Rejestracja  | Zaloguj

Poprzedni temat «» Nastŕpny temat
Co wp│ywa na sprzeda┐ ksi▒┐ek i proces wydawiczy
Autor WiadomoŠ
Lamia
[Usuniŕty]

Wys│any: 2010-07-02, 20:53   

Cytat:
troch?? nie rozumiem tych wylicze??. Po mojej stronie sadzawki jest sporo wyda?? poni┬?ej 10$, a przecie┬? koszty pracy s┬? raczej wi??ksze. A w Polsce z tego co piszecie ksi┬?┬?ki kosztuj┬? 15-20$. A zarobki s┬? sporo mniejsze.


No tak, ale po twojej stronie sadzawki jest troch?? wi??cej czytelnik??w. Wg danych z 2010 roku (jak podaje wikipedia) w Stanach jest szansa, ┬?e ksi┬?┬?k?? kupi 308 771 000 ludzi. W Polsce jest nas tylko 38 167 329, czyli 8 razy mniej. To du┬?o mniejszy rynek zbytu. Nie jestem ekonomist┬?, ale z tego co wiem to np. firmie farmaceutycznej zwr??ci si?? wprowadzenie nowego leku dopiero wtedy, gdy lek ten pojawi si?? na jednym z wielkich rynk??w np. w USA, czy Chinach. To kiepskie por??wnanie, ale jestem pewna tej informacji. Tak wi??c, logiczne jest, ┬?e cena ksi┬?┬?ek w Polsce musi by?? wi??c wy┬?sza, bo jest na nie mniejsze zapotrzebowanie.
Poza tym ksi┬?┬?ki angloj??zyczne zawsze b??d┬? mie?? wi??cej czytelnik??w ze wzgl??du na rozpowszechnienie j??zyka - w samej Warszawie jest wiele ksi??garni sprzedaj┬?cych ksi┬?┬?ki tylko w tym j??zyku. Automatycznie rynek zbytu si?? powi??ksza. Ksi┬?┬?ka wydana po polsku b??dzie si?? sprzedawa?? tylko w Polsce.
 
     
Czarownica 
Gawron


Do│▒czy│a: 23 Cze 2010
Posty: 2714
Sk▒d: z planety Ziemia
Wys│any: 2010-07-03, 08:43   co wp┬?ywa

Nie jestem pewna czy wydawnictwa zadawalaj┬? si?? okre┬?lon┬? kwot┬?, czy te┬? licz┬? na zysk ze sprzeda┬?y. My┬?l??, ┬?e to zale┬?y od umowy kt??r┬? zawieraj┬?. My┬?l?? te┬? ┬?e prawa do wielu ksi┬?┬?ek s┬? kupowane bezpo┬?rednio od autor??w. Zale┬?y to od tego, jak┬? umow?? autor zawar┬? z wydawnictwem, a te mog┬? by?? naprawd?? umowy mog┬? by?? naprawd?? bardzo r??┬?ne.
 
     
Wolf 
Nawiedzony Praktykant Grabarza

Do│▒czy│: 26 Pa╝ 2009
Posty: 149
Wys│any: 2010-07-03, 12:29   

Gobur napisa│/a:
troch?? nie rozumiem tych wylicze??. Po mojej stronie sadzawki jest sporo wyda?? poni┬?ej 10$, a przecie┬? koszty pracy s┬? raczej wi??ksze. A w Polsce z tego co piszecie ksi┬?┬?ki kosztuj┬? 15-20$. A zarobki s┬? sporo mniejsze.


Dobra dokopa┬?em sie do wspomnianego wcze┬?niej wyliczeni?? na forum Mag-a i wklejam go poni┬?ej. Tak sytuacja przedstawia┬? sie na koniec 2006r. Jako ┬?e paranormal romance sprzedaj┬? sie lepiej MAG zmniejszy┬? ilo┬??? innych ksi┬?┬?ek kosztem paranormali. Chwa┬?a Magowi za to ze w tych warunkach zdecydowa┬? sie na serie Uczta Wyobra┬?ni, czy na ryzykowanie i wprowadzanie na polski rynek nowych niesprawdzonych autor??w

Cytat:
AM napisa┬?:
Wydaje mi si??, ┬?e nadszed┬? odpowiedni moment, aby rzuci?? nieco ┬?wiat┬?a na koszty wydawania ksi┬?┬?ek, powody ich dzielenia itd.

