Strona 2 z 2

: 03 lis 2010, 07:22
autor: Majster
Lubi? ogl?da? castingi, regularne wydania s? zbyt wyre?yserowane i to je zabija. Poza tym w jury przewa?aj? osoby zwi?zane z muzyk?, to przek?ada si? na program gdzie wokali?ci s? nadreprezentowani. Do nast?pnych etapów przechodz? osoby które "?rednio" podobaj? si? wszystkim, bo o dalszym przej?ciu rozstrzyga g?osowanie, to niweluje oryginalnych wykonawców, odsiewa wyj?tkowe lub niszowe pomys?y. To chyba najwi?ksza i pierworodna wada wi?kszo?ci du?ych produkcji skierowanych do mas. Ale castingi s? moim zdaniem niez?e.

: 03 lis 2010, 16:42
autor: kara663
Oto uczestnicy 3 półfinału:

Krakowska Szkoła Wushu
taneczno-teatralny zespół Iskierka
mim Jim Williams
grupa The Prisoners
Paweł Paprocki
wokalny zespół Mocha
tancerze Ania i Jacek
Piotr Lisiecki

: 03 lis 2010, 18:49
autor: Majster
O kurcze, rzeczywi?cie chyba musz? obejrze? co? oprócz castingów, bo na li?cie któr? do??czy?a? chyba z po?owa uczestników nie ?piewa ;-)

: 03 lis 2010, 18:54
autor: Sophie
kara663 pisze:Krakowska Szko?a Wushu
taneczno-teatralny zespó? Iskierka
mim Jim Williams
grupa The Prisoners
Pawe? Paprocki
wokalny zespó? Mocha
tancerze Ania i Jacek
Piotr Lisiecki
Z Tych wszystkich to tylko kojarz? zespó? Mocha i Iskierk?. Tego mima powinnam pami?ta? ale nie mog? go sobie przypomnie?.... A to wszystko przez Was bo zamiast ogl?da? to pisa?am z Wami :-P I u?wiadomi mnie kto? kto to Piotr Lisiecki?

: 03 lis 2010, 21:28
autor: kara663
Sophie pisze:I uświadomi mnie ktoś kto to Piotr Lisiecki?
On chyba grał na gitarze i śpiewał w duecie z jakąś kobietą, ale potem ich rozdzielili i został sam.

: 06 lis 2010, 22:04
autor: Qarola
No mog? powiedzie?, ?e jestem zadowolona z wyników dzisiejszego pó?fina?u.. Ania i Jacek ta?czyli zaje***cie :-D te? chcia?abym by? tak podrzucana ;) Piotr Lisiecki.. nie mam wyrobionego zdania, g?os ?adny...:-) hmm.. Pawe? Paprocki s?odki dzieciak.. niesamowicie ?piewa po francusku.. ale wydaje mi si?, ?e gdyby przerzuci? si? na polskie utwory nie by?oby to takie czaruj?ce.. :-)

: 06 lis 2010, 22:08
autor: Sophie
ma?y Pawe? ?piewa? ?licznie, ale moim zdaniem jeszcze jest za m?ody na taki program. A i tak za du?o jest wokalistów w programie ju?. Nie wybrali m?odego tylko dlatego, ?e wtedy wszyscy pó?finali?ci byliby wokalistami. A wyst?p Ani i Jacka nie podoba? mi si?.

: 06 lis 2010, 22:13
autor: Qarola
Wszystko zale?y od gustu.. ale dzisiaj nie by?o za bardzo w kim wybiera?..np grupa The Prisoners Ci go?cie strasznie mnie wkurzali szczególnie ten ?ysy, który by? ju? MT... sam jego u?miech jest dla mnie irytuj?cy.. a zespo?u Mocha nie by?am w stanie s?ucha?.. niemi?e doznanie dla b?benków s?uchowych..

: 07 lis 2010, 09:16
autor: Anne6
Lisiecki moim zdaniem przeszed? dalej zas?u?enie poniewa? jak dla mnie ma ?wietny g?os. Niestety w jego przypadku musz? si? zgodzi? z wypowiedzi? Kuby i napisa?, ?e u nas si? zmarnuje. Polska to taki kraj gdzie ludzie z talentem nie zrobi? kariery i grozi im ?piewanie dennych pioseneczek jakich pe?no w radiu.
Co do tej pary która ta?czy?a to niestety mi si? nie podoba?o. Nie jestem zwolenniczk? czego? takiego i z regu?y jestem negatywnie nastawiona.
Te trzy laski na ko?cu zupe?nie zmasakrowa?y piosenk? któr? sobie wybra?y. Ju? na samym pocz?tku nie bardzo mi si? podoba?y i cieszy mnie to, ?e dalej nie przesz?y.
Napisz? co? jeszcze o tym dzieciaku poniewa? on wzbudza? sporo emocji w?ród ludzi. Dzieciak ?piewa? s?odko i jego wyst?p móg? si? podoba? ale zdecydowanie jest dla niego za wcze?nie. On ma jeszcze sporo czasu aby co? osi?gn?? i co? mi si? wydaje, ?e w?a?nie tak si? stanie.

