[manga] Vampire Knight

Dział dla fanów i wielbicieli komiksów.

Moderatorzy: Administratorzy, Moderatorzy, Junior Admini

Awatar użytkownika
Kometa
Psychodeliczne Ciało Niebieskie
Posty: 2622
Rejestracja: 10 wrz 2009, 20:44

[manga] Vampire Knight

Post autor: Kometa »

C??Â?, mam wraÂ?enie, Â?e ziarno pod postaciÂ? tego tematu nie padnie na Â?yzny grunt - trafiÂ?o mi si?? tu wyjÂ?tkowo niemangowe towarzystwo ;) Mimo to jednak chc?? zwr??ci?? WaszÂ? uwag?? na ten tytuÂ? z racji tematyki ksiÂ?Â?ek w jakiej wi??kszoÂ??? z nas si?? obraca oraz tego, Â?e pozycja ta doczekaÂ?a si?? polskiego wydania.


Yuuki Kurosu nie pami??ta niczego sprzed sz??stego roku swego Â?ycia. Jej pierwszym wspomnieniem jakie ma jest zimowa, wietrzna noc kiedy to zaatakowaÂ? jÂ? wampir. PrzeraÂ?ona dziewczynka zapewne nie uszÂ?aby z Â?yciem gdyby z pomocÂ? nie przyszedÂ? jej mÂ?ody i tajemniczy chÂ?opiec - Kaname Kuran...

Yuuki za sprawÂ? Kaname trafiÂ?a pod opiek?? Kaiena Kurosu - nieco ekscentrycznego dyrektora Akademii Kurosu (Kurosu - moÂ?e by?? rozumiane jako japo??ski, fonetyczny odpowiednik angielskiego Cross czyli krzyÂ?, lub jako Czarny Pan: kuro - czarny, su - pan, wÂ?aÂ?ciciel). M??Â?czyzna opiekuje si?? niÂ? jak wÂ?asnÂ? c??rkÂ?, jest dla niej dobry oraz wyrozumiaÂ? wi??c dziewcz?? nie ma na co narzeka??. I cho?? nie wie kim naprawd?? jest, skÂ?d pochodzi i kim byli jej rodzice zdaje si?? tym zbytnio nie przejmowa??. Jest otoczona troskÂ? i miÂ?oÂ?ciÂ?, bo zar??wno dyrektor jak i Kaname, kt??ry cz??sto ich odwiedza cackajÂ? si?? z niÂ? jak tylko mogÂ?.

Wkr??tce do tej nietypowej "rodzinki" doÂ?Â?cza mÂ?ody Zero Kiryuu, chÂ?opak kt??ry straciÂ? rodzic??w i brata w bardzo nieprzyjemnych okolicznoÂ?ciach i podobnie jak Yuki trafiÂ? pod skrzydÂ?a dyrektora Kurosu. Cho?? dzieciak ma za sobÂ? naprawd?? traumatyczne przejÂ?cia udaje mu si?? zaprzyjaÂ?ni?? z Yuki i zaakceptowa?? Kaiena jako nowego opiekuna, jednak gdy przychodzi mu do konfrontacji z Kaname pojawia si?? niemiÂ?osierny zgrzyt. A pow??d tego jest prosty - Zero wywodzi si?? ze znanej i szanowanej rodziny Â?owc??w wampir??w, natomiast Kaname znajduje si?? na samym szczycie hierarchii Dzieci Nocy - jest czystokrwistym wampirem. A Â?eby byÂ?o weselej to wÂ?aÂ?nie jeden z rodu czystokrwistych wampir??w wymordowaÂ? caÂ?Â? rodzin?? Zero...

Kilka lat p??Â?niej dyrektor Kurosu decyduje si?? na wprowadzenie do swojej szkoÂ?y nowych uczni??w, kt??rzy b??dÂ? ucz??szcza?? do tak zwanej "Nocnej Klasy". Jedynie Yuki i Zero zdajÂ? sobie spraw??, Â?e Nocna Klasa to tak naprawd?? mÂ?ode pokolenie wampirzej elity. Kurosu dÂ?Â?Â?cy do pojednania obu gatunk??w - ludzi i wampir??w - decyduje si?? na takÂ? form?? edukacji. Nie byÂ?o by to moÂ?liwe gdyby nie wkÂ?ad Kaname - mÂ?odego 'ksi??cia' wÂ?r??d wampir??w oraz dzi??ki wynalazkowi tabletek krwi, kt??re maja zastÂ?pi?? Dzieciom Nocy ludzkÂ? krew. Nie mniej jednak Dzienna Klasa nie ma poj??cia o prawdziwej naturze Nocnej Klasy, zmiany zmianami i pacyfizm pacyfizmem, ale p??ki co nie ma jeszcze potrzeby straszenia dzieciak??w wampirami w szkole. Bo moÂ?e i wampiry ucz??szczajÂ?ce do Akademii sÂ? pokojowo nastawione, nie oznacza to jednak, Â?e czasem nie dokucza im gÂ???d i ch???? do zmiany menu. No bo serio, kto z Was chciaÂ?by na okrÂ?gÂ?o Â?yka?? jakieÂ? gÂ?upie tabletki? Aby nie doszÂ?o do "incydent??w" tr??jka uczni??w zostaje wyznaczona do pilnowania porzÂ?dku w szkole. Po stronie Dziennej Klasy to oczywiÂ?cie Yuki i Zero, a po Nocnej Kaname. I o ile Kaname samÂ? swojÂ? mocÂ? jest w stanie zapanowa?? nad swymi pobratymcami o sÂ?abej woli, o tyle Yuki i Zero dostajÂ? do dyrektora 'tak na wszelki wypadek' bro?? Â?owc??w - pistolet "Blood Rose" oraz ostrze "Artemis" - kt??ra nie jest w stanie wyrzÂ?dzi?? wi??kszej krzywdy czÂ?owiekowi, za to kaÂ?dy wampir powinien si?? jej ba??...


