Lektury szkolne

Czytałeś ostatnio ciekawą książkę bądź komiks? A może ciekawy artykuł w gazecie? Podziel się tym z nami. Rozpocznij dyskusję na temat ulubionych dzieł literackich i nie tylko.

Moderatorzy: Administratorzy, Moderatorzy, Junior Admini

Awatar użytkownika
Mila
Nawiedzony Praktykant Grabarza
Posty: 149
Rejestracja: 12 lip 2010, 13:57

Post autor: Mila »

Niekt??re lektury to po prostu masakra. Na przykÂ?ad taki "Pan Tadeusz" albo "KrzyÂ?acy" to normalnie poraÂ?ka. SÂ?owa, kt??rych nigdy wczeÂ?niej nie sÂ?yszaÂ?am. I weÂ? si?? zastanawiaj o co chodzi. "KrzyÂ?ak??w" m??czyÂ?am miesiÂ?c, a i tak caÂ?ych nie przeczytaÂ?am myÂ?l??, Â?e z poÂ?ow??. Ale jest teÂ? kilka, kt??re byÂ?y naprawd?? dobre. "Kamienie na szaniec". MyÂ?laÂ?am, Â?e b??dÂ? nudne, a p??Â?niej jak si?? zaczytaÂ?am to pÂ?akaÂ?am jak b??br. Pami??tam jeszcze "Anie z Zielonego Wzg??rza", "Zaczarowany ogr??d", "Dzieci z Bullerbyn". One byÂ?y najlepsze. Jak jesteÂ?my coraz starsi to lektury sÂ? coraz gorsze. I w taki spos??b do biblioteki woÂ?ami nie zaciÂ?gniesz.

Awatar użytkownika
WereWolf
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 1731
Rejestracja: 25 paź 2009, 20:04

Post autor: WereWolf »

Panthera pisze:WereWolf -
Za s Â?ownikiem PWNowskim:
przerobi?? — przerabia??
1. «dokona?? pewnych zmian w gotowej rzeczy w celu jej ulepszenia»
2. «przeksztaÂ?ci?? jednÂ? rzecz na innÂ?»
3. «wykorzysta?? surowiec na zrobienie czegoÂ?»
4. «zapozna?? si?? z wyznaczonym programem, dziaÂ?em wiedzy; teÂ?: uczÂ?c, wpoi?? komuÂ? jakiÂ? zas??b wiedzy»
5. «przenieÂ??? oczka z jednego drutu na drugi, robiÂ?c dzianin??»
6. «wpleÂ??? coÂ? w tkanin??»
7. «sp??dzi?? jakiÂ? czas, pracujÂ?c»

i mam dziwne wraÂ?enie iÂ? moÂ?na przerabia?? lektury...
ChcÂ?c si?? upewni?? napisaÂ?am do poradni j??zykowej i takÂ? oto uzyskaÂ?am odpowiedÂ?:

"Czasownikiem przerabia?? w znaczeniu ‘zapoznawa?? si?? z czymÂ?’ lub ‘uczy?? kogoÂ? czegoÂ?’ moÂ?emy posÂ?ugiwa?? si?? w j??zyku potocznym, natomiast w wypowiedziach bardziej oficjalnych powinno si?? go zastÂ?pi?? sÂ?owami naleÂ?Â?cymi do j??zyka og??lnego, np. ‘omawia??’, analizowa??” itd., aby uniknÂ??? bÂ???du stylistycznego. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by w towarzystwie koleg??w powiedzie??: W szkole z matmy przerabiamy teraz tematy z przebiegu zmiennoÂ?ci funkcji, ale juÂ? w kontaktach z nauczycielem powinno si?? uÂ?ywa?? np. nast??pujÂ?cych konstrukcji: omawia?? lektury, teksty, rozdziaÂ? podr??cznika; analizowa?? przykÂ?ady z trygonometrii."

