Strona 1 z 2

Trylogia: Sen; Mgła; Koniec

: 19 kwie 2010, 18:30
autor: Ronni
SEN
Autor: McMann Lisa
J??zyk oryginaÂ?u: angielski
J??zyk wydania: polski
Oprawa: mi??kka
Data premiery: 2009-05-12
Cena 18,99zÂ?
Liczba stron: 176

Opis:
Mroczny paranormalny dar i miÂ?oÂ??? dwojga nastolatk??w w pierwszej powieÂ?ci bestsellerowej lirycznej i wywoÂ?ujÂ?cej dreszcz grozy trylogii.

Siedemnastoletnia Janie widzi cudze sny. WciÂ?gana w nie wbrew wÂ?asnej woli, staje si?? przymusowym Â?wiadkiem rozgrywajÂ?cych si?? w nich wydarze?? . Pewnego dnia do klasy przychodzi nowy chÂ?opak... kt??ry potrafi kontrolowa?? sny. Ale nawet on moÂ?e okaza?? si?? bezradny, gdy Janie trafi w Â?rodek koszmaru. Po raz pierwszy jest kimÂ? wi??cej niÂ? obserwatorkÂ? czyichÂ? makabrycznych fantazji. Jest ich uczestniczkÂ? ...


MGÂ?A:
Autor:
Lisa McMann
Wydawnictwo:
Amber , Sierpie?? 2009
Oprawa: mi??kka
Liczba stron: 208
Cena: 21,49zÂ?

Tom 2 mrocznej i lirycznej trylogii o miÂ?oÂ?ci dwojga nastolatk??w obdarzonych paranormalnym darem

NiepokojÂ?ca zdolnoÂ??? przeÂ?ywania cudzych sn??w coraz bardziej przeraÂ?a Janie i jej chÂ?opaka Caleba. ZwÂ?aszcza teraz, gdy dziewczyna zostaje wciÂ?gni??ta w wypeÂ?nione przemocÂ? koszmary koleÂ?anki z klasy. JeÂ?li nad nimi nie zapanuje, sama stanie si?? ich ofiarÂ?. Znaleziony przypadkiem tajemniczy dziennik wyjawia Janie zatrwaÂ?ajÂ?cÂ? prawd??: moÂ?na kontrolowa?? sny, lecz za straszliwÂ? cen??.

KONIEC
Autor: Lisa McMann
Wydawnictwo Amber
Data wydania: 9 luty 2010r.
Oprawa: mi??kka
Liczba stron: 256
Cena:27,50zÂ?

Siedemnastoletnia Janie i jej chÂ?opak Caleb majÂ? nadziej??, Â?e podczas wakacji zdoÂ?ajÂ? zapomnie?? o swoim przekle??stwie: Â?e nie b??dÂ? ich przeÂ?ladowa?? cudze sny. Ale romantycznÂ? sielank?? przerywa wiadomoÂ??? z domu. Po latach zjawiÂ? si?? ojciec Janie, kt??rego dziewczyna nigdy nie widziaÂ?a. I nigdy nie przeczuwaÂ?a, Â?e na jakie niebezpiecze??stwo narazi jÂ? to spotkanie...

M??j komentarz: Jest par?? niezgodnoÂ?ci w opisach: po pierwsz?? ucze?? nie jest nowy tylko " odmieniony" :-), a po drugie nie ma Â?adnych nadprzyrodzonych zdolnoÂ?ci Â?eby kontrolowa?? sny tylko uczy si?? tego stopniowo.
Moje wraÂ?enia po przeczytaniu: byÂ?am mile zaskoczona. KsiÂ?Â?ka napisana jest bardzo fanie, szybko si?? jÂ? czyta. DuÂ?Â? zaletÂ? jest to, iÂ? w ksiÂ?Â?ce nie ma Â?adnej rywalizacji o gÂ???wnÂ? bohaterk??- jest tylko jeden kandydant do serca gÂ???wnej bohaterki. KsiÂ?Â?ka niby opowiada o nadprzyrodzonych zdolnoÂ?ciach Janie, lecz ten dar jest dla niej przekle??stwem i ponosi ona bardzo przykre konsekwencje z tego powodu. Nie podobaÂ?o mi si?? niestety zako??czenie -sÂ?dz??, Â?e moÂ?na je byÂ?o bardziej rozwinÂ???. :-)
Pomimo niekt??rych niedociÂ?gni???? i wad ksiÂ?Â?ka jest naprawd?? warta polecenia. :-)

