Strona 3 z 5

: 26 sty 2011, 15:53
autor: klara
Tak samo nie mog? ju? si? doczeka? polskiego wydania. A? mnie to dziwi, ?e taki fajny cykl nie zosta? jeszcze przet?umaczony. Ciekawa jestem czy kto? przet?umaczy te dwa rozdzia?y z 5 cz??ci. Troch? poczekamy na kolejn? cz???. :-(

: 27 sty 2011, 09:45
autor: Sophie
Wracaj?c jeszcze do pierwszej cz??ci to podoba?o mi si?, ?e zako?czenie by?o zaskakuj?ce. Co do drugiej to, oprócz lekkiego pogubienia autorki w niektórych wydarzeniach, przyjemnie si? czyta?o. Nie mog? powiedzie?, ?e to moja ulubiona ksi??ka/i ale ogólnie rzecz bior? podoba?a mi si? :-P

: 29 sty 2011, 16:34
autor: scarlett
Co? mi si? obi?o o uszy ?e wkrótce ma by? oficjalnie przet?umaczona pierwsza cz???. Uwielbiam t? seri?. Najbardziej lubi? pierwsz? i czwart? cz???. Bones jest wspania?y w?a?nie taki bohater jak lubi? najbardziej. :-)

: 29 sty 2011, 19:48
autor: Ewa
Wszystkie cz??ci czyta?am dwukrotnie i zapewne przeczytam jeszcze raz. Para Cat i Bones z ich stylem ?ycia potrafi? zainteresowa? na d?u?ej. Postacie drugoplanowe z powodzeniem mog? ( i s? w innych pozycjach tej autorki) sta? si? g?ównymi bohaterami.W opowiadaniach du?o si? dziej? i nigdy nie wiadomo o czym b?dziemy czyta? na kolejnej stronie. Przyci?ga uwag? wi?c polecam. Osoby lubi?ce Kat i Currana polubi? i t? par? :-)

: 30 sty 2011, 11:30
autor: Sophie
Sko?czy?am cz??? trzeci?. Chyba nigdy nie czyta?am tak d?ugo jednego ebooka. Niby historia ciekawa, ale niemi?osiernie si? d?u?y?a. W dodatku to latanie i Vlad Tepesh - nie podoba j? mi si? te pomys?y.
Mimo ?e jestem ciekawa jak to si? tam sko?czy, nie wiem czy zaczyna? kolejny tom. Je?li ma by? jeszcze gorzej to wol? nie niszczy? sobie wra?e? z pierwszej cz??ci (bo jak na razie ta by?a najlepsza).

: 05 lut 2011, 15:39
autor: Let_Me_In
A ja przeczytaÂ?am wszystkie dotychczas wydane cz??Â?ci i nadal mi maÂ?o. Zgadzam si?? z TulÂ?, kt??ra Â?wietnie podsumowaÂ?a serie a przynajmnie jej 3 cz??Â?ci, dodam tylko Â?e w 4 b??dzie jeszcze wi??cej napi??cia pomi??dzy gÂ???wnymi bohaterami(w pewnym momencie Bons mnie naprawde wkurzyÂ?)ale jak zwykle wszystko si?? pi??knie uÂ?oÂ?y ;-)

: 04 mar 2011, 11:19
autor: red_head
Zgadzam si??, czwarty tom jest troch?? wku***ajÂ?cy, chyba najmniej mi si?? podoba ze wszystkich (ratuje go niezÂ?a akcja z Cat w roli gÂ???wnej) , co nie zmienia faktu, Â?e seria ekstra :-D

