Strona 1 z 1

[txt] - Andiomene - i już nie wrócisz

: 26 maja 2010, 23:50
autor: Andiomene
DÂ?ugo si?? zastanawiaÂ?am czy pisa??, czy nie. W ko??cu si?? przeÂ?amaÂ?am.
Trudno mi pokazywa?? komukolwiek moje wypociny, ale wydaje mi si?? Â?e coÂ? z tym wierszem nie tak. Wdzi??czna byÂ?abym za jakiÂ? komentarz.

I juÂ? nie wr??cisz

Nie poÂ?egnaÂ?eÂ? si??,
nie powiedziaÂ?eÂ? dlaczego.
MogÂ?eÂ? Â?y?? przecieÂ?
dla kogoÂ? innego.
Wiem, Â?e
nie chciaÂ?eÂ? si?? kÂ???ci??.
Wi??c odszedÂ?eÂ?
i juÂ? nie wr??cisz.

M??c zn??w rozmawia??
przez caÂ?Â? noc.
Okropnie jest
czu?? t?? niemoc,
Â?e juÂ? nie b??d?? mogÂ?a
z TobÂ? Ziemi poruszy??,
bo odszedÂ?eÂ?
i juÂ? nie wr??cisz.

I przypomn?? sobie chwile,
kiedy jak siostra z bratem,
jeszcze jako dzieci
walczyliÂ?my ze Â?wiatem.
Teraz chciaÂ?abym
czas zawr??ci??,
ale odszedÂ?eÂ?
i juÂ? nie wr??cisz.

: 27 maja 2010, 13:51
autor: Sasanka
Mi si?? bardzo podoba.

: 27 maja 2010, 14:28
autor: Midnight11
ostatnia strofa najlepsza. no i og??lnie fajny wiersz

: 27 maja 2010, 14:47
autor: Kometa
CaÂ?y czas wam przypominam o punkcie 6. Regulaminu drogie panie...


Andio, ja akurat z poezjÂ? jestem bardzo na bakier, nigdy do mnie nie trafiaÂ?a i nigdy jej nie rozumiaÂ?am, a juÂ? kiedy w szkole siadaliÂ?my do interpretacji jakiegoÂ? wiersza ciÂ?gle miaÂ?am uczucie szukania dziury w caÂ?ym. Nie mogÂ?am oprze?? si?? wraÂ?eniu, ze nauczycielka chce zobaczy?? w tym wi??cej niÂ? tam faktycznie jest. Dla mnie interpretacja poezji zawsze b??dzie si?? kojarzy?? z takim rzeÂ?bieniem w g??wnie. Zatem nie wiem czy moja opinia jest tu coÂ? warta...

Podoba mi si?? tw??j wiersz, ale raczej jako taka przyjemna rymowanka. Podziwiam zdolnoÂ??? skÂ?adania logicznych rym??w, gdzie zdanie zachowuje sen i brzmi przy tym dobrze, ale naprawd?? nie widz?? w tym nic wi??cej. Jak dla mnie pr??dzej moÂ?e by si?? to nadawaÂ?o na jakaÂ? zgrabnÂ? piosenk?? czy coÂ? w tym guÂ?cie. Podoba mi si?? bo jest proste i oczywiste, bez zawiÂ?ych metafor i odniesie?? do B??g wie czego i gdzie, zatem do takiej poetyckiej ignorantki jak ja to trafia i nie sprawia Â?e si?? zawieszam pr??bujÂ?c dojÂ??? o co w tym chodzi xD Ale naprawd?? nie wiem czy dla ''wytrawnego konesera wierszy'' byÂ?oby to coÂ?... atrakcyjnego. Obawiam si?? Â?e m??gÂ?by to wyÂ?mia??, bo zbyt proste i za maÂ?o enigmatyczne.

: 30 maja 2010, 20:53
autor: Sylwia
Â?adny wiersz. ChociaÂ? teÂ? mam wraÂ?enie, Â?e z gatunku tych Â?atwych. Niemniej kojarzy mi si?? z niekt??rymi utworami z tom??w poetyckich K. Koehlera czy jeszcze bardziej Jacka PodsiadÂ?o. JakieÂ? takie mam odczucia:-)