* * *

Sama nie wiem od czego by tu zaczÂ???. Ta manga to straszny groch z kapustÂ?. PeÂ?na pseudo-mhrocznych wÂ?tk??w i miÂ?osnych uniesie?? wyj??tych Â?ywcem z melodramatu... Albo ze Zmierzchu.

Akademia Kuros przypomina nieco Hogwart, dzieli si?? na SÂ?oneczne i Ksi??Â?ycowe Dormitorium, a Yuki, Zero i Kaname sÂ? kimÂ? na wz??r prefekt??w w swoich klasach. PodziaÂ? wampir??w na te czystokrwiste i te nie oraz ich uprzedzenia czy teÂ? ich brak wzgl??dem ludzi przypominajÂ? czarodziejsko-spoÂ?eczne konflikty ze Â?wiata HP. Dyrektor Kuros ma coÂ? z niefrasobliwoÂ?ci i pogodnoÂ?ci Dumbledore'a, cho?? jest duÂ?o mÂ?odszy od znanego czarodzieja. Â?owcy wampir??w oraz te wampiry, kt??re polujÂ? na swych 'zdziczaÂ?ych' braci przypominajÂ? auror??w. A na siÂ??? daÂ?oby si?? znaleÂ??? jeszcze kilka innych powiÂ?za??.

No i nasze ulubione wÂ?tki miÂ?osne. Na pierwszym planie mamy nasz urokliwy tr??jkÂ?cik: Kaname - Yuki - Zero. AÂ? si?? ciÂ?nie por??wnanie z innym znanym tr??jkÂ?tem w kt??ry zamieszany jest bosko przystojny wampir. Tak wÂ?aÂ?nie, Zmierzch. Kaname spokojnie moÂ?e konkurowa?? z Edziem o miano najbardziej boskiego wampira Â?wiata, ze swojÂ? tajemniczÂ? i wiecznie zblazowanÂ? facjatÂ?, oraz obsesyjnÂ? wr??cz ch??ciÂ? chronienia Yuki.

Yuki w por??wnaniu z BellÂ? wypada nieco lepiej, nie jest aÂ? tak nudna, niezdarna i mdÂ?a, ale i tak trzeba jÂ? ratowa??. Poza tym projekt tej postaci przyprawiÂ?by o pr??chnic?? kaÂ?dego - sÂ?odka twarzyczka o wielgachnych i obowiÂ?zkowo niewinnych oczach czasem przyprawia o mdÂ?oÂ?ci. OczywiÂ?cie Yuki jak kaÂ?da bohaterka shōjo ma 'misj?? zbawienia Â?wiata', wszystkim si?? przejmuje, kaÂ?demu chce pomaga?? i ciÂ?gle pÂ?acze, biedne, dobre, urocze dziewczÂ?tko. PoczÂ?tkowo nawet jestem w stanie zrozumie?? jej rozdarcie mi??dzy dwoma adoratorami. Kaname jest jej bohaterem - kimÂ? kogo podziwiaÂ?a od dziecka, jest mu winna wdzi??cznoÂ???, a jednoczeÂ?nie darzy go ogromnym zaufaniem - to on byÂ? przy niej zawsze w najtrudniejszych chwilach no i w ko??cu to on uratowaÂ? jej Â?ycie. Tego typu fascynacje sÂ? normalne w wieku dojrzewania, wÂ?aÂ?ciwe dla mÂ?odego podlotka jakim jest Yuki. Z drugiej strony jest Zero, przyjaciel z dzieci??stwa, namiastka starszego brata, ktoÂ? kogo zachowania i nastroje zna caÂ?kiem nieÂ?le. Cho?? bywa gburowaty i trudny w odbiorze, zawsze idzie rami?? w rami?? z niÂ?, nie jest jakimÂ? odlegÂ?ym ideaÂ?em jak Kaname, kt??ry jest Â?wietny we wszystkim. Yuki zdaje sobie spraw??, Â?e wampiry i ludzie nie pasujÂ? do siebie, przy Kaname czuje si?? gorsza, Zero natomiast to ktoÂ? r??wny jej. Dopiero p??Â?niej sytuacja zaczyna si?? r??wno sra?? i juÂ? naprawd?? przestajÂ? rozumie?? tÂ? dziewczyn??. A autork?? to juÂ? w og??le, co teÂ? pchn??Â?o tÂ? kobiet?? w takim kierunku? Ale nie uprzedzajmy fakt??w.