Po pierwsze, sprzeda┬? 90% ksi┬?┬?ek fantastycznych wydawanych w Polsce nie przekracza poziomu 3000 egz. (prawd?? m??wi┬?c sprzeda┬? rz??du 2000 jest uwa┬?ana za w miar?? dobr┬?). Takiego chocia┬?by Ilionu sprzeda┬?o si?? oko┬?o 1200 egz. (wiecie wi??c ju┬? dlaczego Amber podzieli┬? nast??pny tom na 2).

Po drugie, jest co┬? takiego jak mar┬?a (w przypadku takiego np. Maga wynosi ona oko┬?o 50%; inni maj┬? pewnie ┬?redni┬? mar┬?e na poziomie 40-45%). Tak wi??c za ksi┬?┬?k??, kt??ra kosztuje 35 z┬?, wydawca otrzymuje 17.50.


Od tego 17.50 trzeba odj┬??? koszty t┬?umaczenia (lub nie, je┬?li ksi┬?┬?ka zosta┬?a napisana przez rodzimego autora. Wynosz┬? one w wi??kszo┬?ci normalnych wydawnictw od 15 do 25 z┬? za stron?? maszynopisu. Powiedzmy, ┬?e ┬?redni┬? warto┬?ci┬? jest 17 z┬? za stron?? (czyli 374 z┬? za arkusz). Po┬???wka ┬?owc??w ko┬?ci Eriksona ma dok┬?adnie 25 arkuszy (ponad 500 stron maszynopisu), co oznacza, ┬?e wydawca poniesie koszt 25x375=9350 z┬?. Nak┬?ad ksi┬?┬?ki wynosi 3000 egz. 9350 dzielone przez 3000 daje nam 3.11 z┬?.

Jednym s┬?owem od naszego 17.50 odejmujemy 3.11. Dla wydawcy ksi┬?┬?ki zachodniego autora zostaje 14.39

Jed┬?my dalej. Pieni┬?┬?ki dla autora (pominiemy zaliczki, bo mog┬? by?? one bardzo r??┬?ne, a i tak po rozliczeniu s┬? odejmowane od sumy nale┬?nej autorowi) Zachodni autor otrzymuje zwykle 7% od ceny detalicznej (popularni Polscy autorzy 10-12%). Czyli Erikson otrzyma za pol??wk?? swojej ksi┬?┬?ki (je┬?li sprzeda si?? ca┬?y nak┬?ad) 7350 z┬? (polski autor za tak┬? sama ksi┬?┬?k?? otrzyma┬?by 10500 z┬?). Te warto┬?ci znowu dzielimy przez 3000 (nak┬?ad) I oto co nam wychodzi.

Wydawca zachodniego autora 14.39 – 2.45 = 11.94 z┬?
Wydawca rodzimego autora 17.50 – 3.50 = 14 z┬?

Kolejny etap to redakcja i korekta. W tym przypadku ich koszt wynosi 120 z┬? za arkusz, czyli 3000 z┬?.

Jak ┬?atwo obliczy?? przy za┬?o┬?onym przez nas nak┬?adzie koszt wyniesie 1 z┬? za egzemplarz.
Wychodzi na wi??c

Wydawca zachodniego autora 11.94 z┬? – 1 = 10.94 z┬?
Wydawca rodzimego autora 14 z┬? – 1 = 13 z┬?

Koszt sk┬?adu bywa r??┬?ny, ale za┬???┬?my, ze wynosi 40 z┬? za arkusz, czyli w tym przypadki 1000 z┬?/

I znowu dzielimy przez 3000 egz. Wychodzi 33 gr. Co daje nam

Wydawca zachodniego autora 10.94 z┬? – 0.33 = 10.61 z┬?
Wydawca rodzimego autora 13 z┬? – 0.33 = 12.67 z┬?

Na koniec druk:

W tym przypadku wyniesie on 3.75 za egzemplarz. Co daje nam na koniec

Wydawca zachodniego autora 6.86
Wydawca rodzimego autora 8.92

Czyli jak takiego Eriksona sprzeda si?? 3000, wydawca zarabia 20580 z┬?
Je┬?li by┬?by to Polski autor wydawca dostanie 26760 z┬?

