Jak to jest z tymi wilkołakami

Tutaj poruszamy tematy ogólne dotyczące książek o Mercy.
<img src="http://img153.imageshack.us/img153/2324/00oglnieomt.png">

Moderatorzy: Administratorzy, Moderatorzy, Junior Admini

Awatar użytkownika
Loleczka
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 1180
Rejestracja: 19 sty 2010, 23:57

Post autor: Loleczka »

No c??Â?, po gÂ???bszej analizie tego co napisaliÂ?cie, to jakoÂ? i ja zacz??Â?am wÂ?tpi?? w to co napisaÂ?am. A szkoda.
Zna ktoÂ? jeszcze jakieÂ? prawa, obyczaje wilkoÂ?ak??w? Bo ja mam wraÂ?enie, Â?e o czymÂ? zapomniaÂ?am :-/
Jestem sobą. A kim innym powinnam być? Przecież nie zmienię się w ciebie.

Gobur

Post autor: Gobur »

co do tego czy WilkoÂ?ak - kobieta moÂ?e urodzi?? jako wilk to mam duÂ?e wÂ?tpliwoÂ?ci.
1) Po pierwsze, czy jako wilk jest w stanie zajÂ??? w ciÂ?Â???? W ko??cu wilcza posta?? nie jest wilkiem tylko magicznÂ? formÂ?, poza tym w przeciwie??stwie do ludzi wilki majÂ? okreÂ?lone okresy w kt??rych sÂ? pÂ?odne, wi??c nie wiadomo jak to wychodzi u wilkoÂ?ak??w
2) Czy WilkoÂ?ak moÂ?e tak dÂ?ugo pozosta?? wilkiem - wedÂ?ug Alpha and Omega wilcza forma wymaga wi??cej energii, do tego normalnie podczas peÂ?ni wilkoÂ?ak si?? zmienia dwa razy - tam i z powrotem (bo inaczej nie byÂ?o by sytuacji w kt??rych mÂ?ode wilkoÂ?aki nie zdajÂ? sobie sprawy z tego kim sÂ? nawet po pierwszej zmianie, przymus dziaÂ?a raczej w obie strony.
3) Co do tego Â?e ludzkie kobiety nie mogÂ? donosi?? ciÂ?Â?y jeÂ?li dziecko nie jest w peÂ?ni czÂ?owiekiem to najprawdopodobniej efekt podwyÂ?szonego metabolizmu pÂ?odu - ludzka matka nie jest w stanie utrzyma?? go przy Â?yciu, a wilkoÂ?aczka jeÂ?li z jakiÂ? powod??w si?? nie b??dzie zmienia?? poÂ?wi??ca sporo wÂ?asnej Â?ywotnoÂ?ci (to razem z wysiÂ?kiem poÂ?wi??conym na powstrzymanie przemiany zabiÂ?o matk?? Charlesa)

Awatar użytkownika
Oksa
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 1824
Rejestracja: 07 lut 2010, 14:34

Post autor: Oksa »

Kolejna rzecz wedÂ?ug mnie warta uwagi, to to, Â?e wilkoÂ?ak jest istotÂ?, kt??rÂ? tworzy istota ludzka i wilk. KaÂ?da z poÂ???wek moÂ?e mie?? wÂ?asne (nawet inneod siebie) odczucia, emocje, potrzeby, co do tej samej kwestii i osoby. Jest to bardzo dobrze pokazane w On the Prowl z punktu widzenia Charles'a.

Gobur

Post autor: Gobur »

do tego jeszcze kwestia dominacji:
To czy wilk jest dominujÂ?cy, ulegÂ?y czy jest omegÂ? jest zdecydowane w momencie urodzenia a nie przemiany. DominujÂ?cy wilk ma prawo rzÂ?dzi??, ale jego instynkt nakazuje teÂ? mu ochrania?? bardziej ulegÂ?ych od niego. JeÂ?li czÂ?owiek przed przemianÂ? dysponuje jakÂ?Â? szczeg??lnÂ? mocÂ?, po przemianie jego moc roÂ?nie, cho?? moÂ?e ulec przeksztaÂ?ceniu. CaÂ?e stado jest zwiÂ?zane z AlfÂ?, jeÂ?li ktoÂ? magicznie podporzÂ?dkuje sobie Alf??, zyskuje teÂ? wÂ?adz?? nad stadem.

