Strona 1 z 2

Seria Królowa Betsy

: 24 mar 2011, 20:33
autor: @lma
Autor: MaryJanice Davidson
TytuÂ?: I cz - NieumarÂ?a i niezam??Â?na
Cykl: Kr??lowa Betsy
Tom: I
TÂ?umaczenie: Ewa Spirydowicz
J??zyk oryginaÂ?u: angielski
Liczba stron: 304
Rok wydania: 2011 (w PL)
Oprawa: mi??kka
Wymiary: 125 x 195 mm
Wydawca: Amber

Obrazek

Opis wydawcy:
Seks w wielkim mieÂ?cie w wampirycznym wydaniu.

Po Â?mierci najgorsza jest Â?wiadomoÂ???, Â?e sp??dzisz wiecznoÂ??? w tandetnych pantoflach. A twoje Blahniki i Jimmy Choo zagarnie wredna j??dza…

Dzie??, w kt??rym umarÂ?am, zaczÂ?Â? si?? kiepsko i z kaÂ?dÂ? chwilÂ? stawaÂ? si?? coraz gorszy…

Jednego dnia wylecie?? z pracy i wpaÂ??? pod samoch??d to doprawdy frustrujÂ?ce. Ale nie to najbardziej przybija Betsy Taylor – byÂ?Â? sekretark??… i Â?wieÂ?o upieczonÂ? wampirzyc??. Jej najwi??kszym problemem nie jest nowy stan ciaÂ?a i ducha, ale fakt, Â?e ma na nogach tanie, paskudne buty…

To jednak dopiero poczÂ?tek kÂ?opot??w. WÂ?r??d wampir??w krÂ?Â?Â? plotki, Â?e wÂ?aÂ?nie ona ma zosta?? nowÂ? kr??lowÂ?. A Betsy odkrywa, Â?e w nowym Â?yciu (po Â?yciu) ma do wypeÂ?nienia niebezpiecznÂ? misj??. A do pomocy – zab??jczo przystojnego i irytujÂ?co staroÂ?wieckiego nieumarÂ?ego…

Ode mnie:
Zanim si??gn??Â?am po tÂ? ksiÂ?Â?k??, dÂ?ugo si?? wahaÂ?am. Wszystko przez por??wnania do "Jak poÂ?lubi?? wampira milionera" (seria "Love at stake") autorstwa Kerrelyn Sparks, kt??ra raczej Â?rednio przypadÂ?a mi do gustu. Jednak gdy przeczytaÂ?am fragmenty tej ksiÂ?Â?ki od razu postanowiÂ?am przeczyta?? caÂ?oÂ???.