: 04 mar 2011, 15:45
autor: Sophie
Pierwszy tom wywarÂ? na mnie jakieÂ? tam wraÂ?enie. ByÂ? najlepszy z tych wszystkich. OczywiÂ?cie zmieniÂ?abym kilka rzeczy ale og??Â?em dobrze si?? czytaÂ?o, wciÂ?gn??Â?o. Za to zako??czenie Â?wietne, zaskakujÂ?ce :-P
Drugi tom. Autorka chyba sama nieco si?? pogubiÂ?a w faktach. Poza tym byÂ?o nieÂ?le.
Trzeci tom. Tutaj juÂ? lekka tragedia. Historia Vlada, latanie... Co to ma by??? Ani troch?? mnie to nie przekonuje. Wszystko niemiÂ?osiernie si?? dÂ?uÂ?yÂ?o, mimo Â?e wydarzenia byÂ?y ciekawe.
Czwartego tomu jeszcze nie czytaÂ?am. MoÂ?liwe, Â?e tego nie zrobi??, poniewaÂ? zniech??cajÂ? mnie te wszystkie opinie. Ale poczekamy zobaczymy :roll:

: 07 mar 2011, 20:27
autor: Mishla
Pierwsze dwie cz??ci przeczyta?am na jednym wdechu, trzecia zabra?a mi ju? troch? wi?cej czasu, czyta?am po jednym rozdziale i jako? tak inne rzeczy zaczyna?y mnie rozprasza?. Ale przebrn??am :D Co do czwartej to nie by?a a? tak wci?gaj?ca jak dwie pierwsze jednak du?o bardziej interesuj?ca ni? trzecia. Mam nadzieje tylko by pi?ta okaza?a si? równie ciekawa(z niecierpliwo?ci? czekam na t?um. rainee:))

: 08 mar 2011, 18:26
autor: klara
Z niecierpliwo?ci? to czekam na polskie wydanie, ?eby te ksi??ki wreszcie do??czy?y do mojego ma?ego zbioru i zago?ci?y na pó?ce. Bardzo fajne s? przygody Cat i Bonesa i z przyjemno?ci? o nich czytam. Oczywi?cie Kate i Curran s? najlepsi. :mrgreen:

: 08 mar 2011, 19:20
autor: wiedźma z bagna
A ja mam takie dość mieszane uczucia. Pierwsza i druga część całkiem, całkiem, trzecia jakoś obniża loty. Dalej nie czytałam, niemniej jednak nie jest to dla mnie tekst do którego bym wróciła. Przeczytałam i nie żałuję, ale bez zachwytu, czegoś mi brakuje...

: 09 mar 2011, 12:16
autor: variola
To zdecydowanie jedena z moich ulubionych serii (pierwsza pi?tka) od niej zacz??a si? moja fascynacja PR. Uwielbiam g?ównych bohaterów, ich temperament i charakterki :) no i bardzo podobaj? mi si? hot sceny ( moim zdaniem s? the best) nie przegi?te i zbyt wyeksponowane jak w Ward tylko tak kilka naprawd? ciekawych scen wpasowanych w fabu??.

: 19 mar 2011, 13:49
autor: scarlett
Ca?kowicie zgadzam si? z variola. Mnie nie podoba?a si? cz??? 3. Wszystko by?o takie wymuszona. I 5 cz??? z pierwszego rozdzia?u i ze spojlerów wnioskuje zapowiada si? bardzo ciekawie.

: 19 mar 2011, 17:43
autor: klara
Bardzo jestem ciekawa co tym razem autorka wymy?li?a. Miejmy nadziej?, ?e nasze oczekiwania si? spe?ni? i b?dzie to fajna cz???. Wiecie mo?e ile ma by? wszystkich cz??ci?

: 19 mar 2011, 19:13
autor: scarlett
Frost ma podpisan? umow? na 9 ksi??ek.
"W pó? drogi do grobu"
Jedn? nog? w grobie"
"Twarz? twarz ze ?mierci?"
"Destined for an early grave" (tytu? polski to chyba b?dzie "Przeznaczona ?mierci"
"This Side of the Grave "
"First drop of crimson" (po polsku "Pierwsza kropla szkar?atu" to jest o Denise)
"Eternal kiss of darkness"
Te krótkie opowiadanka te? si? chyba licz? wi?c jeszcze dwie zostan? napisane