Awatar użytkownika
Sasanka
Wystrzyżona Strzyga
Posty: 850
Rejestracja: 14 wrz 2009, 14:40

Post autor: Sasanka »

pyczunia pisze:a ja tak wyskocze troch?? nie na temat, bo o wilkach a nie wilkoÂ?akach; wczoraj i w sobote na TV4 leciaÂ? dokument o czÂ?owieku kt??ry wraz z Â?onÂ? na 6 lat zamieszkaÂ? ze stadem wilk??w, kt??re tak naprawd?? sam stworzyÂ? w Idaho. Bardzo wzruszajÂ?ca opowieÂ??? (moÂ?e jestem Â?wirni??ta ale albo pÂ?akaÂ?am albo si?? gÂ?upio cieszyÂ?am do TV na tym filmie). Pokazane jest tam jak wilk i czÂ?owiek Â?yjÂ? praktycznie razem w przyjaÂ?ni i zachowania wilk??w w stadzie (gÂ???wnie jeÂ?li chodzi o hierarchi??).
OglÂ?daÂ?am to chyba z kilka razy :) rewelacyjne, prawda?

Awatar użytkownika
Anne
Żarłoczny Ghul
Posty: 781
Rejestracja: 30 paź 2009, 00:07

Post autor: Anne »

Ten program jest super.
ZazdroÂ?ciÂ?am tym ludziom, Â?e mieli okazje mieszka?? razem z wilkami. Poza tym niesamowite byÂ?o to, Â?e wilki tak im ufaÂ?y.
Nothing is true. Everything is permitted.

pyczunia

Post autor: pyczunia »

Ja jeszcze nigdy nie oglÂ?daÂ?am Â?adnego filmu dokumentalnego wuwoÂ?ujÂ?cego u mnie takie emocje ;-)

A jak musieli zostawi?? to stado i wr??cili po roku, jak te wilki si?? cieszyÂ?y. te zwierz??ta naprawd?? sÂ? bardzo mÂ?dre, majÂ? zasady kt??rych si?? trzymajÂ? (nawet ludziom to nie wychodzi) i darzÂ? siebie nawzajem uczuciami i silnym przywiÂ?zaniem.

Szczerze teÂ? im zazdroÂ?ciÂ?am.

kresia01

Post autor: kresia01 »

Ja za to widziaÂ?am program ( odbiegn?? troch?? od tematu) o ludziach kt??rzy wychowywali maÂ?e lwy 2 samce a potem zostaÂ?y one przewiezione do rezerwatu w afryce i tam mieszkaÂ?y ze 3 lata caÂ?kiem same. Ludzie kt??rzy je wychowali chcieli je obejrze?? jak sobie radzÂ? i wszyscy im m??wili Â?e ich nie poznajÂ? Â?e sÂ? juÂ? caÂ?kiem dziki Â?e uciekajÂ? od ludzi. Ale oni nie odpuÂ?cili pojechali do tej Afryki i bez Â?adnych zabezpiecze?? znaleÂ?li te dwa mÂ?ode no juÂ? nie taki mÂ?ode samce Jezu jak one si?? cieszyÂ?y jakby znalazÂ?y zgubionych rodzic??w, skakaÂ?y na nich miziaÂ? si??. Boski widok wszyscy byli w szoku.

Lamia

Post autor: Lamia »

