ma ukaza?? si?? druga cz??Â??? trylogii ;-)
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 16:25 przez @lma, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Ronni
Nawiedzony Praktykant Grabarza
Posty: 189
Rejestracja: 15 mar 2010, 08:43

Post autor: Ronni »

PrzeczytaÂ?am..... powiem tak na poczÂ?tku ksiÂ?Â?ka bardzo mi si?? podobaÂ?a, nie spodziewaÂ?am si??, Â?e tak to wszystko si?? potoczy. Niestety potem [spoiler] kiedy umarÂ? Travis zdenerwowaÂ?o mnie to, lecz nie to byÂ?o najgorsze- najbardziej nie podoba mi si?? to iÂ? nast??pna cz??Â??? b??dzie opowiada?? juÂ? o kimÂ? innym(wedÂ?ug mnie b??dzie to c??rka Mary- co insynuuje opis 2 cz??Â?ci na ko??cu ksiÂ?Â?ki). Moim zdaniem autorka powinna przedstawi?? dalsze losy Harrego, co si?? z nim staÂ?o, czy udaÂ?o mu si?? przeÂ?y?? itp., a nie sytuacj?? kt??ra rozgrywa si?? po kilkunastu latach- jak dla mnie zachwiaÂ?o to caÂ?Â? pierwszÂ? cz??Â?ciÂ? :-( [/spoiler]
W niebie jest dobry klimat, ale w piekle lepsze towarzystwo...

Awatar użytkownika
Blair
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 1468
Rejestracja: 26 mar 2011, 23:24

Post autor: Blair »

Obrazek

„Śmiercionośne fale” to druga część trylogii „Lasu zębów i rąk”, do której wróciłam z wieloma oczekiwaniami. Autorka, w każdej z części prowadzi nas przez fabułę za pomocą innego bohatera literackiego. Tym razem miałam przyjemność poznać Gabrielle – postać, która jeszcze nie występowała w pierwszej części, a wprowadzona do drugiej, skutecznie odciągnęła mnie od rozważań na temat życia Mery.

Autorka jeszcze raz z wielką wprawą wprowadziła mnie świat, gdzie okrucieństwo oraz ból władają sercami wszystkich bohaterów. Świat, w którym niebezpieczeństwo czyha wszędzie, nawet w zakamarkach ludzkiego umysłu. Nie wiem, czy pomiędzy przeczytaniem pierwszego, a drugiego tomu, miałam zbyt wielką przerwę, jednakże wydaje mi się, że wątek miłosny nałożony na nigdy nie znikające napięcie, został lepiej nie tylko skonstruowany, ale także wykorzystany. Czasami przysłaniał sedno sprawy, czyli odwieczną walkę o przetrwanie z Mudo, czy jak kto woli z Nieuświęconymi, jednakże zauważyłam, że nie sprawiało mi to tak wielkich kłopotów jak w „Lesie zębów i rąk”.

„Wydaje mi się, ze czasem bała się kochać. Była jedną z osób, które lubią rzeczy konkretne, jak ocean. Coś co możesz pokazać i wiesz, co to jest. Chyba dlatego zawsze ciężko jej było wierzyć w Boga. I myślę, że właśnie z tego powodu broniła się przed miłością. Nie mogła jej dotknąć.”*

Zmiana postaci wyszła autorce na dobre. Główna bohaterka nie miała tendencji do nieprzerywalnej irytacji mojej osoby, a raczej wzbudzała ciekawość i zainteresowanie. Z każdą przeczytaną stroną, coraz bardziej zaczynałam przywiązywać się do nowych postaci, jednocześnie także dobrze wspominając poprzednie, które nie odeszły na dobre. Gabrielle była dziewczyną zagubioną i nieśmiałą, a jednocześnie brnącą do celu i w wielu wypadkach odważną. Czytając książkę można zauważyć ledwo widoczną przemianę, dzięki której nasza bohaterka staje się w pewien sposób zahartowana przez te wszystkie wydarzenia, które odcisnęły na niej piętno.

Akcja nie biegła jak szalona, jednakże pani Carrie umiejętnie stopniowała napięcie oraz odwracała bieg akcji. Trzeba przyznać, że jedną z wielu zalet książki jest właśnie wywoływanie w świadomości czytelnika pewnego niepokoju, który cały czas wzrasta, dopóki jakakolwiek sytuacja, rozgrywająca się na kartach stron, nie da mu ujścia. Faktem jest także, że pani Ryan wprowadziła motywy, które wystąpiły już w pierwszej części. Pomiędzy innymi znalazł się także wątek stary jak świat, o miłości dwóch chłopców do jednej dziewczyny. Jednak warto zauważyć, że został on także poprowadzony w inny sposób niż w „Lesie zębów i rąk”. Tutaj autorka postawiła na pewną dozę subtelności, dzięki czemu motyw, który możemy spotkać w naprawdę wielu innych powieściach, nie denerwuje ani nie wywołuje zawodu.

Tak więc kontynuacja "Zębów i rąk" podobała mi się o wiele bardziej i jestem całkowicie pewna, że przyczyną tego faktu była wspomniana wcześniej zmiana postaci. Mery - główna bohaterka "Lasu" strasznie mnie denerwowała. Była okropnie bogobojna i nieśmiała.

Cała trylogia to moim zdaniem całkiem niezła powieść młodzieżowa, która od samego początku kojarzy mi się z "Resident Evil" przez Nieuświęconych, którzy z opisu przypominają mi po prostu zombii i "Igrzysk śmierci", ale tylko i wyłącznie przez wątek miłosny, który i tu i tam wydaje mi się źle rozpisany, przez co czytelnik tak naprawdę nigdy nie jest pewien "uczuć" bohaterów :roll:
One prerson's craziness is another person's reality
- Tim Burton

ODPOWIEDZ

Wróć do „Serie, sagi i cykle”