Wi??c ja b??d?? jednak trzyma?? si?? omawiania a nie przerabiania.
Obrazek

oleczka

Post autor: oleczka »

Lektury... wedÂ?ug mnie wszystko zaleÂ?y od fabuÂ?y i stylu w jakim zostaÂ?a napisana...
PrzewaÂ?nie nie lubi?? czyta?? lektur , ale kilka z nich przypadÂ?o mi go gustu np. "Makbet","Hamlet", "Niemcy", "Wesele", "Zbrodnia i Kara" oraz (o dziwo) "Pan Tadeusz".
Na szcz??Â?cie kaÂ?dy z nas ma inny gust (i dlatego Â?wiat jest taki wspaniaÂ?y :mrgreen: )

Awatar użytkownika
AISA
Żarłoczny Ghul
Posty: 761
Rejestracja: 10 sie 2010, 18:29

Post autor: AISA »

Lektury sÂ? trudnym tematem. Wi??kszoÂ??? ludzi nie czyta lektur tylko i wyÂ?Â?cznie dlatego, Â?e musi to robi?? - dziaÂ?a zasada przekory niestety. Niekt??rzy po prostu ksiÂ?Â?ek nie czytajÂ? bo wolÂ? gra?? w piÂ?k?? albo na komputerze ( przewaÂ?nie chÂ?opcy). Inni "nie wynieÂ?li" czytania z domu.
Lektury sÂ? dobierane zgodnie z wiekiem i moÂ?liwoÂ?ciami poznawczymi uczni??w. Wydaje mi si??, Â?e ksiÂ?Â?ki w podstaw??wce majÂ? zach??ci?? do ich czytania. SÂ? to ksiÂ?Â?ki lekkie, przyjemne, przygodowe. WzbudzajÂ? zainteresowanie. MÂ?ody czytelnik utoÂ?samia si?? z bohaterami. ChciaÂ?by by?? taki jak oni. Dlatego tak dobrze pami??tamy ksiÂ?Â?ki z dzieci??stwa "Dzieci z Bullerbyn", "Ani?? z Zielonego Wzg??rza"czy "Inny Â?wiat".
W p??Â?niejszym czasie uczniom trafiajÂ? si?? ksiÂ?Â?ki ci??Â?szego kalibru. Bo sÂ? starsi, teoretycznie wi??cej wiedzÂ?, powinni chcie?? pozna?? epoki literackie przez np. przeczytane lektury, ale nie chcÂ?. By?? moÂ?e dlatego, Â?e nauczyciel nie potrafi zaciekawi?? ksiÂ?Â?kÂ? , nie potrafi zach??ci?? do jej przeczytania. A kiedy juÂ? uczniowie podejmÂ? si?? zadania i przeczytajÂ? ksiÂ?Â?k??, nauczyciel skutecznie zniech??ca do przeczytania kolejnej, robiÂ?c testy ze znajomoÂ?ci ksiÂ?Â?ki, itp rzeczy. Zapomina si?? o tym, Â?e ksiÂ?Â?ka powinna sprawia?? przyjemnoÂ???. Nauka lepiej "wchodzi do gÂ?owy" kiedy si?? coÂ? lubi. Zmuszani do czytania niezrozumiaÂ?ych ksiÂ?Â?ek mÂ?odzi ludzie si??gajÂ? po bryki, Â?ciÂ?gi i innego rodzaju opracowania (nie m??wi??, Â?e jest to zÂ?e, gdy faktycznie przeczyta si?? ksiÂ?Â?k?? a dla lepszego zrozumienia przeczyta opracowanie), kt??re z czasem zupeÂ?nie zast??pujÂ? lektur??.
I tak jak juÂ? pisaÂ?yÂ?cie wczeÂ?niej czasem wyglÂ?da to tak, Â?e lektur jest po prostu za duÂ?o a czasu za maÂ?o. I Â?eby zadowoli?? paniÂ? z polskiego kolejny raz si??ga si?? po bryka. Dlatego takie pobieÂ?ne czytanie, na szybko powoduje to, Â?e nie pami??ta si?? juÂ? wi??kszoÂ?ci lektur np. z gimnazjum. W pami??ci pozostajÂ? tylko te kt??re wywarÂ?y najwi??ksze wraÂ?enie.