Nie jestem specjalistkÂ? od wilkoÂ?ak??w. Nie czytaÂ?am zbyt wielu ksiÂ?Â?ek o tych stworzeniach, film??w teÂ? widziaÂ?am zaledwie kilka i nigdy mnie do nich nie ciÂ?gn??Â?o. WÂ?aÂ?ciwie cykl o Mercy to moja pierwsza powaÂ?niejsza przygoda z wilkoÂ?akami. Choc przyznam szczerze, Â?e wcale mnie te stworzenia nie zafascynowaÂ?y po lekturze. WydajÂ? mi si?? jakieÂ? zbyt niedost??pne i dzikie w swojej wilczej postaci. No i tak wÂ?aÂ?nie mi si?? kojarzyÂ?y wilkoÂ?aki zawsze - jako nieprzywidywalne, dzikie potwory, co nawet mÂ?odego wampira mogÂ? zjeÂ?c. No i tu nagle przeÂ?yÂ?am doÂ?c duÂ?e zaskoczenie po przeczytaniu drugiego tomu cyklu o Vicki Nelson, gdzie wilkoÂ?aki to milusie futrzaki, Â?aszÂ?ce si?? do goÂ?ci i Â?apiÂ?ce frisbee w ogrodzie za domem. Bardziej to psy niÂ? wilki. Przyznam jednak szczerze, Â?e coÂ? mi si?? podobaÂ?o w takiej wizji wilkoÂ?aka i poczuÂ?am do nich wi??kszÂ? sympati?? niÂ? do wilkoÂ?ak??w w serii o Mercy.
A jak wy widzicie Adama, Brana, Charlsa i reszt?? ekipy na tle wilkoÂ?ak??w z innych powieÂ?ci?

Awatar użytkownika
Anne
Żarłoczny Ghul
Posty: 781
Rejestracja: 30 paź 2009, 00:07

Post autor: Anne »

Bardzo lubi?? wilkoÂ?aki w serii o Mercy poniewaÂ? autorka poÂ?Â?czyÂ?a ze sobÂ? Â?wiat wilk??w z ludzkim. PowstaÂ?o stado dziaÂ?ajÂ?ce na zasadzie wilczego stada w naturze i to jest Â?wietne. Wol?? kiedy wilkoÂ?aki sÂ? tajemniczymi stworzeniami kt??re potrafiÂ? budzi?? przeraÂ?enie oraz fascynacj??.
Nothing is true. Everything is permitted.

natka8

Post autor: natka8 »

W niekt??rych ksiÂ?Â?kach autorki wymyÂ?lajÂ?, Â?e wilkoÂ?aki mogÂ? walczy?? ze swojÂ? wilczÂ? naturÂ? i nie zmienia?? si?? przy peÂ?ni ksi??Â?yca...
Po za tym w tej serii po raz pierwszy widziaÂ?am aby ktoÂ? oceniaÂ? wilkoÂ?aka jako dwie osoby: czÂ?owieka i wilka... W wi??kszoÂ?ci ksiÂ?Â?ek mimo wszystko jest to jedna osoba...
PS: TeÂ? oglÂ?daÂ?am ten film na tv4 boski byÂ? :D

Awatar użytkownika
Oksa
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 1824
Rejestracja: 07 lut 2010, 14:34

Post autor: Oksa »

Po za tym w tej serii po raz pierwszy widziaÂ?am aby ktoÂ? oceniaÂ? wilkoÂ?aka jako dwie osoby: czÂ?owieka i wilka... W wi??kszoÂ?ci ksiÂ?Â?ek mimo wszystko jest to jedna osoba...
Racja, ale naprawd?? ciekawie si?? to czyta od strony wilkoÂ?aka, bo sama Mercy na ten temat nie bardzo moÂ?e si?? wypowiedzie?? :)

W ksiÂ?Â?kach Briggs wilkoÂ?ak to istota, kt??rej wilk jest caÂ?y czas na granicy wybuchu, ogarni??ty gniewem lub innymi silnymi emocjami, a cz??Â??? ludzka jest tak jakby jego lampkÂ? kontrolnÂ?.

Awatar użytkownika
wojowniczka
Nawiedzony Praktykant Grabarza
Posty: 130
Rejestracja: 20 maja 2010, 01:02

Post autor: wojowniczka »