Elizabeth Taylor (tak wÂ?aÂ?nie), nazywana po prostu Betsy, to trzydziestoletnia kobieta, byÂ?a modelka o imponujÂ?cym wzroÂ?cie (190cm), pracujÂ?ca jako sekretarka w doÂ??? kiepsko zarzÂ?dzanej firmie. W dniu jej trzydziestych urodzin wszystko si?? sypie. Zostaje zwolniona z pracy z powod??w ci??cia koszt??w, jej ojciec wraz z macochÂ? (MPR - macocha z piekÂ?a rodem) nie mogÂ? przyby?? na jej przyj??cie, w dodatku jej wÂ?asny kot nie przepada za niÂ?. Koniec ko??c??w ginie potrÂ?cona przez samoch??d...
Budzi si??, ku jej zaskoczeniu, w domu pogrzebowym, w trumnie wyÂ?oÂ?onej r??Â?owÂ? satynÂ? (Fuj!), ubranÂ? w brzydki r??Â?owy (!) kostium (Fuj!) a na stopach ma tandetne, tanie i stare pantofle swojej znienawidzonej macochy (Fuj!). To ostatnie boli jÂ? najbardziej, bo nasza bohaterka ma kompletnego hopla na punkcie markowych but??w.
Biedna Betsy uwaÂ?a, Â?e nie jest do ko??ca martwa, czyli, Â?e jest zombie?! Postanawia doko??czy?? sw??j i tak martwy Â?ywot. Jednak kto powiedziaÂ?, Â?e b??dzie Â?atwo? IleÂ? to r??Â?nych metod popeÂ?nienia samob??jstwa podj??Â?a si?? Betsy...
Skok z dachu trzypi??trowego budynku ko??czy si?? rozpÂ?aszczeniem na chodniku, gdzie przypadkiem przejechaÂ?a jÂ? Â?mieciarka...Pr??ba utopienia si?? r??wnieÂ? sko??czyÂ?a si?? kompletnym fiaskiem a trzymanie kabla pod napi??ciem jedynie zniszczyÂ? jej fryzur??. Nie pomogÂ?o nawet wypicie substancji chemicznej, po kt??rej tylko bardziej chciaÂ?o si?? pi??. A n??Â? wbity w serce nie spowodowaÂ? nawet b??lu. Dziewczynie ko??czyÂ?y si?? juÂ? pomysÂ?y na pozbawienie Â?ycia. Przy okazji teÂ? zostaje uÂ?wiadomiona, iÂ? jest wampirzycÂ?. Jednak po kolejnych pr??bach zamach??w na tym razem wampirzy Â?ywot (kt??re i tak ko??czÂ? si?? fiaskiem) postanawia... jakoÂ? Â?y??. Ale co to za Â?ycie, gdy Tw??j wÂ?asny ojciec woli Ci?? unika??, porzÂ?dnie najeÂ??? si?? nie moÂ?na a jacyÂ? dziwni kolesie wmawiajÂ? Ci, Â?e jest kr??lowÂ?? W dodatku pewien przystojny, diabelnie seksowny i okropnie arogancki wampir oferuje si?? jej jako mentor. Tak si?? zaczyna ta komedia o wampirzycy, kt??ra nie jest teÂ? takÂ? zwykÂ?Â? wampirzycÂ?.
Dawno nie Â?miaÂ?am si?? tak czytajÂ?c ksiÂ?Â?k??. Nie wiem czy autorka jest taka zabawna na co dzie??, czy ta ksiÂ?Â?ka jest po prostu efektem zaÂ?ycia jakichÂ? specjalnych Â?rodk??w, ale wyszÂ?o jej to zabawnie. Bo czytajÂ?c tÂ? ksiÂ?Â?k?? nie moÂ?na si?? nudzi??. OczywiÂ?cie, fabuÂ?a jest pÂ?ytka, naiwna i momentami infantylna, ale jest to Â?wietna pozycja na odreagowanie stres??w. Jest to lekka i przyjemna propozycja sp??dzenia wiosennego wieczoru. Paplanina gÂ???wnej bohaterki jest przezabawna, aÂ? chciaÂ?o si?? zapisywa?? jej niekt??re teksty.
Nie pami??tam teÂ? kiedy ostatni raz tak si?? wciÂ?gn??Â?am czytajÂ?c ksiÂ?Â?k??. Niestety moÂ?na teÂ? zanotowa?? momenty nuÂ?Â?ce, kompletnie bez sensu, moim zdaniem niepotrzebne. A gdyby nie momenty i aluzje seksualne ksiÂ?Â?ka nadawaÂ?aby si?? idealnie dla mÂ?odzieÂ?y. CzytajÂ?c miaÂ?am dziwne wraÂ?enie, Â?e to taka Meg Cabot bardziej dla dorosÂ?ych.
Dialogi, zwÂ?aszcza pomi??dzy Betsy i Sinclarem to po prostu rewelacja. MoÂ?na niekiedy boki zrywa??.
Bohaterowie to kompletnie odjechani i nierealni ludzie. Betsy jest rozbrajajÂ?ca ale i niekiedy irytujÂ?ca. Jessica i Marc, wierni przyjaciele Betsy, sÂ? tak samo postrzeleni, obydwoje neurotycy. TrafiÂ? sw??j na swego. Jedynie mog?? si?? przyczepi?? o brak konkretnego czarnego humoru. Bo ten w ksiÂ?Â?ce jest taki, no niemrawy.
"NieumarÂ?Â? i niezam??Â?nÂ?" naleÂ?y przyjmowa?? z przymruÂ?eniem oka, nawet jako parodi??. Cho?? niestety uwaÂ?am, Â?e jest to lektura na jeden raz. Zapewne si??gn?? po nast??pne ksiÂ?Â?ki o Kr??lowej Betsy, ale i z maÂ?ym niepokojem, czy autorka da rad?? pociÂ?gnÂ??? ten temat przy tym samym zabawnym poziomie. Pierwsza cz??Â??? bardzo mi si?? podobaÂ?a, chyba wÂ?aÂ?nie za poczÂ?tki Betsy bycia Â?wieÂ?Â? wampirkÂ? i jej przystosowanie do nowych warunk??w. Jak b??dzie w dalszych cz??Â?ciach? Przekonam si??, gdy si??gn?? po kolejnÂ? cz??Â???, na kt??rÂ? czekam niecierpliwie. Nie mog?? jednak poleci?? ksiÂ?Â?ki tak z czystym sumieniem, ze wzgl??du na jej pÂ?ytkoÂ???.