WracajÂ?c do por??wna??, dla Zero zostaÂ?a rola Jacoba, ale doprawdy por??wnywani go z nim byÂ?oby r??wne ubliÂ?aniu mu, jak i samej autorce mangi. Co prawda zasÂ?uguje ona na kilka bluzg??w, ale akurat nie za osob?? Zero. Zero jak chce to potrafi by?? niezÂ?ym dupkiem i ma gÂ?upiÂ? tendencje do uÂ?alania si?? nad sobÂ? (i trzymania si?? ciÂ?gle za gÂ?ow??. Cho?? Kaname go dzielnie goni. Przy czym pan wampir trzyma si?? za potylic?? "na melancholika" natomiast Zero "na depresanta". To serio potrafi by?? wkurzajÂ?ce). Ale lubi?? jego podejÂ?cie - dobry wampir to martwy wampir. KaÂ?demu z Nocnej Klasy, kto cho?? troch?? odchyli si?? od szkolnego regulaminu od razu ustawia luf?? pistoletu przed nosem. Pod tym wzgl??dem moÂ?na przyr??wna?? go do Jacoba - obaj niecierpiÂ? tych stworze?? tak samo mocno. Nie mniej jednak Zero nie jest takim nachalem jak nasz pan wilkoÂ?ak, w pewien spos??b chyba rozumie fascynacje Yuki osobÂ? Kaname cho?? og??lnie go to wkurza niemiÂ?osiernie.

Tutaj co naleÂ?y przyzna?? autorce to tak naprawd?? nie wiadomo kogo wybierze Yuki. Obaj panowie to r??wnie silne i wyraziste osobowoÂ?ci, mnie osobiÂ?cie trudno byÂ?o powiedzie?? kt??rego wol??, bo po r??wno mnie zachwycali czymÂ? jak i wkurzali. Cho?? skÂ?onna jednak jestem przechyli?? szl?? swojej sympatii na Zero, Kaname to przede wszystkim snob, troch?? mnie tym draÂ?ni. Tak czy inaczej sytuacja nie jest wcale jasna i nawet kiedy Yuki dokonuje wyboru to wciÂ?Â? zostaje nam... hm... 'nadzieja', Â?e jednak zmieni zdanie. Z resztÂ? te miÂ?osne wÂ?tki robiÂ? si?? potem szalenie zagmatwane i posrane do reszty tu si?? kochajÂ?, ale si?? nienawidzÂ?, obiecujÂ? sobie, Â?e jak si?? spotkajÂ? nast??pnym razem to si?? pozabijajÂ?, jednak nie przeszkadza to im wzajemnie ratowa?? sobie Â?ycia, gdzieÂ? tam w og??le pojawia si?? wÂ?tek kazirodczy... Doprawdy moÂ?na od tego zgÂ?upie??. Przesada i bark wyczucia. Znacznie wolaÂ?am 'proste' dylematy zakochanej nastolatki w poczÂ?tkowych tomach. Autorka stanowczo przekombinowaÂ?a.

Co do innych zmierzchowych podobie??stw to naleÂ?y tu wymieni?? to, Â?e wampiry z elity sÂ? zab??jczo pi??kne i pociÂ?gajÂ?ce, a takÂ?e majÂ? r??Â?ne super moce. Kaname to w og??le master of disaster, z rozdziaÂ?u na rozdziaÂ? dowiadujemy si?? o jego coraz to nowszych skillach, ale jego gÂ???wnÂ? umiej??tnoÂ?ciÂ? jest moÂ?liwoÂ??? panowania nad innymi wampirami. Jak przedstawiciel czystej krwi moÂ?e rozkazywa?? wampirom "z niÂ?szej p??Â?ki", a takÂ?e jest w stanie przemieni?? czÂ?owieka w wampira. NiÂ?sze wampiry tego nie potrafiÂ?. Dalej mamy dw??ch kuzyn??w: Aidou, kt??ry potrafi zamraÂ?a?? oraz Kaien, kt??ry wÂ?ada ogniem. Jest teÂ? Rima ciskajÂ?ca piorunami oraz Shiki potrafiÂ?c stworzy?? coÂ? na ksztaÂ?t bicza z wÂ?asnej krwi. I kilku innych mniej lub bardziej 'zdolnych'.

