Strona 6 z 16

: 10 paź 2010, 10:10
autor: Czarownica
To ogromny topaz, zwany Rudra Mani. Pod jego wp?ywem, zmiennokszta?tni nie moga przyjmowa? swoich zwierz?cych kszta?tów i ca?y czas pozostaja lud?mi. Nie dzia?a wtedy na nich wirus L.

: 10 paź 2010, 10:10
autor: AISA
Wilczy Diament to to samo co Rudra Main, klejnot Sziwy. Hamuje on przemian? (wi?zi w obecnej formie) cia?o zmiennokszta?tnego.

EDIT

Ile lat mia? Derek, kiedy jego tata "zwariowa?" i przytarga? do domu wirus Lyc-V??

EDIT

Jak szybko, Sophie pytaj

: 10 paź 2010, 10:23
autor: Sophie
14 lat

EDIT:
(jako? tak wysz?o) ;-)
Gdzie Kate ma tatua? i co przedstawia? (wiem, wiem, proste, znowu)

EDIT:
Poprawna odpowied?, AISA pytasz ;-)

: 10 paź 2010, 10:36
autor: AISA
Na ramieniu ma kruka z napisem w cyrylicy Dar Worona. Kruk trzyma zakrwawiony miecz.

EDIT

Wymie? organy triumwiratu

do dzie?a :mrgreen:

EDIT
a ja naiwna my?la?am, ?e zajm? Was na chwil? :roll:

Were pytaj ;-)

: 10 paź 2010, 11:03
autor: WereWolf
Policyjny Wydzia? Kontroli Zjawisk Paranormalnych, WOON, czyli Wojskowe Oddzia?y Obrony przed Nadprzyrodzonymi i Zakon Rycerzy Mi?osiernej Pomocy.

Edit: W co by?a ubrana pierwsza czaszka Brana?

Tak jest, zadajesz.

: 10 paź 2010, 11:11
autor: Sophie
w rzymski he?m

EDIT:
Jak brzmia?a pierwsza zasada ka?dego ochroniarza?

EDIT:
Wygl?da na to, ?e s? dwie poprawne odpowiedzi. W pytaniu mia?am na my?li t? drug?, ale ta tez mo?e by?. Zatem AISA pytasz ;-)

: 10 paź 2010, 11:18
autor: AISA
usu? podopiecznego z drogi napastnika :mrgreen:

EDIT

Gdzie mieszka by?a ?ona Grega??

EDIT

Wiedzia?am, ?e znajdziesz :mrgreen: Sophie pytaj

: 10 paź 2010, 16:09
autor: Sophie
w Smoky Mountains

EDIT:
Z czego sk?ada si? karma dla Zabójcy?

EDIT:
Ooo, jaki dok?adny opis ;-) pytaj, Asiu ;-)

: 10 paź 2010, 16:33
autor: AISA
Roztwór z szarawobr?zowego proszku przypominaj?cego gruboziarnist? m?k? pszenn? - wi?ksz? cz??? tej mieszaniny stanowi?a m?ka pszenna, ale znajdowa?y si? w niej te? opi?ki metali: miedzi, ?elaza i srebra oraz zmielone muszle, które pomaga?y oczy?ci?
bro? z kurzu, podobnie jak starte na proszek ko?ci i kreda - oraz wody, ale cia?o nieumar?ego te? sie nadawa?o :-D

EDIT

Runy jakiej tre?ci znajdowa?y si? wokó? domu Esmeraldy??

Normalnie czuje si? jak w teleturnieju "Jeden z dziesi?ciu" :mrgreen:

EDIT

Prawid?owa odp. ,mo?esz pyta?

: 10 paź 2010, 17:09
autor: WereWolf
„Zesz?ej nocy ?ni?em o jedwabiu i pi?knym futrze”


EDIT: Co Roland zawar? w Szkar?atnej Gwie?dzie?


Zgadza siem

: 10 paź 2010, 17:35
autor: Czarownica
Pot?g? trzynastu fal magii i wyku? go z w?asnej krwi

EDIT
Jaki drink lubi?a Kate? MK

Pytanie by?o za ?atwe. Twoja kolej Sophie -pytaj

: 10 paź 2010, 18:33
autor: Sophie
cytrynowy

EDIT:
Ile rodze?stwa mia? Derek?

EDIT:
Zgadza si?, wojowniczko pytasz :-)

: 11 paź 2010, 17:19
autor: wojowniczka
sze?cioro - on by? siódmy, z czego pi?cioro jego rodze?stwa by?o dziewczynkami ;-)

EDIT
Co Kate dodaje do kie?basek? (Wiem, bana?)

EDIT 2
?wietnie, Sophie, zadajesz ;-)

: 11 paź 2010, 18:04
autor: Sophie
Sarnin? i królika

EDIT:
O której godzinie odby?o si? pierwsze spotkanie Currana i Kate?

EDIT:
Maddie, brawo, pytasz ;-)

: 11 paź 2010, 18:26
autor: Maddie
O jedenastej wieczorem

EDIT:
Jak? mieszank? Nick nak?ada na w?osy aby te wygl?da?y na brudne?

EDIT:
Dobrze! Sophie zadajesz