Nie musz?? chyba dodawa??, ┬?e 3000 Eriksona sprzedaj┬? si?? w rok oraz, ┬?e zosta┬?y tu uwzgl??dnione tylko koszty bezpo┬?rednie (zostaj┬? koszty sta┬?e wydawnictwa, na kt??re ksi┬?┬?ka musi zarobi?? (pensje, czynsze itd.) oraz koszty promocji).

Jasne r??wnie┬? jest chyba to, ┬?e 90% nigdy nie osi┬?ga 3000 sprzeda┬?y. Przy 2000 egzemplarzy i podobnych kosztach ( w Magu w 2004 roku tego pu┬?apu nie osi┬?gn??┬?a ponad po┬?owa ksi┬?┬?ek) robi si?? nieciekawie. Dla wydawcy zostaje ko┬?o 3000 tysi??cy ( a w┬?a┬?ciwie jest na minusie, bo nagle zaczynaj┬? odgrywa?? rol?? zaliczki, kt??re wcze┬?niej pomin┬?┬?em; s┬? one wy┬?sze ni┬? 7% od ka┬?dego z 2000 sprzedanych egz. i coraz cz??┬?ciej nie schodz┬? poni┬?ej 1500$).Teraz postaram si?? odpowiedzie?? na pytanie dlaczego wydawcy dziel┬? ksi┬?┬?ki. Tak naprawd?? ju┬? na nie odpowiedzia┬?em. Chodzi o to ┬?eby co┬? zarobi??. Znowu we┬?my Eriksona. Powiedzmy, ┬?e wydajemy go w jednym tomie i dajemy cen?? 50 z┬?. Po odj??ciu mar┬?y dla wydawcy zostaje 25 z┬? za egz.

Odejmijmy teraz szybko od 25 z┬? wszystkie powy┬?sze koszty x2 (bo ┬?owcy ko┬?ci maja 50 arkuszy). Co nam wychodzi: 25-6.22-3.50-2-0.66-7.50= 5.12

Wydawcy zostaje ko┬?o 15000 niby jeszcze in plus., ale...

50 z┬? za ksi┬?┬?k?? to chora cena i w wi??kszo┬?ci przypadk??w (s┬? wyniki bada??) ┬?atwiej sprzeda?? co┬? za 2x35 ni┬? 1x50, szczeg??lnie, gdy wydaje si?? ksi┬?┬?k?? nowego autora.

Tak naprawd?? w przypadku nowego autora cena 50 z┬? by┬?aby samob??jstwem. Sko??czy┬?oby si?? pewnie gorzej ni┬? w przypadku Simmonsa, do kt??rego Amber musi dop┬?aci?? ze 30000.

Rozwa┬?my mo┬?liwo┬??? wydania Erikson w jednym tomie i cenie 35 z┬?
Co nam wychodzi: 17.50-6.22-2.45-2-0.66-7.50= -1.33
Pora┬?ka. Podobnie by┬?o z Bramami domu umar┬?ych. W rok po wydaniu tu┬? przed Wspomnieniem lodu Bramy by┬?y oko┬?o 10000 do ty┬?u. St┬?d decyzja o dzieleniu tom??w.

I tu dochodzimy do polityki Fabryki. Mi tez si?? ona podoba, tym bardziej, ┬?e jest oparta na podobnym mechanizmie (cho?? nie wi┬?┬?e si?? to z podzia┬?em na tomy, a nawet je┬?li tak, to czytelnik nigdy o tym si?? nie dowie, bo podzia┬? odbywa si?? na poziomie wydawnictwa ). Masz ksi┬?┬?k?? za mniej ni┬? 30 z┬? i jeste┬? zadowolony. Uwa┬?asz, ┬?e ich pozycje s┬? tanie itd. Za ksi┬?┬?ki innych wydawc??w s┬? drogie. Co wi??cej dziel┬? je na kilka tom??w.

Tylko, ┬?e fakty (kt??re zreszt┬? nie maj┬? znaczenia) s┬? inne. I tu znowu Erikson. Dostajesz go za 2x35z┬?. Razem 70 z┬?. 50 arkuszy tekstu. 2 miliony znak??w. Masz to gdzie┬?. Na zachodzie jest w jednym tomie i kosztuje w paperbacku taniej. A Pilipiuk tylko 25 zeta. Nie ma znaczenia, ┬?e Fabryka sk┬?ada swoje ksi┬?┬?ki zajebist┬? czcionk┬? (na stronie mie┬?ci si?? o 1/3 znak??w mniej) i, ┬?e taki Erikson ma obj??to┬??? 6 Pilipiuk??w wartych ┬?┬?cznie 150 z┬?. Liczy si?? to, ┬?e ksi┬?┬?ki Fabryki s┬? tanie, bo kosztuj┬? mniej ni┬? 30 z┬?, nawet je┬?li ich 500 stronicowa powie┬??? w Magu mia┬?a by stron tylko 300.

