Strona 2 z 7

: 10 wrz 2010, 12:47
autor: Oksa
Np. je?li Curran móg? si?a niszczy? os?ony magiczne, to mo?e mia? te? si?? do u?ywania s?ów.
U Currana wydaje mi si?, ?e sprawa wygl?da inaczej. On sam wie czym s? s?owa mocy (mówi Kate, ?e wie, ?e ona je posiada), ale jego zdolno?? przechodzenia przez os?ony wydaje mi si?, ?e wynika ze specyfiki jego magii i to nie tylko jako bardzo silnego zmiennokszta?tnego, a raczej (albo wy??cznie) z tego, ?e jest on czym? wi?cej...

: 10 wrz 2010, 19:05
autor: Czarownica
Ja już dawno podejrzewam, że on nie jest zwykłym zmiennokształtnym, że posiada jakąś magię. Tylko ciekawe, czy on zdaje sobie z tego sprawę, czy też przypisuje to swoim lwim siłom.
Ale wróciłam ostatnio do pierwszych dwóch książek o Kate. I zaciekawiła mnie jedna scena z Bono. On przemówił do Kate językiem mocy - to był jego naturalny język. Ale Kate, która włada tylko kilkoma słowami mocy odpowiedział?a mu tak samo.

Z tego wynika że Kate ma jakąś pamięć genetyczną, może po ojcu i w razie niebezpieczeństwa język mocy nie stanowi dla niej przeszkody. A może, to ojczysty język Rolanda , język który panował na Ziemi ileś tysięcy lat temu?

: 10 wrz 2010, 23:59
autor: Anthien
Rzeczywiście, wygląda na to, że Kate przyswaja sobie słowa mocy i może się nimi posługiwać. Pewnie jest to jak z nauką obcego języka - zna podstawy i poszczególne słowa, ale nie zna języka perfect.
Wydaje mi się, że musi istnieć jakaś hierarchia słów mocy - wiem że to dziwnie brzmi :-P Ponieważ Kate zna parę słów, które powodują "reakcję" innych. Ale jak widać na przykładzie może odpowiedzieć całym zdaniem i nie wyrządzić szkód:
dorota7677 pisze:- At ner tervan estene. Zabiję cię pierwsza.
A może Kate zna ten język całkiem dobrze, ale nie obnosi się z tym, przez co jest jeszcze potężniejsza niż się wydaję...

: 11 wrz 2010, 10:36
autor: AISA
Z tym s?owami mocy to wydaje mi si?, ?e to sprawa dziedzictwa krwi raczej i Kate nie jest tego ?wiadoma, ?e mo?e ono tak na ni? oddzia?ywa?. Podobnie z moc? krwi - pos?ugiwanie si? ni? do swoich celów podobnie jak Roland. I tak sobie my?l?, ?e mo?e jest potrzebny jaki? czynnik wyzwalaj?cy takie a nie inne reakcje...np. u?ywanie s?ów mocy...

: 17 wrz 2010, 16:11
autor: Kat70
Ojcem Kate jest bardzo pot??ny cz?owiek, wi?c pewnie ma ona wrodzon? odporno?? na z?y wp?yw przyswajanych s?ów.

: 17 wrz 2010, 16:20
autor: destrakszyn
Ale? sk?d. W pierwszym tomie jest napisane, ?e zdobycie dwóch pierwszych s?ów (a mo?e jednego?) Kate prawie przyp?aci?a ?yciem.
S?dz?, ?e s?owa, jakie zostawi? jej Greg, mog?y by? w jaki? sposób zabezpieczone przez wspomnianego, ?eby nie zabi? Kate. Swoj? drog?, to ciekawe, czy Greg tak?e je posiada?, czy tylko je zostawi? dla Kate.

: 17 wrz 2010, 16:36
autor: Sophie
destrakszyn pisze:W pierwszym tomie jest napisane, ?e zdobycie dwóch pierwszych s?ów (a mo?e jednego?) Kate prawie przyp?aci?a ?yciem.
Dwóch
destrakszyn pisze:Swoj? drog?, to ciekawe, czy Greg tak?e je posiada?, czy tylko je zostawi? dla Kate.
Zdaje si?, ?e musia? jej posiada?. To nie jest tak, ?e jak zobaczy si? s?owo mocy to albo si? je posi?dzie, albo si? umrze?

: 17 wrz 2010, 19:40
autor: AISA
no my?l? ?e w którym? tomie na pewno wyja?ni si? sprawa s?ów mocy i dostaniemy odpowied? sk?d dlaczego i jak :mrgreen:
Na razie sprawa wydaje si? do?c dziwna bo niby Kate zna pradawn? mow? a tu musi si? uczy w?adania poszczególnymi s?owami mocy...

: 18 wrz 2010, 17:21
autor: Anthien
AISA pisze:Na razie sprawa wydaje się dość dziwna bo niby Kate zna pradawną mowę a tu musi się uczy władania poszczególnymi słowami mocy...