Lubi?? wilkoÂ?aki w serii o Mercy, wÂ?aÂ?nie przez to, Â?e posiadajÂ? dwie osobowoÂ?ci - ludzkÂ? i wilczÂ?. CzÂ?owiek nie moÂ?e decydowa?? sam o swojej wybrance, ona musi si?? takÂ?e spodoba?? wilkowi, jeÂ?li dobrze zrozumiaÂ?am. Z reguÂ?y ludzie Â?yjÂ? w zgodzie ze swojÂ? wilczÂ? naturÂ? - czeka ona, aÂ? czÂ?owiek sam si?? zakocha, a nie wybiera mu partnerk??. Jednak czasem wilk pewnie teÂ? moÂ?e si?? zbuntowa??, prawda? Jestem ciekawa, co wtedy czuje dany czÂ?owiek. PrzykÂ?adowo, czÂ?owiek si?? zakocha, ale wilk nie zaakceptuje wybranki - wie, Â?e musi od niej odejÂ???, bo wilk ma nad nim przewag?? lecz serce mu si?? pewnie kraja. No i ko??cem ko??c??w, zapewne b??dzie musiaÂ? Â?y?? z kimÂ?, kto spodoba si?? wilkowi, a jemu nie do ko??ca. BywajÂ? w ko??cu wredne wilki ;)

Nie wiem, czy wszystko dobrze zrozumiaÂ?am, poniewaÂ? m??j angielski jest na Â?rednim poziomie, wi??c mogÂ? by?? bÂ???dy wynikajÂ?ce z nie do ko??ca zrozumienia wszystkich sÂ???w ;)
Curran is the be(a)st! <3

take my hand tonight, let's no think about tomorrow.

Awatar użytkownika
Smile_
Posty: 82
Rejestracja: 15 wrz 2009, 18:31

Post autor: Smile_ »

KsiÂ?Â?ki o Mercedes Thompson to chyba jedyna seria w kt??rej lubi?? wilkoÂ?aki. Ba, jest to jeden z moich ulubionych gatunk??w. WilkoÂ?aki sÂ? ciekawie przedstawione, nie jako niedomyte, troch?? za duÂ?e psy, ale jako majestatyczne wilki. P. Briggs przÂ?oÂ?yÂ?a si?? do opisu wilkoÂ?ak??w, wida?? to juÂ? na pierwszy rzut oka.
"Je?li jest co?, co nie jest wykonalne
trzeba znale?? kogo? kto o tym nie wie i to zrobi."

"We are such stuff as dreams are made on. "

Awatar użytkownika
Szept
Posty: 50
Rejestracja: 05 kwie 2010, 11:52

Post autor: Szept »

Zgadzam si??. Nie sÂ? tutaj niepanujÂ?cymi kompletnie nad sobÂ? bestiami. Prawda, Â?e kontrola czasem trudno im przychodzi, ale przynajmniej nie sÂ? z jednej strony kompletnie krwioÂ?erczymi bestiami, z drugiej to nie sÂ? psy, kt??re przynoszÂ? czÂ?owiekowi kapcie w pysku i gazet??.
W innych ksiÂ?Â?kach wilkoÂ?aki to albo po prostu kompletne potwory-monstra(np chodzÂ?ce na dwu nogach wilkopodobne cosie), albo aportujÂ?ce patyk zwierzaczki. O wilkoÂ?akach ze zmierzchu w og??le nie napomkn??.
A pomysÂ? z hierarchiÂ? stada, opisany akurat w taki spos??b, jest po prostu Â?wietny. OczywiÂ?cie to wszystko to moja opinia, wi??c mam nadziej??, Â?e nikogo tym nie obraziÂ?am.

Hm, wiem, Â?e aÂ? wstyd, ale...

Bardzo bym prosiÂ?a o wyjaÂ?nienie mi kwestii z Omegami. Czym wÂ?aÂ?ciwie one sÂ?? PrzeczytaÂ?am jedynie dwie pierwsze ksiÂ?Â?ki o Mercy wydane po polsku, a co za tym idzie, jakoÂ? nie przypominam sobie, by pojawiÂ?a si?? tam jakaÂ? Omega. Dlatego bardzo prosiÂ?abym o powiadomienie mnie, czym one w og??le sÂ?? Niby mogÂ?abym sprawdzi?? w necie, jednak moja znajomoÂ??? j??zyk??w obcych bazuje gdzieÂ? na czarnej liÂ?cie pod numerem setnym, zaraz po matematyce i gumie bananowej... Z g??ry dzi??kuj?? :-)

ODPOWIEDZ

Wróć do „Ogólnie o serii Mercedes Thompson”