Dia

Post autor: Dia »

WereWolf pisze:Czasownikiem przerabia?? w znaczeniu ‘zapoznawa?? si?? z czymÂ?’ lub ‘uczy?? kogoÂ? czegoÂ?’ moÂ?emy posÂ?ugiwa?? si?? w j??zyku potocznym
No ale chyba nie kaÂ?esz nam uÂ?ywa?? tutaj j??zyka oficjalnego :-P
SwojÂ? drogÂ? to kto by pomyÂ?laÂ?, Â?e "przerabianie" vs "omawianie" wywoÂ?a takie zamieszanie, ja sama chyba cz??Â?ciej uÂ?ywam formy, jak si?? okazaÂ?o bardziej poprawnej 'omawia??' ale sÂ?yszaÂ?am nauczycieli m??wiÂ?cych o przerabianiu lektur ;-)

A co do lektur to Wy serio tak lubicie "Ani?? z Zielonego Wzg??rza"?!
Ja (dzi??ki Bogu!) nigdy nie miaÂ?am jej za lektur??, ale wielokrotnie pr??bowaÂ?am jÂ? przeczyta?? sama i nigdy nie dobrn??Â?am nawet do poÂ?owy! Dla mnie ta dziewczyna ma jakieÂ? mocne zaburzenia psychiczne i emocjonalne...
Ale za to bardzo podobali mi si?? "KrzyÂ?acy" i tego mojego upodobania nikt w mojej klasie nie podzielaÂ?...

Awatar użytkownika
WereWolf
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 1731
Rejestracja: 25 paź 2009, 20:04

Post autor: WereWolf »

Dia pisze:No ale chyba nie kaÂ?esz nam uÂ?ywa?? tutaj j??zyka oficjalnego :-P
Czym skorupaka za mÂ?odu nasiÂ?knie... :-P
Dia pisze:A co do lektur to Wy serio tak lubicie "Ani?? z Zielonego Wzg??rza"?!
Ja (dzi??ki Bogu!) nigdy nie miaÂ?am jej za lektur??, ale wielokrotnie pr??bowaÂ?am jÂ? przeczyta?? sama i nigdy nie dobrn??Â?am nawet do poÂ?owy! Dla mnie ta dziewczyna ma jakieÂ? mocne zaburzenia psychiczne i emocjonalne...
Ja teÂ? sobie nie przypominam przyg??d Anny jako lektury. I r??wnieÂ? jej przygody jakoÂ? nie przypadÂ?y mi do gustu. ZaczynaÂ?am kilka razy i ko??czyÂ?am tak jak Ty nawet nie w poÂ?owie.
Obrazek

Awatar użytkownika
AISA
Żarłoczny Ghul
Posty: 761
Rejestracja: 10 sie 2010, 18:29

Post autor: AISA »

Dia pisze:A co do lektur to Wy serio tak lubicie "Ani?? z Zielonego Wzg??rza"?!
Nie pami??tam czy byÂ?a to u mnie lektura, ale chyba tak... Raczej na pewno... Powiem Wam wi??cej przeczytaÂ?am wszystkie cz??Â?ci :mrgreen:
Ale za to bardzo podobali mi si?? "KrzyÂ?acy" i tego mojego upodobania nikt w mojej klasie nie podzielaÂ?...
A jeÂ?li chodzi o t?? pozycj?? to przeczytaÂ?am i mi si?? podobaÂ?o, ale miaÂ?am problem z zacz??ciem tej lektury. ZaczynaÂ?am kilka razy i ko??czyÂ?am podobnie jak Wy Ani??... I jeszcze popÂ?akaÂ?am si?? jak to czytaÂ?am.... Eh ale mnie na wspomnienia wzi??Â?o :-)

pyczunia

Post autor: pyczunia »

Widzę pojawił się mój "ulubiony" temat. Ja nie będę pisać jakie lektury przeczytałam (w całości), bo tu mogę się pogrążyć.
Ale opowiem anegdotkę (możliwe, że gdzieś tu kiedyś już ją pisałam :-P )
W gimnazjum dorwałam w swoje rączki książkę "Dywizjon 303", akurat po tym jak pani od polskiego na zastępstwie z historii o niej wspomniała. Skusiłam się przede wszystkim na nią bo pani bardzo ciekawie opowiadała temat. Oczywiście książka mi się spodobała i dzięki niej zaczęłam poczytywać sobie właśnie historie wojenne. Jakiś czas później koleżanka żaliła mi się że musi czytać w szkole jako lekturę właśnie tą książkę- nawet nie wiedziałam że ona jest lekturą szkolną, bo jej nie miałam. Założę się że jeśli ja ją bym musiała przeczytać do szkoły to też tylko streszczenie poszło by w ruch i strasznie narzekałabym że podczas gdy ja czytam te nudy (albo boleje nad tym że jakoś będę musiała napisać spr) mogłabym poczytać coś ciekawszego :-P

Ja jestem takim przypadkiem jakim opisała AISA- jak jestem zmuszana do przeczytania czegoś, to nie ma bata żebym to uczyniła.