MoÂ?na si?? teÂ? doszuka?? i podobie??stw z innych sÂ?awnych produkcji, jak cho??by tabletki zamiast ludzkiej krwi, kt??re maja uÂ?atwi?? wampirom wsp??Â?istnienie z ludÂ?mi - zalatuje True Blood na kilometr. Jakby nie patrze?? maga wpisuje si?? w dzisiejsze trendy idealnie. Waneko (polski wydawca) ma Â?eb na karku, myÂ?l??, Â?e zarobi na tym tytule niemaÂ?e pieniÂ?Â?ki. JeÂ?li zaÂ? chodzi o mnie to mam mieszane uczucia. Kilka wÂ?tk??w mi si?? tam naprawd?? podobaÂ?o i wciÂ?gn??Â?o mnie, w og??le to uwielbiam duet Rima i Shiki. To chyba jedyne normalne postaci w tej mandze, szkoda Â?e jest ich tak maÂ?o. Ale teÂ? Ruka i Kaien zapowiadajÂ? si?? ciekawie. IntrygujÂ?ca jest teÂ? Seiren, straÂ?niczka Kaname, serio czasem boj?? si?? tej dziewczyny. Chyba jedyny wampir w tej mandze, kt??ry zasÂ?uguje na miano TRUE. MilczÂ?ca i tajemnicza, skuteczna i mordercza. Spr??bujcie jej podskoczy??. Nie ma jej wiele w mandze, jest cieniem Kaname, jakby dodatkiem do niego, ale powaÂ?nie jestem za rozwini??ciem tej postaci. Cho?? z drugiej strony obawiam si??, Â?e mogÂ?aby straci?? na swoim 'uroku'.

Minus??w ma ta manga r??wnie duÂ?o co plus??w i wierzcie mi, Â?e nie na darmo por??wnaÂ?am jÂ? do Zmierzchu. Naprawd?? tr??jka gÂ???wnych bohater??w czasem moÂ?e doprowadzi?? czÂ?owieka do szewskiej pasji, a po tym gdy Yuki dokonuje wyboru juÂ? nic nie jest takie samo. Poziom zjeÂ?dÂ?a w d??Â? drastycznie i tyle z tego dobrego, Â?e inne postaci zaczynajÂ? mie?? coÂ? do powiedzenia. Z resztÂ? draÂ?ni mnie tam wampirza hierarchia i to, Â?e jak si?? okazuje wampiry mogÂ? mie?? dzieci. O. Nie dam rady wyrazi?? tu w peÂ?ni swojego niezadowolenia bez rzucania spoilerami zatem po prostu odsyÂ?am do mangi.

Tutaj: http://www.onemanga.com/Vampire_Knight/1/01/ macie scany po angielsku (jakoÂ??? niekt??rych jest koszmarna, Â?e nie wspomn?? o nier??wnym przekÂ?adzie r??Â?ni ludzie to tÂ?umaczyli.

A tutaj: http://chomikuj.pl/Yvette89/Anime/Vampi ... 2umaczenie macie dwa pierwsze tomy po polsku.

Kto ciekaw niech czyta i przypominam Â?e czyta si?? to od prawej do lewej.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 16:32 przez Kometa, łącznie zmieniany 1 raz.
I read a book about the self, Said I should get expensive help.

To są właśnie rzeczy
jakie przychodzą mi do głowy
kiedy siedzę w domu podczas burzy,
czekając na telefon od kuratora sądowego

@lma

Re: [manga] Vampire Knight

Post autor: @lma »

Kometa pisze:C??Â?, mam wraÂ?enie, Â?e ziarno pod postaciÂ? tego tematu nie padnie na Â?yzny grunt - trafiÂ?o mi si?? tu wyjÂ?tkowo niemangowe towarzystwo ;)
Ha, przeczytaÂ?am par?? mang w swoim Â?yciu, chociaÂ? wol?? anime :P A Vampire Kinght czytaÂ?am :)
Kometa pisze:Mimo to jednak chc?? zwr??ci?? WaszÂ? uwag?? na ten tytuÂ? z racji tematyki ksiÂ?Â?ek w jakiej wi??kszoÂ??? z nas si?? obraca oraz tego, Â?e pozycja ta doczekaÂ?a si?? polskiego wydania.
WidziaÂ?am na allegro po 17zÂ?, moÂ?e si?? skusz?? bo kreska jest cudna...