Ocena ko??cowa: 6,5/10

Kt??raÂ? z Was czytaÂ?a tÂ? cz??Â???? ;-)

: 24 mar 2011, 21:14
autor: Oksa
Ech uprzedziÂ?aÂ? mnie, bo miaÂ?am zaÂ?oÂ?y?? teÂ? ten temat ;-)

Od siebie dodam (poza tym, Â?e zgadzam si?? z powyÂ?szÂ? opiniÂ?), Â?e dokÂ?adnie w ten spos??b traktuj?? t?? seri?? - z przymruÂ?eniem oka, troch?? jak parodi?? i przede wszystkim romans paranormalny. Naprawd?? mi si?? podobaÂ?a i nie Â?aÂ?uj??, Â?e po niÂ? si??gn??Â?am.

Obawiam si?? tylko jednego - seria liczy juÂ? sobie 9 sztuk, a z opinii na amazonie na przykÂ?ad wynika, Â?e z kaÂ?dÂ? cz??Â?ciÂ? byÂ?o raczej coraz gorzej niÂ? lepiej. I kr??cej. KsiÂ?Â?ki sprawiaÂ?y wraÂ?enie bardziej opowiada?? niÂ? powieÂ?ci. Troch?? si?? z tego powodu obawiaÂ?am wchodzi?? w ten temat, ale c??Â? zobaczymy jak to b??dzie. Jest zabawna i szkoda, Â?e najprawdopodobniej nie trzyma p??Â?niej poziomu.

: 30 mar 2011, 13:53
autor: @lma
Oksa pisze:Obawiam si?? tylko jednego - seria liczy juÂ? sobie 9 sztuk, a z opinii na amazonie na przykÂ?ad wynika, Â?e z kaÂ?dÂ? cz??Â?ciÂ? byÂ?o raczej coraz gorzej niÂ? lepiej. I kr??cej. KsiÂ?Â?ki sprawiaÂ?y wraÂ?enie bardziej opowiada?? niÂ? powieÂ?ci. Troch?? si?? z tego powodu obawiaÂ?am wchodzi?? w ten temat, ale c??Â? zobaczymy jak to b??dzie. Jest zabawna i szkoda, Â?e najprawdopodobniej nie trzyma p??Â?niej poziomu.
No dokÂ?adnie. Po nast??pnÂ? cz??Â??? si??gn?? na pewno, cho??by po to Â?eby si?? przekona?? jak autorka poprowadzi dalej ten temat :-) Cho?? myÂ?l??, Â?e pierwsza cz??Â??? sko??czyÂ?a si?? na tyle ok, Â?e moÂ?na by ja potraktowa?? jako samodzielnÂ? ksiÂ?Â?k?? (a nie seri??).
Co do tego, Â?e mamy tutaj tendencj?? spadkowÂ?... Kurde, patrzyÂ?am na opinie na amazonie i ta ostatnia cz??Â??? ma tak niskÂ? Â?redniÂ?, Â?e strach czyta?? :-/