: 21 kwie 2010, 14:38
autor: natka8
CzytaÂ?am tÂ? seri?? i powiem tak... To jest kolejna z serii gdzie gÂ???wna bohaterka swoje robi, ma faceta i jest super do czasu... Gdybym nie czytaÂ?a wczeÂ?niej wi??kszej iloÂ?ci tych tzw. Wampirystycznych kt??re wychodzÂ? teraz caÂ?ymi seriami to byÂ?abym pewnie zachwycona, a tak uwaÂ?am, Â?e da si?? ksiÂ?Â?k?? przeczyta??, da si?? wciÂ?gnÂ??? jeÂ?li ma si?? chwilk?? wolnego...Lepsza ksiÂ?Â?ka od nudy :-P

: 21 kwie 2010, 15:35
autor: Selene
A mi si?? podobaÂ?o, pomimo iÂ? na poczÂ?tku nie miaÂ?am zamiaru czyta??, bo powoli nudzÂ? mnie te podobne wÂ?tki: o nastolatce, kt??ra ma jakiÂ? dar. PoleciÂ?a mi jÂ? koleÂ?anka, wi??c postanowiÂ?am przeczyta??. ByÂ?am naprawd?? zaskoczona, Â?e ksiÂ?Â?ka aÂ? tak mnie wciÂ?gn??Â?a. PrzeczytaÂ?am jÂ? bardzo szybko. Akcja jest nawet ciekawa, a bohaterka przypadÂ?a mi do gustu. Nie poznaÂ?am jeszcze zako??czenia historii Janie, ale gdy tylko znajd?? troch?? czasu to przeczytam Koniec. I mam nadzieje, Â?e si?? nie rozczaruje, bo Sen i MgÂ?a byÂ?y naprawd?? fajne :)

: 21 kwie 2010, 17:49
autor: Oksa
Zacz??Â?am czyta?? pierwszÂ? czeÂ??? (z braku laku ebooka) i musz?? przyzna??, Â?e caÂ?kiem ciekawie si?? przez niÂ? przechodzi. I podoba mi si?? nawet styl pisania, cho?? w wi??kszej iloÂ?ci ksiÂ?Â?ek chyba bym tego nie zniosÂ?a.

: 22 kwie 2010, 17:59
autor: Asiak2206
Jak narazie przeczytaÂ?am dwie cz??Â?ci, na przeczytanie trzeciej niestety brak czasu ;-)
Czyta si?? przyjemnie, fabuÂ?a moÂ?e i troch?? oklepana, ale podoba mi si?? pomysÂ? z tym "darem" bohaterki, a raczej jej przekle??stwem. I co jeszcze na plus to na pewno gÂ???wna bohaterka, kt??ra da si?? lubi?? :-P i jak juÂ? wspomniaÂ?a Weeronika63 tylko jeden adorator :mrgreen:

: 22 kwie 2010, 18:40
autor: Ronni
Hej a czy ktoÂ? juÂ? przeczytaÂ? wszystkie cz??Â?ci? Ciekawi mnie co sÂ?dzicie na temat zako??czenia tej trylogii :-) .

: 23 kwie 2010, 08:24
autor: Gobur
ja przeczytaÂ?em, powiem tylko Â?e jest troch?? doÂ?ujÂ?ce... ale ksiÂ?Â?ki sÂ? dobre, cho?? strasznie ponure.

: 23 kwie 2010, 18:51
autor: Ronni
Hej Gobur, a nie uwaÂ?asz, Â?e powinni oni rozwinÂ??? bardziej spraw?? ze szpitalem- czyli Â?e medycyna posun??Â?a si?? na prz??d i moÂ?na leczy?? skutki jej daru?

: 29 kwie 2010, 16:24
autor: natka8
TeÂ? przeczytaÂ?am...
JeÂ?eli chodzi o ko??c??wk?? to ujdzie :-P
Moim zdaniem jednak ta ksiÂ?Â?ka byÂ?a taka nie zako??czona. Zako??czona zostaÂ?a w takim momencie, Â?e czekaÂ?abym na czwartÂ? cz??Â??? gdyby nie tytuÂ? trzeciej cz??Â?ci...