Kometa pisze:No i nasze ulubione wÂ?tki miÂ?osne. Na pierwszym planie mamy nasz urokliwy tr??jkÂ?cik: Kaname - Yuki - Zero. AÂ? si?? ciÂ?nie por??wnanie z innym znanym tr??jkÂ?tem w kt??ry zamieszany jest bosko przystojny wampir. Tak wÂ?aÂ?nie, Zmierzch. Kaname spokojnie moÂ?e konkurowa?? z Edziem o miano najbardziej boskiego wampira Â?wiata, ze swojÂ? tajemniczÂ? i wiecznie zblazowanÂ? facjatÂ?, oraz obsesyjnÂ? wr??cz ch??ciÂ? chronienia Yuki.
No tak tr??jkÂ?cik musi by??. Nie przebolej?? jeÂ?li Yuki nie b??dzie z Zero...
Nie przepadam za Yuki, jakoÂ? tak nie trawi?? tej postaci, ale tak jak piszesz - por??wnanie Yuki z BellÂ? wychodzi na pozytyw dla Yuki.

Kometa pisze:Tutaj co naleÂ?y przyzna?? autorce to tak naprawd?? nie wiadomo kogo wybierze Yuki. Obaj panowie to r??wnie silne i wyraziste osobowoÂ?ci, mnie osobiÂ?cie trudno byÂ?o powiedzie?? kt??rego wol??, bo po r??wno mnie zachwycali czymÂ? jak i wkurzali. Cho?? skÂ?onna jednak jestem przechyli?? szl?? swojej sympatii na Zero, Kaname to przede wszystkim snob, troch?? mnie tym draÂ?ni.
A manga wciÂ?Â? si?? "rysuje"... :) Ja tam jestem za Zero, Kaname wywoÂ?uje u mnie negatywne uczucia.

Og??Â?em nie jest to ambitna fabuÂ?a, ale potrafi przyciÂ?gnÂ???. ZresztÂ? praktycznie wszystkie mangi (anime teÂ?) majÂ? zakr??cone jak tampon w pi**** historie. A to tr??jkÂ?cik, a to zwiÂ?zek kazirodczy, a to haremik... Tak, tak, Japo??czyki wielbiÂ? takie fabuÂ?y. Niemniej jednak ta manga podoba mi si?? i maÂ?o tego anime teÂ? oglÂ?daÂ?am. Anime jest... niestety zryte. Ko??c??wka drugiej serii zawiodÂ?a mnie na caÂ?ej linii :(

KtoÂ? jeszcze zna tÂ? mang??/anime? :)

P.S. OglÂ?daÂ?am/czytaÂ?am dawno, a czytam obecnie tylko te nowsze chaptery, wi??c nie pami??tam szczeg??Â???w co do fabuÂ?y :)

Awatar użytkownika
Kometa
Psychodeliczne Ciało Niebieskie
Posty: 2622
Rejestracja: 10 wrz 2009, 20:44

Post autor: Kometa »

C??Â? ja chyba teÂ? wol?? Zero. Kaname jest dziwny. To znaczy... MoÂ?e tak: tak na dobrÂ? spraw?? nie lubi?? Kaname, ale podobaÂ?o mi si?? kilka jego akcji (nieÂ?le zaÂ?atwiÂ? wampirzÂ? rad??, tak trzyma?? xD) Zero natomiast wzbudza mojÂ? sympati??, ale na litoÂ??? boskÂ? iloÂ??? traumy i jego uÂ?alanie si?? nad sobÂ? Â?wi??tego by wyprowadziÂ?a z r??wnowagi. Poza tym ja nie chc?? Â?eby on byÂ? z Yuki. Naprawd?? niechÂ?e trzyma si?? ot tej dziewczyny z daleka, jej towarzystwo nie wychodzi mu na dobre. O, na przykÂ?ad Yori to takie milusie dziewcz?? :)

Co do posranych wÂ?tk??w to czytaÂ?am kilka mang o takich, ot cho??by moja ulubiona mangaczka Kaori Yuki, w Angel Sanctuary wÂ?tek kazirodczy, w Conut Cainie i kazirodczy i mordowali si?? w rodzinie i umawiali si?? na randki z Â?ywymi trupami, w Ludwigu Kakumei gÂ???wny bohater obskoczyÂ? wszystkie baÂ?niowe ksi??Â?niczki, kilka z nich zabiÂ? inne uratowaÂ? a jeszcze inne pochnÂ?Â? do samob??jstwa. Ale jednak byÂ?o Kaori Yuki ma taki styl, jej mangi zawsze byÂ?y straszne i psychicznie lansowaÂ?y ludziom m??zgi, ten typ tak ma, ona umie opowiada?? takie historie.
Natomiast to co mamy w VK... najpierw byÂ?o tak zwyczajnie i sielankowo, aÂ? tu nagle wyskakuje taki Rido b??g wie skÂ?d, okazuje si?? Â?e Yuki jest kimÂ? zupeÂ?nie innym i nagle ta historia skr??ca w kierunku kt??ry mi tu zwyczajnie do niczego nie pasuje. Na dodatek autorka nie radzi sobie z oddaniem nowego klimatu opowieÂ?ci.

Tak czy inaczej jedynÂ? parÂ? kt??rej ja tam kibicuje jest Rima i Shiki. Ewentualnie jeszcze ch??tnie poprzyglÂ?dam si?? sytuacji pomi??dzy RukÂ? a Kainem. A co do naszego tr??jkÂ?ta to niech si?? zbiorowo powieszÂ?.