: 30 mar 2011, 16:08
autor: Czarownica
Zach??cona Waszymi opiniami teÂ? po to si??gn??Â?am - i nie Â?aÂ?uj??. Zgadzam si?? teÂ? z WaszÂ? ocenÂ?. Szkoda, Â?e wi??cej tom??w na razie nie ma, i juÂ? z przykroÂ?ciÂ? myÂ?l?? o tym, Â?e poziom serii si?? obniÂ?a. C??Â? - takie jest Â?ycie - a szkoda.

: 30 mar 2011, 16:10
autor: @lma
Mnie w pierwszej cz??Â?ci podobaÂ?o si?? najbardziej sam fakt, Â?e Betsy zostaÂ?a wÂ?pierzem. To byÂ?o takie zabawne i troch?? si?? obawiam jak to b??dzie w dalszych cz??Â?ciach, czy nadal b??dzie zabawnie :-)

: 30 mar 2011, 16:13
autor: Czarownica
A mnie podobaÂ?a si?? jej filozofia - wampir nie wampir - na modzie trzeba si?? zna??, a juÂ? zwÂ?aszcza na butach. I reakcja jej mamy - teÂ? byÂ?a niezÂ?a.

: 30 mar 2011, 16:17
autor: @lma
Jej fioÂ? na punkcie but??w byÂ? najlepszy :-) I to jak Â?atwo byÂ?o jÂ? przekona?? do czegoÂ? podsuwajÂ?c pod nos jej wymarzone szpilki :mrgreen:
Mam nadziej??, Â?e w nast??pnej cz??Â?ci pojawi si?? MPR (macocha z piekÂ?a rodem) :mrgreen:

: 30 mar 2011, 16:19
autor: Czarownica
TeÂ? mam nadziej??. Ta ksiÂ?Â?ka poprawiÂ?a mi humor i moÂ?e poprawi go jeszcze w przyszÂ?oÂ?ci. Im wi??cej Â?miechu - tym lepiej.

: 30 mar 2011, 19:47
autor: Blair
PrzeczytaÂ?am to w ubiegÂ?ym tygodniu :P
CaÂ?kiem niezÂ?a. JuÂ? dawno si?? tak nie Â?miaÂ?am.
Najlepszy byÂ? ten tekst z Â?aniÂ? i bambi. MaÂ?o si?? wtedy nie popÂ?akaÂ?am :)
Raczej nie sÂ?dz??, Â?eby byÂ?a nast??pna cz??Â???. ChociaÂ? mogÂ?oby to by?? ciekawe doÂ?wiadczenie :P

: 30 mar 2011, 21:13
autor: @lma
Blair pisze:Najlepszy byÂ? ten tekst z Â?aniÂ? i bambi. MaÂ?o si?? wtedy nie popÂ?akaÂ?am :)
Hihi to teÂ? byÂ?o dobre :-D Kurcze, dochodz?? do wniosku, Â?e caÂ?a ksiÂ?Â?ka to kopalnia powalajÂ?cych tekst??w, szkoda, Â?e nie zapisywaÂ?am ich.

No prosz??, ile juÂ? os??b przeczytaÂ?o przygody Betsy Taylor :-P

: 31 mar 2011, 07:56
autor: Panthera
Ja nie przeczytaÂ?am, ale ostatnio znalazÂ?am tej audobooka na swojej kom??rce i sobie sÂ?uchaÂ?am w metrze, caÂ?kiem ciekawie i nawet pani czytajÂ?ca nie ma wkurzajÂ?cego gÂ?osu :)