: 29 kwie 2010, 16:32
autor: Gobur
Ta ksiÂ?Â?ka jest caÂ?a w bardzo ponurym tonie, wiec takie a nie inne zako??czenie bardzo pasuje. To Â?a jest ponura nie jest zresztÂ? zarzut, tylko ja nie przepadam za tym, moÂ?e dlatego Â?e w Â?yciu napatrzyÂ?em si?? na wystarczajÂ?co wiele ponurych rzeczy, a do pokolenia emo ewidentnie nie naleÂ???. A te ksiÂ?Â?ki w swojej wymowie sÂ? troch?? jak ksi??ga Koheleta "MarnoÂ??? nad marnoÂ?ciami i wszystko marnoÂ???." KaÂ?dy przeÂ?yÂ? tragedi??, nikt si?? z niej nie podni??sÂ? a cokolwiek wybierzesz b??dzie zÂ?e. To nie dla mnie, ja tak nie potrafi??. Zawsze raczej wierzyÂ?em w hasÂ?o "chcie?? to m??c"

: 29 kwie 2010, 20:28
autor: Ronni
Racja Gobur, te ksiÂ?Â?ki mnie r??wnieÂ? Â?le nastrajaÂ?y,a podobnie jak ty nie lubi?? ponurych ksiÂ?Â?ek. UwaÂ?am, Â?e Â?ycie samo w sobie jest wystarczajÂ?co ponure, dlatego zawsze stroni?? od ksiÂ?Â?ek o dramatach i czytam fantastyk?? Â?eby przenieÂ??? si?? w inny lepszy Â?wiat. :-D

: 01 maja 2010, 17:08
autor: Seand96
Mnie si?? ksiÂ?Â?ka pobadaÂ?a, zwÂ?aszcza po ciÂ?gÂ?ych happy end'ach, kt??rymi ko??czyÂ?y si?? prawie wszystkie ksiÂ?Â?ki jakie wzi??Â?am do r??ki. MyÂ?l?? Â?e tu jest opisana caÂ?kiem ciekawa historia. Jane dostaje praktycznie caÂ?y czas porzÂ?dnego kopa od losu, a mimo wszystko si?? nie poddaje, i to wÂ?aÂ?nie w niej podziwiam. KsiÂ?Â?ka jest opisana dosy?? w ponurym klimacie, ale jest za to bardzo mobilizujÂ?ca do dziaÂ?a?? :-P

: 19 cze 2010, 09:50
autor: @lma
Szczerze? MyÂ?laÂ?am Â?e spadn?? z krzesÂ?a i zakrztusz?? si?? mojÂ? kawÂ?...

Miley Cyrus w paranormalnym thrillerze

Miley Cyrus wystÂ?pi w paranormalnym thrillerze "Wake", b??dÂ?cym adaptacjÂ? powieÂ?ci Lisy McMann. Film produkujÂ? wsp??lnie Paramount Pictures i MTV Films. Wsp??Â?scenarzysta "Niepokoju" Christopher Landon zaadaptuje ksiÂ?Â?k?? na potrzeby filmu.

"Wake", w Polsce wydany w 2009 roku jako "Sen", jest pierwszÂ? z serii trzech ksiÂ?Â?ek, kt??rej fabuÂ?a koncentruje si?? na 17-letniej Janie, kt??ra widzi sny innych ludzi. Sny o spadaniu, sny erotyczne, ale r??wnieÂ? koszmary. Pewnego razu Janie staje si?? Â?wiadkiem przeraÂ?ajÂ?cego snu, kt??ry odkrywa przed niÂ? czyjÂ?Â? mrocznÂ? i peÂ?nÂ? tajemnic psychik??.

ProdukcjÂ? filmu zajmÂ? si?? Ellen Goldsmith-Vein i Lindsay Williams z The Gotham Group, odpowiedzialnej za "Kroniki Spiderwick" wraz z Jodi Zuckerman i Tish Cyrus z Hope Town Entertainment oraz Stevenem Schneiderem i Jasonem Blumem, kt??rzy pracowali przy "Paranormal Activity"

: 19 cze 2010, 14:13
autor: Sasanka
no commment...
system failure ...
error
...

: 19 cze 2010, 17:41
autor: Oksa
:-? - to jest zdegustowanie.
JeÂ?li majÂ? zamiar zrobi?? ekranizacj?? (kt??rej zresztÂ? jestem ciekawa), to kurde niech z tego nie wyjdzie filmik rodem dla ameryka??skich maÂ?olat. KsiÂ?Â?ka jest utrzymana w doÂ??? powaÂ?nym i troch?? mrocznym klimacie i to powinien oddawa?? film.
Jak dobrze pami??tam Janie jest blondynkÂ?, ale mimo wszystko pasuje mi do niej Camille Belle. Szczeg??lnie po filmie "W ciszy". Jest bardzo Â?adna i pasuje mi do cichej, ale odwaÂ?nej i pyskatej kiedy trzeba Janie.

Obrazek

Obrazek