Tak my┬?li wi??kszo┬??? czytelnik??w, kupuj┬?cych ksi┬?┬?ki, dlatego te┬? ┬?ywe srebro w trzech tomach po 25 z┬?, sprzeda si?? kilka razy lepiej ni┬? w jednym za 75 czy nawet za 50.

Niestety, wydawca zachodniej prozy b??dzie zawsze na straconej pozycji. Tamtejsi autorzy trzaskaj┬? ksi┬?┬?ki po 1000 stron i wi??cej, bo takie s┬? trendy. Prze┬?cigaj┬? si?? w tworzeniu coraz wi??kszych cegie┬?.

Dla polskiego wydawcy jest to tragedia. Bo ksi┬?┬?ka, ┬?eby jako┬? tam si?? sprzeda?? nie mo┬?e przekroczy?? pewnej psychologicznej granicy cenowej (dla mnie max to 35 z┬?, dla innych zdecydowanie mniej).

Fabryka ma lepiej. Polscy autorzy (z kilkoma wyj┬?tkami) z trudem p┬?odz┬? co┬? na 300 Magowych stron i raczej nie trzeba si?? martwi?? o to, jak ograniczy?? obj??to┬??? ksi┬?┬?ki, tylko jak j┬? rozdmucha??, ┬?eby nie wygl┬?da┬?a jak broszurka.

I tyle
 
     
Loleczka 
Weteran
dziecko losu


Wiek: 27
Do│▒czy│a: 19 Sty 2010
Posty: 1180
Sk▒d: z bajki
Wys│any: 2010-07-03, 19:27   

Eee... skomplikowany proces. Pogubi┬?am si?? w tych wyliczeniach.
Chyba nie skuma┬?am o co chodzi. Przeczytam jeszcze raz p??┬?niej to mo┬?e co┬? z tego wyjdzie.
_________________
Jestem sob▒. A kim innym powinnam byŠ? Przecie┐ nie zmieniŕ siŕ w ciebie.
 
     
Czarownica 
Gawron


Do│▒czy│a: 23 Cze 2010
Posty: 2714
Sk▒d: z planety Ziemia
Wys│any: 2010-07-03, 19:32   co wp┬?ywa

Czyli najwi??cej wynosi mar┬?a czyli po┬?rednicy - jak i w innych przypadkach, nie dotycz┬?cych ksi┬?┬?ek. A mar┬?a st┬?d ┬?e ksi┬?┬?ki id┬? do hurtowni, kt??ra chce zarobi?? i dopiero potem do ksi??garni, kt??ra te┬? chce zarobi??. Ale moim zdaniem chc┬? troch?? za du┬?o. Czyli, gdyby pomin┬??? etap hurtowni, cena ksi┬?┬?ek mog┬?aby pewnie spa┬??? o ok. 20-25%. Ciekawe dlaczego wydawnictwa nie decyduj┬? si?? na sprzeda┬? bezpo┬?rednio do ksi??gar???
 
     
Lamia
[Usuniŕty]

Wys│any: 2010-07-03, 19:43   

Cytat:
Ciekawe dlaczego wydawnictwa nie decyduj┬? si?? na sprzeda┬? bezpo┬?rednio do ksi??gar???


Najwi??ksze ksi??garnie na pewno kupuj┬? bezpo┬?rednio od wydawnictwa. Ale te mniejsze te┬? musz┬? sk┬?d┬? zakupi?? towar.
 
     
WyÂwietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie mo┐esz pisaŠ nowych tematˇw
Nie mo┐esz odpowiadaŠ w tematach
Nie mo┐esz zmieniaŠ swoich postˇw
Nie mo┐esz usuwaŠ swoich postˇw
Nie mo┐esz g│osowaŠ w ankietach
Nie mo┐esz za│▒czaŠ plikˇw na tym forum
Mo┐esz Âci▒gaŠ za│▒czniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl created by enquish from Slums-Attack.org