: 13 lis 2010, 21:10
autor: Sophie
Z dzisiejszego odcinka (jak na razie) najbardziej podoba? mi si? wyst?p ma?ego J?drzeja. Troch? za m?ody na ten program ale chcia?abym, ?eby przeszed?. ?wietnie ta?czy?. Piosenkarzy jest za wielu wi?c ?aden nie powinien przej?? (przynajmniej z tych, którzy dotychczas wyst?pili). Jeszcze ta m?odziutka Rosjanka mia?a ciekawy wyst?p.

A wypowiedzi Foremniakowej mnie dobijaj?.

: 14 lis 2010, 18:20
autor: Qarola
Sophie mnie te? wypowiedzi Foremniakowej dobijaj?.. a szczególnie jak zaczyna swoje wywody.. :-/ J?drek faktycznie ?wietnie ta?czy?, ale ma jeszcze czas, jak na 8latka to osi?gn?? ju? du?y sukces. Nie by?o jaki? rewelacyjnych wyst?pów, wi?c by?o pewne, ?e ten od rege przejdzie..

: 05 gru 2010, 17:40
autor: Shane
Ogl?dam, przyznaj? si? :) Niestety fina? by? ?enuj?cy - 8 wyst?pów ?piewaj?cyh. Na 10! Do tego ta dziewczynka, która wygra?a.. No r?ce opadaj?. Mi si? w ogóle nie podoba jak ta ma?a ?piewa. I mam wra?enie, ?e w wielu miejscach fa?szowa?a. Ja chcia?am ?eby wygra? Piotr Licieski. Ch?opak jest magiczny. I s?odki ;) Pos?uchajcie sobie jego piosenek: Giving In, Mad World i Hidden Heart. Moje ulubione utwory wykonywane przez niego ;P S?ucha?am te? piosenek jego z t? dziewczyn?, z któr? przyszed? na casting i musz? powiedzie?, ?e jak s?ucha?am ich utworów to czeka?am tylko, a? ona sko?czy ?piewa? i on zacznie.
Najwi?kszy minus tego programu to Foremniak. No ja nie mog? s?ucha? taj kretynki. Mam wra?enie, ?e ona zda?a sobie spraw?, ?e ten program nie jest o niej postanowi?a zrobi? wszystko by zwróci? na siebie uwag?. Nie mog? na ni? patrze?..
Najwi?kszy plus tego pprogramu to duet Prokop-Ho?ownia. Uwielbiam ich ;P

: 12 sty 2011, 20:59
autor: Blair_Haywood
Mam Talent to naprawd? mi?y sposób na sp?dzenie wieczoru, ale najlepszy jest podczas eliminacji bo wtedy jest najbardziej spontaniczny. Chocia? jak dla mnie to mogliby ograniczy? troch? ilo?? osób ?piewaj?cych, bo jak tak dalej pójdzie to w której?tam edycji zamieni si? w Idola zamiast znajdywa? oryginalne talenty. :-)

: 12 sty 2011, 21:07
autor: Sophie
Blair_Haywood pisze:jak tak dalej pójdzie to w której?tam edycji zamieni si? w Idola zamiast znajdywa? oryginalne talenty. :-)
Nie b?d? ju? mieli okazji ograniczy? ilo?ci ?piewaj?cych. Nie b?dzie kolejnej edycji Mam talent (przynajmniej tak dowiedzia?am si? z pewnych ?róde? xP ), zamiast tego b?dzie nowy program X Factor (czy jako? tak). Co? na zasadzie MT ale tylko dla ?piewaj?cych.
Troch? szkoda. Ch?tnie obejrza?abym kolejna edycj? MT.

: 03 mar 2011, 17:23
autor: anay
Nie b?dzie "Mam Talent"? Lipa. To wychodzi na to ?e teraz pojawi? si? trzy czy cztery programy muzyczne. Ok, nie powiem ?e nie lubi? s?ucha? jak niektórzy ?piewaj? czy graj? na instrumentach. Ale co z innymi, z tymi co wspaniale ta?cz?, graj? (chodzi mi o gr? aktorsk?), czy posiadaj? inny wspania?y i niezwyk?y talent. To niesprawiedliwe