WracajÂ?c jeszcze do Rido to nie mog?? pojÂ?c jednej rzeczy. Z tego co zrozumiaÂ?am Rido byÂ? wujem Kaname. Zatem bratem jego ojca, bo teÂ? m??wili do niego per Kuran. Senri Shiki z kolei jest synem Rido. Kuzynem Kaname od strony ojca. Dlaczego teÂ? nie nazywa si?? Kuran? I dlaczego wszyscy padajÂ? na pysk przed Kaname a przed Shikim nie? PrzecieÂ? kiedy Rido si?? odrodziÂ? rada przed nim kl??kaÂ?a i tytuÂ?owaÂ?a go per "sama", zatem respektowaÂ?a go jako cz??Â??? czystokorwistych z klanu Kuran. O Shikim nikt tak nawet nie pomyÂ?laÂ?. Ja t?? cz??Â??? czytaÂ?am po angielsku i mogÂ?am czegoÂ? nie zrozumie??, ale wydaje mi si?? to troch?? nielogiczne. Rozumiem, Â?e matka Shikiego mogÂ?a nie by?? czystej krwi, zatem nie byÂ? on traktowany jak Kaname, ale nazwisko Kuran powinien nosi??. KtoÂ? mi to moÂ?e wyjaÂ?ni???
I read a book about the self, Said I should get expensive help.

To są właśnie rzeczy
jakie przychodzą mi do głowy
kiedy siedzę w domu podczas burzy,
czekając na telefon od kuratora sądowego

Rubi
Nawiedzony Praktykant Grabarza
Posty: 163
Rejestracja: 20 lis 2009, 20:42

Post autor: Rubi »

GÂ?owna linia prosta spadkobierc??w przejmuje nazwisko reszta ma nazwisko matiki/ek. To tak w skr??cie.Bynajmniej w tamtej kulturze co jest strasznym pomieszaniem z poplÂ?taniem.
Manga troch?? traci w zwiÂ?zku z tÂ?umaczem na angielski. Niuanse bywajÂ? czasem bardzo decydujÂ?ce.
Man?? uwielbiam, anime teÂ?. Hmm lubi?? Kaname, troch?? irytuje mnie Yuki. Za to stosunkiem Kaname-Yuki-Zero. Ahh :lol: :lol: dziwny irytujÂ?cy nie pozbawiony dramatyzmu w wyborach i odwadze.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Rubi, łącznie zmieniany 3 razy.

Awatar użytkownika
Oksa
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 1824
Rejestracja: 07 lut 2010, 14:34

Post autor: Oksa »

Ja ostatniÂ? zainteresowaÂ?am si?? tÂ? mangÂ?/anime, ze wzgl??du na muzyk??, kt??ra tam leci, czyli Kanon Wakeshima :) I nie moge si?? bardziej zgodzi?? z KometÂ? odnoÂ?nie bohater??w: zdecydowanie wolaÂ?abym wi??cej duetu Rima i Shiki, a jeÂ?li chodzi o Seiren, to dobrze, Â?e zostaje w cieniu i nie wiemy o niej nic wi??cej, bo nadaje to jej postaci tajemniczoÂ?ci i niedopowiedzenia, jakie lubi??.

Co do tr??jkÂ?tu miÂ?osnego - zdecydowanie jestem za Zero, moÂ?e jestem dziwna, ale lubi?? gbur??w i nie gadajÂ?cych po pr??Â?nicy facet??w. Yuki byÂ?aby zdecydowanie ciekawszÂ? postaciÂ?, gdyby byÂ?a pyskata, twarda, stanowcza i bardziej pewna siebie, ale jednoczeÂ?nie dobra i dbajÂ?ca o innych. O Kaname byÂ?o juÂ? napisane aÂ? za duÂ?o i zgadzam si?? ze wszsytkim :)

DenerwowaÂ?a mnie w anime czasami kreska, a raczej jej jakoÂ??? - np ruchy, sceny walki, albo dziwne oczy Yuki, caÂ?e czerwone i po prostu ... okrÂ?gÂ?e :/
Za to kreska w mandze, zgadzam si??, jest super. Zako??czenie drugiej serii byÂ?o teÂ? ciekawsze i bardziej sensowne, niÂ? w anime i tego im nie wybacz??!
...
To moim skromnym zdaniem :-D

Za to muzyka w anime - to byÂ?o coÂ?...
The problem with reading a good book is that you want to finish the book, but you don't want to finish the book.