: 31 mar 2011, 09:50
autor: Oksa
Zaraz po tej ksiÂ?Â?ce kontynuowaÂ?am trzeciÂ? cz??Â??? Chloe Neill "Twice Bitten", kt??rej bohaterka - Merit - bardzo ale to bardzo przypadÂ?a mi do gustu. I nie mogÂ?am si?? uwolni?? od por??wna??, bo obydwie ksiÂ?Â?ki rozpoczynajÂ? si?? przemianÂ? w wampirzyce, bohaterki okazujÂ? si?? kaÂ?da na sw??j (ale caÂ?kiem podobny) spos??b wyjÂ?tkowe wÂ?r??d nowych pobratymc??w, mamy oczywiÂ?cie o wiele starszego i przystojnego wampira (Ethan - Sinclair). Przez ciÂ?gÂ?e por??wnywanie zachowania Betsy i Merit ta pierwsza zacz??Â?a mnie cholernie irytowa?? i sprawia?? wraÂ?enie jeszcze pÂ?ytszej niÂ? jest. P??Â?niej jednak wr??ciÂ?am sobie do "NieumarÂ?ej..." i fragment??w, kt??re mnie szczeg??lnie rozÂ?mieszyÂ?y i przestrzegÂ?am samÂ? siebie przed podobnym zabiegiem w przyszÂ?oÂ?ci, bo moÂ?na si?? zrazi?? do kolejnych tom??w. A przeczyta?? mam zamiar je na pewno (przynajmniej dop??ki nie b??dÂ? totalnie do dupy, jak przestrzegajÂ? czytelnicy), bo jest to szybka, Â?mieszna i odpr??Â?ajÂ?ca lektura, a i takÂ? trzeba si?? od czasu do czasu "nakarmi??" ;-)
Jeden z moich fragment??w [spoiler]to moment kiedy na ko??cu Betsy wypÂ?ywa na powierzchni?? wody w basenie, a wok??Â? stojÂ? wampiry. Nurkuje z powrotem, ale kiedy wraca oni wciÂ?Â? tam tkwiÂ?. Â?wiry.
I oczywiÂ?cie rozmowa, kt??ra po tym nastÂ?piÂ?a. Â?wietne :mrgreen:[/spoiler]

: 31 mar 2011, 10:50
autor: @lma
Oksa pisze:A przeczyta?? mam zamiar je na pewno (przynajmniej dop??ki nie b??dÂ? totalnie do dupy, jak przestrzegajÂ? czytelnicy), bo jest to szybka, Â?mieszna i odpr??Â?ajÂ?ca lektura, a i takÂ? trzeba si?? od czasu do czasu "nakarmi??" ;-)
O, i takie rozumowanie mi si?? podoba :-)

Teraz czytam bardziej "normalnÂ?" ksiÂ?Â?k?? i naprawd?? pÂ?ytkoÂ??? Betsy strasznie razi, chyba bez wzgl??du na to jakÂ? ksiÂ?Â?k?? potem zaczniemy czyta??... Ale komedie lubi?? czyta??, nawet pÂ?ytkie.

A jak widzicie podobie??stwo do "Jak poÂ?lubi?? wampira milionera"? Wydawnictwo tak jakby por??wnywaÂ?o te ksiÂ?Â?ki...

: 31 mar 2011, 16:13
autor: red_head
No fakt, jeÂ?li chodzi o gÂ???bi??, to basen olimpijski to to nie jest, ale potwierdzam, przyjemnie si?? czyta.

CaÂ?kiem mi si?? podobaÂ?o, duÂ?o humoru i dobre riposty, czasem warto sobie poczyta?? coÂ? tak lekkiego i zabawnego :-)

: 21 cze 2011, 16:27
autor: Blair
PoszukaÂ?am troch?? w internecie, ale nadal nie ma informacji na temat kontynuacji. Zastanawiam si?? czy to nie byÂ? tylko taki jednorazowy wybieg. Nie powiem, bo ksiÂ?Â?k?? bardzo fajnie mi si?? czytaÂ?o, ale jakÂ? fabuÂ??? moÂ?na by byÂ?o przedstawi?? w drugim tomie?