Wydaje mi się, że Kate zna pradawną mowę, ale może do końca nie zdaje sobie z tego sprawy, lub po prostu nie afiszuje się z tym. Użyła starożytnej mowy w konfrontacji z Bono, ale w obronie własnej osoby. Natomiast słowa, które zna - i musi się ich najpierw nauczyć - może użyć w każdej chwili (o ile w danej chwili dominuje magia) ;-)

: 18 wrz 2010, 19:22
autor: Tula
Odk?d przeczyta?am pierwsz? cz??? wydawa?o mi si? ?e Kate zna osiem s?ów mocy (je?li jest inaczej poprawcie mnie) .To ze nie pos?uguje si? nimi zazwyczaj w walce jest to ?e nie chce zosta? odkryta przez swojego ojca Rolanda .Do tego wydaje mi si? ?e cho? ona je zna to nie jest jeszcze wystarczaj?co silna ?eby si? wszystkimi pos?ugiwa? i prze?y? .Wszystko zale?y te? od przyp?ywu magii .Sama przecie? cz?sto podkre?la ?e nie jest jeszcze do?? silna na walk? z ojcem .Mo?e to zale?y od treningu ,mo?e od wieku ,ale jedno jest pewne je?li chcesz pos?ugiwa? si? s?owami mocy ,musisz by? sam w sobie siny.

: 18 wrz 2010, 23:27
autor: AISA
Ja mia?am wra?enie ?e Kate jest raczej zaskoczona, ?e wypowiada ca?e zdania w pradawnej mowie...
Aby posi??? s?owa mocy trzeba by silnym bo to bardzo wyczerpuj?ce zaj?cie, wi?c mo?e i w tym wypadku trening czyni mistrzem. Mo?e nale?a?o by "?wiczy?" w jaki? sposób pos?ugiwanie si? s?owami mocy...
Wydaje mi si? ?e Kate posiada 7 s?ów: 2 z dzieci?stwa, 4od Grega i 1 które zdoby?a w walce

: 10 paź 2010, 23:59
autor: Loleczka
Nie wiem czy zauwa?y?y?cie, ale w ksi??ce jest napisane, ?e Kate posiada sze?? s?ów mocy. S? to kolejno: Mine, Dair, Amehe, Tervan, Senehe, Ud. Natomiast pos?uguj? si? jeszcze dwoma, czyli Osanda oraz Hesaad. Nie ciekawi was sk?d zna te s?owa? Bo mnie bardzo :-)

: 11 paź 2010, 00:04
autor: wojowniczka
AISA pisze:Wydaje mi si? ?e Kate posiada 7 s?ów: 2 z dzieci?stwa, 4od Grega i 1 które zdoby?a w walce
Loleczka pisze:Nie ciekawi was sk?d zna te s?owa? Bo mnie bardzo :-)
Mo?e w?a?nie tak - nie by?o gdzie? wspomniane w ksi??ce, ?e je?li kto? umiera podczas walki czy co? w tym stylu, Kate przejmowa?a od niego s?owa mocy?
Chyba, ?e chodzi ci o to, kogo musia?a zabi?, ?eby je zdoby?. To jest ciekawa zagadka w sumie. ;-)

: 11 paź 2010, 06:06
autor: hlukaszuk
Loleczka pisze:Nie wiem czy zauważyłyście, ale w książce jest napisane, że Kate posiada sześć słów mocy. Są to kolejno: Mine, Dair, Amehe, Tervan, Senehe, Ud. Natomiast posługuje się jeszcze dwoma, czyli Osanda oraz Hesaad. Nie ciekawi was skąd zna te słowa? Bo mnie bardzo :-)
Kiedy pierwszy raz o tym czytałam, też mi się to wydało dziwne. Popatrzyłam na czytany tekst i pomyślałam, że może ktoś źle wydrukował (Hesaad). Potem akcja książki porwała mnie i o tym zapomniałam. Gdy się na tym głębiej zastanowić to można by pomyśleć, że może zna je od urodzenia. Urodziła się z nimi (wyssała z mlekiem ojca - odziedziczyła z racji urodzenia). Przecież, nie znając wszystkich słów mocy, doskonale rozumiała co mówi Bono. Już wcześniej zastanawialiśmy się ,jak mogła go rozumieć, znając tylko kilka ze słów mocy.

: 11 paź 2010, 14:36
autor: Crystal
A ja w ogóle tego nie zauwa?y?am :shock: Na pocz?tku nawet nie wiedzia?am o co Wam chodzi ... Mo?e ona odziedziczy?a te s?owa po ojcu ? Jak to si? mówi " Ma je w krwi " (Co tutaj bym dos?ownie przet?umaczy?a ) . A co do tego , ?e rozumie s?owa mocy to mo?e ma taki "Dar" , ?e umie je rozpozna? , ale nie potrafi si? nimi pos?ugiwa?(?) Musi je najpierw poczu? . A tak swoj? drog? to ciekawe sk?d Greg mia? ich a? tyle ...