Strona 2 z 3

: 30 gru 2010, 12:49
autor: Tula
Co prawda cieszy mnie, ?e wydaj? ksi??ki z cyklów które mam i zbieram, ale no w?a?nie, nie powiedzieli niczego nowego jak np. przybli?onych dat wydania tych tytu?ów.
Trzeba do nich pisa? i m?czy?.

: 30 gru 2010, 18:14
autor: wiedźma z bagna
A Wrota 3??? Kiedy będą Wrota??? Nie znoszę czekać na książki. Dobrze, że choć Grzędowicz kończy. Za to Magię na pewno będą odwleeeeekać. Tak samo jak Mercedes i Wiedźmę. Jak zwykle stały schemat.

: 30 gru 2010, 18:29
autor: Czarownica
Zapowiadali poprzednio w Katedrze ?wieka - K?amc? 4 - ciekawe czy wyjdzie.A mia? by? w pierwszym kwartale 2011 roku.
Ma?o konkretne te ich zapowiedzi.
Ja chc? wiedzie?, na jakie miesi?ce mam fors? zbiera?.

: 30 gru 2010, 22:28
autor: klara
Tyle nas trzyma? w niepewno?ci. Nie powinno tak by?. Terminy powinny si? pojawia? raz dwa!

: 31 gru 2010, 12:53
autor: M_and_M
zgadzam si? zwami. Oni wp?dzaj? mnie w chorob? psychiczn? bez tych szczegó?owych informacji. Czy tak trudno poda? jak?? dat??

: 31 gru 2010, 13:51
autor: Anka
My?l?, ?e ci??ko jest im tak powiedzie?. Mimo i? teraz si? denerwujecie, wiecie mniej wi?cej kiedy mo?na spodziewa? si? wydania ksi??ki. Gdyby podawali konkretny termin my jako czytelnicy staliby?my w nieco lepszej sytuacji aczkolwiek gdyby termin wydania danej ksi??ki si? zmieni? zapewne klienci nie byliby zadowoleni.

: 31 gru 2010, 13:55
autor: Sophie
Anka w?a?nie chodzi o to ?e nie podali ?adnej przybli?onej daty... ?adnego miesi?ca, nawet pory roku. Data wydania jest przez nas przewidywana ale oczywi?cie nie wiadomo ile zejdzie si? wydawnictwu z jej przet?umaczeniem i wydaniem...

: 31 gru 2010, 15:23
autor: Anka
Mnie tez si? to ?rednio podoba, ale nie mo?emy wymaga? od nich wydania tej ksi??ki ju?, teraz, natychmiast. Maj? te? du?o innych ksi??ek. Mi ci??ko by?oby poda? jaki? termin konkretny.

: 31 gru 2010, 21:28
autor: Anne
Trudno si? im dziwi, ?e nie podali jeszcze jakichkolwiek informacji na temat ksi??ek jakie wyjd?. Maj? zaplanowany jak na razie stycze? wi?c maj? jeszcze czas na uaktualnienie swoich zapowiedzi. Cieszmy si?, ?e w ogóle co? wspominaj? na temat "naszych" ksi??ek, poniewa? równie dobrze mogliby po prostu przemilcze? kwestie ich wydania.
Ja czekam cierpliwie poniewa? jak na razie mam co czyta? ale mam nadziej?, ?e zarówno ksi??ki Andrews jak i Briggs zostan? wydane stosunkowo szybko. :mrgreen:

: 01 sty 2011, 18:32
autor: M_and_M
Macie racje dziewczyny, przekona?y?cie mnie. Aczkolwiek by?abym wniebowzi?ta jakby mi sprawili niespodziank? i powiedzieli, ?e np. nie ma ?adnych szans co do wydania ni? pocz?tek wrze?nia. Z bole?ci? bym to prze?y?a ale mia?am bym do czego odlicza?.

: 01 sty 2011, 18:35
autor: Anka
Skoro ju? maj? Kate w swoich sid?ach i wyciskaj? siódme poty co by j? przet?umaczy?. To my?l? ?e Pierwsza po?owa 2011 powinna si? ukaza? :). Ponadto my?l?, ?e uwin? si? z tym szybko, w ko?cu wszystkie 3 cz??ci znalaz?y si? w rankingach najlepiej sprzedaj?cych si? ksi??ek.

: 05 sty 2011, 18:02
autor: zuzu
W?a?nie mo?e pójd? na kas? i przyspiesz? bo ja ju? bardzo chce czyta? te ksi??ki :lol:

: 06 sty 2011, 19:50
autor: M_and_M
To ja ich mog? zapewni? ?e nie wa?ny jaki VAT zostanie ob?o?ony na ksi??ki. Na pewno kupie nast?pny tom. Nawet gdybym mia?a nie je?? nic przez miesi?c (co mi na dobre wyjdzie xD)

Ps. Anka masz genialny podpis. Je?li mog? si? zapyta?, z czego to? (przepraszam ?e tak ma?o oficjalnie)

Kometa: Przypadkiem wiem co to za cytat :) To z pierwszego tomu Pana Lodowego Ogrodu, zdaje si? Vuko ?apa? sobie konia z takim okrzykiem na ustach :)

: 12 sty 2011, 11:56
autor: variola
Cieszmy si? ?e w ogóle mamy co? takiego jak fabryka s?ów inaczej byliby?my zmuszeni do ci?gl?go niszczenia sobie oczu na chomikach co i tak ze wzgl?du na opiesza?o?? wydawców i ceny ksi??ek wi?kszo?? z nas robi... ach gdyby tak biblioteki w Polsce by?y dob?e zaopatrzone mo?na by kupowa? tylko to co naprawd? chce si? mie? na pó?ce a reszt? wypo?ycza?, nawet kilkakrotnie, mog?abym nawet p?aci? niewielkie sk?adki na tak? bibliotek?... pomarzy?...

: 13 sty 2011, 16:11
autor: M_and_M
variola pisze:ch gdyby tak biblioteki w Polsce by?y dob?e zaopatrzone
I tu si? mylisz!
W mojej ma?ej miejscowo?ci w bibliotece publicznej, mo?e nie od razu prosto z pó?ek z nowo?ciami ale do?? systematycznie, bywaj? dokupywane tytu?y, które np. na chomikach zdobywaj? niesamowit? s?aw?.
KOCHAM MOJ? BIBLIOTEK? :D