Awatar użytkownika
skrzacik
Posty: 28
Rejestracja: 25 maja 2010, 01:48

Post autor: skrzacik »

Ja niestety mangi nie czytaÂ?am,dopiero czytam :mrgreen: .Ale anime owszem obejrzaÂ?am.Zawsze wolaÂ?am jednak wersj?? papierowÂ?.W anime zazwyczaj coÂ? pomijajÂ?,jak to w ekranizacjach.Og??lnie bardzo mi si?? podoba.Czekam na dalsze tomy.
"Znowu podszed? do tarcz.
- S? tylko trzy takie zespo?y jak wy - orzek? ze zgro
z?. - Mazowsze, Gaw?da... I zespó? Downa. Trudno po
wiedzie?, który lepiej strzela."
M.Kozak"Renegat"

Awatar użytkownika
Kometa
Psychodeliczne Ciało Niebieskie
Posty: 2622
Rejestracja: 10 wrz 2009, 20:44

Post autor: Kometa »

skrzacik, nie wiesz Â?e trzeba si?? zdeklarowa?? z kim twoim zdaniem powinna by?? Yuki 'cukrzycy-moÂ?na-dosta??-od-patrzenia-na-niÂ?' Kurosu? Czy z Kaname 'zblazowanÂ?-facjatÂ?' Kuranem czy moÂ?e z Zero 'jestem-taki-emo' Kiryuu? :roll: Mangi shoujo rzÂ?dzÂ? si?? swoimi prawami, wiesz? xD

Ja chyba jednak mam po kokardk?? tego tytuÂ?u. Na poczÂ?tku byÂ?o nawet fajnie, ale teraz... na maskara jakaÂ?.

T??sknie za NANÂ? :cry:
I read a book about the self, Said I should get expensive help.

To są właśnie rzeczy
jakie przychodzą mi do głowy
kiedy siedzę w domu podczas burzy,
czekając na telefon od kuratora sądowego

Anthien

Post autor: Anthien »

Tak si?? skÂ?ada, Â?e mangi nie czytaÂ?am (moÂ?e kilka rozdziaÂ???w) - a swojÂ? drogÂ? kreska jest Â?liczna ^^ - ale obejrzaÂ?am pierwszÂ? seri?? tego anime. Drugiego nie daÂ?am rady, ale moÂ?e kiedyÂ? uda mi si?? obejrze??.
Na poczÂ?tku bardzo fajnie si?? zapowiadaÂ?o, pomysÂ? oryginalny jedna szkoÂ?a 2 klasy - nocna i dzienna. Podoba mi si?? Â?wiat przedstawiony i zab??jczo przystojne wampiry. Jednak fabuÂ?a zniech??ciÂ?a mnie w momencie, gdy Yuuki odkryÂ?a swojÂ? natur??, nagle urosÂ?y jej wÂ?osy, staÂ?a si?? sÂ?odkÂ? cukrowÂ? dziewczynkÂ? i wybraÂ?a jakiegoÂ? wampira, kt??ry w dodatku jest jej bratem i chce jÂ? mie?? na wÂ?asnoÂ???... Czy tw??rcy nie wiedzÂ?, Â?e zwiÂ?zki kazirodcze sÂ? chore? Czy moÂ?e by?? gorzej? A Â?yczyÂ?am jej Â?eby zostaÂ?a z Zero - wprawdzie taki emo, ale ma w sobie to coÂ?. Oj wkurzyÂ?am si?? jak si?? o tym dowiedziaÂ?am, wi??c przestaÂ?am oglÂ?da?? anime :mrgreen:

Awatar użytkownika
Anne
Żarłoczny Ghul
Posty: 781
Rejestracja: 30 paź 2009, 00:07

Post autor: Anne »

Ja odpadÂ?am gdzieÂ? w Â?rodku 1 serii.
Nie daÂ?am rady obejrze?? dalej poniewaÂ? nie mogÂ?am strawi?? gÂ???wnej bohaterki. Jej idiotyczne zachowanie i te gadki mnie dobijaÂ?y.
PomysÂ? ze szkoÂ?Â? jest fajny ale przedstawienie go nie wyszÂ?o tak jak powinno.
Nothing is true. Everything is permitted.

Awatar użytkownika
sybel
Posty: 41
Rejestracja: 25 maja 2010, 15:37

Post autor: sybel »

Powiem, Â?e nie miaÂ?am okazji czyta?? mangi, ale za to oglÂ?daÂ?am obydwie serie anime i wciÂ?gn??Â?o. MoÂ?e w mandze jest wi??cej opisane oraz bardziej dokÂ?adnie opowiedziana historia Yuuki, jednak nawet maÂ?y fragment tego zawarty w anime zainteresowaÂ? mnie. DuÂ?y podziw czuje takÂ?e do tw??rc??w opening??w jak i ending??w, oraz caÂ?ej muzyki. Jest Â?ywa i niepowtarzalna, cho?? tekst nie byÂ? tak jakoÂ? skomplikowany.
"Wielu spo?ród ?yj?cych zas?uguje na ?mier?. A nie jeden z tych, którzy umieraj?, zas?uguje na ?ycie."

