Rejestracja  | Zaloguj

Poprzedni temat «» Nastŕpny temat
Wzˇr Karty ID dla Nieludzi
Autor WiadomoŠ
Kometa 
Psychodeliczne Cia│o Niebieskie
Doppel X


Wiek: 32
Do│▒czy│a: 10 Wrz 2009
Posty: 2620
Sk▒d: z Kosmosu
Wys│any: 2009-09-18, 16:12   Wz??r Karty ID dla Nieludzi

Zanim tu cokolwiek napiszecie, prosz?? o bardzo uwa┬?ne przeczytanie TEGO TEMATU.

A potem TEGO.

Jak ju┬? si?? z nimi zapoznacie, to r??wnie bardzo prosz??, o r??wnie uwa┬?ne przeczytanie tego co poni┬?ej.

W tym temacie, pod tym postem, znajdziecie wzr??r Karty ID dla Nieludzi. Wype┬?niacie go zgodnie z wytycznymi (w razie w┬?tpliwo┬?ci nie ba?? sie pyta??), a potem swoj┬? gotow┬? Kart?? wklejacie w tym temacie. Ja, poprzez edycj?? Waszego postu z ow┬? Kart┬?, b??d?? dopisywa?? adnotacje co trzeba zmieni?? lub poprawi??. Chyba, ┬?e Karta b??dzie bezb┬???dna, wtedy wydziele z niej osobny temat. Tak czy inaczej o ka┬?dym moim dzia┬?aniu z Wasz┬? kart┬? poinformuje Was za pomoc┬? Prywatnych Wiadomo┬?ci (PW).

Je┬?li nie oddacie swojej Karty do akceptacji w deklarownym terminie i nie poinformujecie mnie o op??┬?nieniu, to przykro mi bardzo, ale posta?? Wam przepada. Dostanie j┬? kto┬? inny.

.
_________________
I read a book about the self, Said I should get expensive help.

To s▒ w│aÂnie rzeczy
jakie przychodz▒ mi do g│owy
kiedy siedzŕ w domu podczas burzy,
czekaj▒c na telefon od kuratora s▒dowego
 
 
     
Kometa 
Psychodeliczne Cia│o Niebieskie
Doppel X


Wiek: 32
Do│▒czy│a: 10 Wrz 2009
Posty: 2620
Sk▒d: z Kosmosu
Wys│any: 2009-09-18, 16:25   Szablon

Imi?? i nazwisko:
Podajemy prawdziwe imi?? i nazwisko postaci, a tak┬?e i drugie imi?? je┬?li takowe si?? pojawi┬?o. Je┬?li nie zosta┬?o podane kt??re┬? (imie b┬?d┬? nazwisko) wpisujemy tylko jedno. Obok w nawiasie kwadratowym [] podajemy skr??t tytu┬?u ksi┬?┬?ki i stron??, na kt??rej ta informacja sie pojawi┬?a po raz pierwszy.
PRZYK┬?AD:

Siebold Adelbertsmiter [ ZK - 150 str ]
Przy czym ZK - oznacza Zew Ksi??zyca, a WK - Wi??zy Krwi.

Pseudonimy / Inne nazwiska:
Czyli pod jakimi innymi 'nazwami' jest znany bohater. Przyk┬?adowo w przypadku Adelbertsmiter'a jest to zdrobnienie jego pseudonim (Zee). Obok w nawiasie kwadratowym [] podajemy skr??t tytu┬?u ksi┬?┬?ki i stron??, na kt??rej ta informacja sie pojawi┬?a po raz pierwszy.

P┬?e??:
kobieta/m??┬?czyzna

Rasa:
Niecz┬?owiek w tym wypadku, przy czym uwzgl??daniamy tu rodzaj/typ (Gremilin, Troll, Elf etc) i opis w┬?a┬?ciwej formy bohatera. Czyli jak wygl┬?da po zdj??ciu uroku. Opisujemt te┬? zdolno┬?ci w┬?a┬?ciwe dla typu Niecz┬?owieka czyl;i Gremilin - b??dzie "w┬?ada┬?" metalem. Chyba, ┬?e w ksi┬?┬?ce nie ma o tym wzmainaki zatem zostawiamy puste. Cytujemy w punktach fragmenty ksi┬?┬?ek odpowiadaj┬?ce opisowi. Obok w nawiasie kwadratowym [] podajemy skr??t tytu┬?u ksi┬?┬?ki i stron??, na kt??rej ta informacja sie pojawi┬?a po raz pierwszy.
Rodzaj:
W┬?a┬?ciwo┬?ci rodzaju:
W┬?a┬?ciwa forma:

Wiek:
Ludzki: (na ile ludzkich lat wygl┬?da)
Faktyczny (nieludzki): (Ile lat faktycznie chodzi po ┬?wiecie.)
Cz??sto jest tak, ┬?e na podstawie informacji z ksi┬?┬?ki mo┬?emy wyliczy?? wiek bohatera. Je┬?li jeste┬?my pewni swoich oblicze?? to wpisujemy wiek z adnotacj┬?, ┬?e w ksi┬?┬?ce nie jest to napisane wprost i cytujemy fragmenty ksi┬?┬?ki, kt??re wskazuj┬? na taki, a nie inny przedzia┬? wiekowy. Jednak bierzcie w swoich obliczeniach poprawk?? na to, ┬?e interesuje Was wiek bohatera najbardziej aktualny, czyli na chwil?? obecn┬? ten z ko??ca Wi??z??w Krwi. Je┬?li za┬? dysponujemy konkretn┬? informacj┬? na temat wieku bohatera, tyle tylko, ┬?e z Zewu Ksi??┬?yca, to te┬? wpisujemy z adnotacj┬?, w kt??rej ksi┬?┬?ce posta?? mia┬?a w┬?a┬?nie tyle lat. Je┬?li nie ma takiej informacji, a wieku nie da si?? wyliczy??, za to traficie na stwierdzenie np 'wygl┬?da┬? na dwadzie┬?cia lat' albo 'mia┬? co┬? ko┬?o czterdziestki', to tak┬?e tu wpisujecie taki cytat. Obok w nawiasie kwadratowym [] podajemy skr??t tytu┬?u ksi┬?┬?ki i stron??, na kt??rej ta informacja sie pojawi┬?a po raz pierwszy.

Data Urodzin:
Tu z kolei tylko konkretne informacje. Je┬?li w ksi┬?┬?ce nie pad┬?y to zostawiacie puste. No chyba, ┬?e trafi si?? co┬? typu: ''przyszed┬? na ┬?wiat ko┬?o 1876 roku''. Wtedy to cytujecie. Obok niezmiennie nawias, skr??t ksi┬?┬?ki i strona.

Miejsce Urodzenia:
Tak samo jak w punkcie wy┬?ej.

Rodzice:
Matka:
Ojciec:
Interesuj┬? Was tu tylko biologiczni rodzice bohatera. Je┬?li znane jest imi?? tylko jednego to wpisujecie tylko jedno. Je┬?li ┬?adnego, to zostawiacie puste. Chyba, ┬?e by┬?o o nich wspomniane ale nie pad┬?o imie, wtedy cytujecie to co wspomniane. Nawiasy jak zawsze.

Dzieci:
Naszego bohatera. Czy posiada czy nie, je┬?li tak, to wypisujemy jedno pod drugim (je┬?li wi??cej ni┬? jedno). Interesuj┬? was tu tylko osoby spkrewnione, ┬?adne przybrane dzieci, tylko te biologiczne, krew z krwi.

Inni cz┬?onkowie rodziny:
Wypisujecie jedno pod drugim je┬?li jest ich du┬?o, poprzedzaj┬?c ich imiona nawiasem z wpisem okre┬?laj┬?cym stopie?? pokrewi??stwa.
PRZYK┬?AD:
(Siostra) Zosia
(Brat) Jan
(Wuj) Witold
Interesuj┬? Was tu tylko osoby spokrewnione, ┬?adne przybrane matki, ani doszywani bracia, tylko krew z krwi. Je┬?li bohater nie posiada rodze??stwa to piszecie, ┬?e nie ma, ale tylko wtedy kiedy taka informacja jest wyra┬?nie napisana w ksi┬?┬?ce. Je┬?li jej nie ma to zostawiacie puste. Je┬?li za┬? pad┬?a informacja, ┬?e rodze??stwo (czy inny krewny) jest, ale nie pad┬?y imiona, to tylko dajecie adnotacje w nawiasach i cytujecie to co o nich wsponiano.


Partner/Partnerka:
Ten ┬?yciowy. Tu uwzgl??dniamy zar??wno obecnych jak i by┬?ych partner??w/partnerki bohatera, poprzedaj┬?c jego imi?? odpowiedni┬? adnotacj┬? w nawiasie.
PRZYK┬?AD:
(M┬?┬?) Zenon
(Ex-┬?ona) Marysia
(Dziewczyna) J??zia
(Ex-ch┬?opak) Marian
I tylko potwierdzone, oficjalne zwi┬?zki. Nie ┬?adne domys┬?y ani Wasze pobo┬?ne ┬?yczenia ;-) Je┬?li bohater nie posiada prtnera/partnerki to wpisujecie: "Singiel", ale tylko wtedy kiedy taka informacja jest wyra┬?nie napisana w ksi┬?┬?ce. Je┬?li jej nie ma, to zostawiacie puste. Je┬?li za┬? pad┬?a informacja, ┬?e partner/partnerka jest/by┬?, ale nie pad┬?y imiona, to tylko dajecie adnotacje w nawiasach i cytujecie to co o nich wsponiano. A nawiasy z adnotacj┬? odno┬?nie ksi┬?┬?ki i strony obowi┬?zuj┬? tak samo w ka┬?dym punkcie.