Dziękuję za uwagę :-)
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 21:16 przez pyczunia, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
hlukaszuk
Nadworny Smok
Posty: 1696
Rejestracja: 29 sie 2010, 19:22

Post autor: hlukaszuk »

U mnie Ania nie była lekturą za to wszystkie Anie stoją na półce wielokrotnie przeczytane. Tak samo Krzyżacy. Kocham książki przygodowe a Krzyżacy i Ania to ten gatunek.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2011, 15:15 przez hlukaszuk, łącznie zmieniany 1 raz.

kuszumai

Post autor: kuszumai »

"Zbrodni?? i kar??" mam dopiero w drugiej liceum, ale juÂ? teraz waÂ?kuj??, po rosyjsku oczywiÂ?cie. Nie jest Â?le. Cieszmy si??, Â?e nie mamy w kanonie "Wojny i pokoju" - to coÂ? ma 4 tomy gruboÂ?ci: 1 tom="Potop".

Co do "Ani"... Jak oni mogli zabi?? Waltera?! :-?

Awatar użytkownika
hlukaszuk
Nadworny Smok
Posty: 1696
Rejestracja: 29 sie 2010, 19:22

Post autor: hlukaszuk »

Skoro autorka uśmierciła pierwsze dziecko Ani to już nie miała skrupułów przy następnym. Ale Walter napisał "Kobziarza" pozostawił coś po sobie.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2011, 15:15 przez hlukaszuk, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Czarownica
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 2714
Rejestracja: 23 cze 2010, 17:52

Post autor: Czarownica »

I tak bardzo to przeÂ?ywaÂ?am. Dlaczego akurat Walter - bo ukochani przez bog??w Â?yjÂ? kr??tko. to do mnie nie przemawia.
A caÂ?y komplet Ani stoi u mnie na p??Â?ce

Awatar użytkownika
hlukaszuk
Nadworny Smok
Posty: 1696
Rejestracja: 29 sie 2010, 19:22

Post autor: hlukaszuk »

dorota7677 pisze:I tak bardzo to przeżywałam. Dlaczego akurat Walter - bo ukochani przez bogów żyją krótko. To do mnie nie przemawia.
A cały komplet Ani stoi u mnie na półce
A u mnie konkretnie to w pudełku. Bo śmierć Woltera odczuli wszyscy czytelnicy. Był najwrażliwszy i życie mogło mu dać w kość. Wielu poetów nie może się odnaleźć i dla Ani był bardzo ważny. Ania myślała, że będzie pisał i osiągnie sukces, którego jej nie dano. Kiedyś nie rozumiałam dlaczego on. Dziś myślę, że wiem.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2011, 15:18 przez hlukaszuk, łącznie zmieniany 1 raz.

Pearl

Post autor: Pearl »

Wi??kszoÂ??? lektur jest w porzÂ?dku jednak do nich zniech??ca mnie moja nauczycielka. Nie podoba mi si?? jak prowadzi lekcje i jak narzuca mi swoje zdanie. Jestem teraz w liceum i chyba najgorszÂ? lekturÂ? z jakÂ? miaÂ?am stycznoÂ??? w caÂ?ym swoim szkolnym doÂ?wiadczeniu staÂ? si?? Werter ze swoimi cierpieniami.. Tak mnie nuÂ?yÂ? i nudziÂ? Â?e po prostu psychicznie nie wytrzymaÂ?am tej lektury. Ch??tnie kopn??Â?abym go w tyÂ?ek i daÂ?a mu zaj??cie Â?eby nie chodziÂ? i sm??ciÂ? jak to Â?ycie go pokaraÂ?o. Powinien si?? cieszy?? swojÂ? mÂ?odoÂ?ciÂ?, Â?e jest zdrowy itd. takie jest moje zdanie, moÂ?e nie ma racji.

Gobur

Post autor: Gobur »

echm Werter wkurza wielu ludzi, wolaÂ?em "Giaura" lorda Byrona

ODPOWIEDZ

Wróć do „Literatura”