Awatar użytkownika
skrzacik
Posty: 28
Rejestracja: 25 maja 2010, 01:48

Post autor: skrzacik »

Sori widocznie nie doczyatÂ?am dokÂ?adnie.Co do magiczneo tr??jkÂ?cika to jednak jestem za Zero.ZwiÂ?zki z rodzinÂ? do mnie nie przemawiajÂ?
"Znowu podszed? do tarcz.
- S? tylko trzy takie zespo?y jak wy - orzek? ze zgro
z?. - Mazowsze, Gaw?da... I zespó? Downa. Trudno po
wiedzie?, który lepiej strzela."
M.Kozak"Renegat"

Awatar użytkownika
Kometa
Psychodeliczne Ciało Niebieskie
Posty: 2622
Rejestracja: 10 wrz 2009, 20:44

Post autor: Kometa »

skrzacik pisze:Sori widocznie nie doczyatÂ?am dokÂ?adnie.
Spoko, ja tylko Â?artowaÂ?am xD Naprawd?? nie zwykÂ?am si?? czepia?? aÂ? tak ;) Po prostu chciaÂ?am cie troch?? pociÂ?gnÂ??? za j??zyk, ludzie Â?miaÂ?o! Pisa??, pisa??, pisa??!
I read a book about the self, Said I should get expensive help.

To są właśnie rzeczy
jakie przychodzą mi do głowy
kiedy siedzę w domu podczas burzy,
czekając na telefon od kuratora sądowego

Lily

Post autor: Lily »

ObejrzaÂ?am anime ale jakoÂ? specjalnie mnie nie wciÂ?gn??Â?o. W sumie to tak: pomysÂ? na mange/anime bardzo fajny przynajmniej na poczÂ?tku bo jak w pewnym momencie okazuje si??, Â?e Yuuki jest siostra Kaname to myÂ?laÂ?am, Â?e zrobi?? komuÂ? krzywd??.ChociaÂ? nie byÂ?o by tak Â?le gdyby inaczej ten wÂ?tek sko??czyli. MogÂ? by?? sobie rodze??stwem ale niech si?? ze sobÂ? nie wiÂ?Â?Â?. :shock: a oni a raczej Kaname planuje jakiÂ? Â?lub :-/ masakra
Wkurza mnie Kaname, nie mog?? na niebo patrze??. Zapatrzony w siebie egoista, myÂ?li, Â?e mu wszystko wolno. :-|
Co do Yuuki to niby jest tÂ? straÂ?niczkÂ? i ma bro?? Artemisa a w sumie to nic nie umie zrobi??, nawet siebie samej obroni??.
Zero mimo Â?e jest zapatrzonym w siebie emo co nie umie doceni?? pomocy jakÂ? dostawaÂ? od Yuuki to i tak go lubi?? ;-)
No i oczywiÂ?cie Yuuki musi by?? z Zero :mrgreen: nie mogÂ?am znieÂ??? tego, Â?e odeszÂ?a z Kaname, przez to nie chciaÂ?o mi si?? juÂ? czyta?? mangi, a raczej szuka?? tÂ?umaczenia

Hazaja

Post autor: Hazaja »

A jak przystaÂ?o na fana Azji i wampir??w obejrzaÂ?am i przeczytaÂ?am (w tej kolejnoÂ?ci) ... szczerze, to bardziej mi si?? podobaÂ?o anime.... szczeg??lnie muzyka byÂ?a boska.... pierwszy sezon anime po prostu wymiataÂ?, Â?aden bohater mnie nie irytowaÂ? itp.... w drugim byÂ?o juÂ? gorzej, ten pogÂ???biajÂ?cy si?? zwiÂ?zek Yuuki i Kaname byÂ? dobijajÂ?cy (tak, caÂ?y czas byÂ?am za Zero :D ), po za tym odniosÂ?am wraÂ?enie, Â?e sama Yuuki nie wie czego chce i jeszcze ta caÂ?a afera z Zero i w og??le dobijajÂ?ce zako??czenie i brak kontynuacji w postaci sezon 3.... no ale i tak... jak wspomniaÂ?am wole anime od mangi przez tÂ? muzyk??, kt??ra sprawia, Â?e anime wciÂ?ga i chce sie do niego wraca?? :-P

Awatar użytkownika
Anne
Żarłoczny Ghul
Posty: 781
Rejestracja: 30 paź 2009, 00:07

Post autor: Anne »

Mnie muzyka nie przekonaÂ?a i nie che wraca?? do tego anime nigdy wi??cej.
Zastanawiam si?? dlaczego tw??rcy mangi czy teÂ? anime zawsze musz?? wszystko popsu?? robiÂ? jakieÂ? idiotyczne wÂ?tki. Poza tym Japo??czycy majÂ? dziwny zwyczaj robienia gÂ???wnych bohaterek jako sko??czone idiotki kt??rym chce si?? skr??ci?? kark.
Nothing is true. Everything is permitted.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Komiksy”