Inni powi┬?zani:
Tu wszelkie doszywane rodze??stwa, adoptowane dzieci, przybrane matki i ojczymowie. Post??pujecie z nim tak jak w punkcie wy┬?ej, w nawiasach okre┬?laj┬?c stopie?? powinowactwa.
PRZYK┬?AD:
(Ojczym) Wiesiek
(Przybrana matka) Czesia
(Te┬???) Genio
(Szwagierka) Fruzia


Zwierz┬?tko:
Je┬?li posiada to cytujecie tu wszystko co mo┬?na na jego temat, oddzielaj┬?c w punktach ka┬?dy cytat. Je┬?li nie ma zostawiacie puste. Je┬?l tylko wiadomo, ┬?e ma to piszecie co ma. (Jezu mam wra┬?enie, ┬?e ju┬? bredz?? xD)

Miejsce zamieszkania:
By┬?e:
Obecne:
Wszystko co nam wiadmo o miejscu zamieszkania bohatera. Kraj - Stan (je┬?li jest podzia┬? na takowe) - Miejscowo┬??? - Ulica. Wpisujemy, je┬?li jest podane w ksi┬?┬?ce, i poprzednie miejsca zamieszkania jak i obecne.


Zaw??d:
By┬?y:
Obecny:
Wszystko co wiemy o miejscu pracy bohatera. Cytujemy, cytujemy. By┬?e i obecne je┬?li s┬? wymienione.


Wsp??┬?pracownicy:
Byli:
Obecni:
Tak jak z zawodem. Wszystko co wiemy o wsp??┬?pracownikach bohatera. Cytaty.


Pojazd:
To czym na codzie?? (lub od ┬?wi??ta) si?? przemieszcza nasz bohater. Rolki i hulajnogi sobie darujcie ;-) ale rower na przyk┬?ad si?? liczy. Wszystko co uda Wam si?? wy┬?uska??. Kolor, marka, rocznik, cytujemy opis.

Wygl┬?d:
Cytujemy wszystko na temta wygl┬?du naszego bohatera, oczywi┬?cie w punktach i zapomnia┬?am wcze┬?niej doda??, ┬?e chronologicznie, czyli zgodnie z kolejno┬?ci┬? pojawiania si?? tych informacji w ksi┬?┬?ce. Kolory w┬?os??w, oczu, odcie?? sk??ry, wzrost, waga, blizny, znamiona, tatua┬?e. Co si?? da.

Cechy charakteru i fakty:

Z Zewu Ksi??zyca:

Z Wi??z??w Krwi:

Wszystkie wa┬?ne informacje odno┬?nie cech charakteru bohatera i wa┬?ne fakty z jego ┬?ycia. Wedle Waszego uznania, najwy┬?ej przy akcepcie Karty b??dziemy co┬? odrzuca??. Cytujemy. W punktach. Chronologicznie.


___________________________________________________________________________


Tu si?? Karta ko??czy. Zdaj?? sobie spraw??, ┬?e bardzo chaotycznie to opisa┬?am, ale wybaczcie mi - padam na ryjek. W razie jak czego┬? nie zrozumiecie, co┬? b??dzie dla Was nie jasne, to namiary na mnie macie TU. Pyta??, nawet po 10 raz dopytywa??. Zawsze pomog?? i udziel?? informacji.
_________________
I read a book about the self, Said I should get expensive help.

To s▒ w│aÂnie rzeczy
jakie przychodz▒ mi do g│owy
kiedy siedzŕ w domu podczas burzy,
czekaj▒c na telefon od kuratora s▒dowego
 
 
     
WyÂwietl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez mo┐liwoÂci zmiany postˇw lub pisania odpowiedzi
Nie mo┐esz pisaŠ nowych tematˇw
Nie mo┐esz odpowiadaŠ w tematach
Nie mo┐esz zmieniaŠ swoich postˇw
Nie mo┐esz usuwaŠ swoich postˇw
Nie mo┐esz g│osowaŠ w ankietach
Nie mo┐esz za│▒czaŠ plikˇw na tym forum
Mo┐esz Âci▒gaŠ za│▒czniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl created by enquish from Slums-Attack.org