Seria o W. Rednej

Dział założony z myślą o seriach i cyklach książkowych. Tu wszystko o naszych ulubionych bohaterach i ich przygodach ukazujących się w częściach.

Moderatorzy: Administratorzy, Moderatorzy, Junior Admini

Anthien

Post autor: Anthien »

Uwielbiam seri? o W.Rednej. Len + Wolha gwarantuj? ?wietne poczucie humoru i sporo akcji. Postacie s? bardzo dobrze wykreowane - ka?da jest inna i ma inny charakterek.

Je?li chodzi o 3 cz??? to jeszcze nie czyta?am, bo w okolicy w ?adnej ksi?garni nie dosta?am tej pozycji, wi?c czekam a? mi przyjdzie w paczce zamówiona przez internet :-D
Mam nadziej?, ?e utrzymuje poziom wcze?niejszych cz??ci - nawet je?li ma nie by? Lena...

Bite_Club

Post autor: Bite_Club »

Ja tylko nie rozumiem po co podzielili to na dwa tomy =.='
Mogli wyda?? juÂ? w jednym i by byÂ?o dobrze.
(wiem, wiem.. kasa..)
No nic, czekam teraz na drugi tom Opiekunki...
ChociaÂ? FS ma talent do przesuwania premier.. Jednak trzymam kciuki by wsio tym razem na czas byÂ?o!

Anthien

Post autor: Anthien »

TakÂ?e mam nadziej??, Â?e daty premiery 2 cz??Â?ci zbytnio nie przeciÂ?gnÂ? i w ko??cu doczekamy si??. Bo po przeczytaniu 1 cz??Â?ci Opiekunki, aÂ? chce si?? krzyknÂ???: "No i co dalej?". Jestem strasznie ciekawa jak si?? wszystko zako??czy... :mrgreen:

@lma

Post autor: @lma »

KupiÂ?am "WiedÂ?m?? Opiekunk??" i co? I nuda. Serio, zasypiaÂ?am nad tÂ? ksiÂ?Â?kÂ?. JednakÂ?e dam jej czas na rozkr??cenie si??, ale jestem powaÂ?nie zaniepokojona :-|

natka8

Post autor: natka8 »

Nie no, wytrzyma?am tyle to wytrzymam jeszcze chwil?. Na wyje?dzie przeczytam, a potem zajm? si? innymi ksi??kami, by o tej zbyt d?ugo nie my?le?...

Awatar użytkownika
Smile_
Posty: 82
Rejestracja: 15 wrz 2009, 18:31

Post autor: Smile_ »

Fakt, w por??wnaniu z poprzednimi cz??Â?ciami ksiÂ?Â?ka wypada blado, ale w dalszym ciÂ?gu jest dobra. Zdecydowanie mniej Â?mieszna i urwana dokÂ?adnie wtedy, gdy zaczyna si?? coÂ? dzia??. W Zaw??d:WiedÂ?ma rozdzielanie tomu na dwie cz??Â?ci miaÂ?o jako taki sens, poniewaÂ? byÂ?y tam zawarte dwie przygody. Tutaj caÂ?y czas ciÂ?gnie si?? jedna historia, kt??ra przerwana prezentuje si?? doÂ??? gÂ?upio. Pojawienie si?? Orsany i Rolara (swojÂ? drogÂ? - nie wiem jak to imi?? przeczyta??. Kiedy pr??buje normalnie, po polskiemu, wychodzi mi Lolal, a zakÂ?adam, Â?e nie taki byÂ? zamysÂ? autorki) wychodzi ksiÂ?Â?ce na plus, ale - moim zdaniem - autorka powinna wprowadzi?? chociaÂ?by Orsan?? wczeÂ?niej, bo przez poÂ?ow?? powieÂ?ci nic si?? nie dzieje.
"Je?li jest co?, co nie jest wykonalne
trzeba znale?? kogo? kto o tym nie wie i to zrobi."

"We are such stuff as dreams are made on. "

Awatar użytkownika
Czarownica
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 2714
Rejestracja: 23 cze 2010, 17:52

Post autor: Czarownica »

Mi si?? podoba, ale juÂ? wczeÂ?niej spotkaÂ?am si?? z caÂ?oÂ?ciÂ?. NiewÂ?tpliwie, podzielenie ksiÂ?Â?ki na dwa tomy odebraÂ?o jej duÂ?o atrakcyjnoÂ?ci, bo to jedna przygoda, a nie dwie taki jak w "Zaw??d wiedÂ?ma".Ale moim zdaniem warto poczeka?? na caÂ?oÂ???.

Awatar użytkownika
Selene
Posty: 76
Rejestracja: 27 paź 2009, 20:27

Post autor: Selene »

Ja przeczytaÂ?am na raz: "Zaw??d wiedÂ?ma" i 1 tom "WiedÂ?my Opiekunki". I napisz??, Â?e w pierwszych dw??ch cz??Â?ciach podziaÂ? nie byÂ? aÂ? takim zÂ?ym posuni??ciem, jak w tomie drugim. I tu chodzi wÂ?aÂ?nie o to, Â?e w "WiedÂ?mie Opiekunce" urwali w poÂ?owie wielkiej przygody. Ale i tak bardzo mi si?? podoba, lecz troch?? Â?aÂ?uj??, Â?e nie poczekaÂ?am z niÂ? do wrzeÂ?nia, Â?eby przeczyta?? caÂ?oÂ???, bo teraz strasznie si?? niecierpliwie :-P

Elle

Post autor: Elle »

Seri? t? kocham mi?o?ci? wielk?, a pierwszy tom kupi?am w?asn? krwi? - mam pierwsze wydanie, polowa?am na nie chyba z pó? roku... A zreszt?.
Trzeci tom kupi?am w dniu, w którym si? ukaza? i przyznam szczerze, ?e troch? mnie rozczarowa?. Ale mo?e p prostu po takim okresie czekania mia?am wygórowane wymagania. W ka?dym razie by? jaki? taki... nudny. Wiedzia?am, ?e b?dzie ma?o Lena, ale a? tak?! Len to Len, Bóg nad Bogami, je?li chodzi o t? ksi??k? - go?cia autentycznie uwielbiam. Mam nadziej?, ?e w drugiej cz??ci Opiekunki b?dzie go wi?cej i ju? nie mog? doczeka? si? wrze?nia. A tym bardziej Nadwornej Wied?my, je?li chodzi o moj? znajomo?? spoilerów...

Awatar użytkownika
tusia13pl
Trzy Ćwierci Do Śmierci
Posty: 489
Rejestracja: 19 maja 2010, 19:39

Post autor: tusia13pl »

PrzeczytaÂ?am 2 cz??Â?ci i wedÂ?ug mnie ksiÂ?Â?ka duÂ?o straciÂ?a na wartoÂ?ci. Tylko zako??czenie 2 cz??Â?ci mi si?? podobaÂ?o :mrgreen: . Wie moÂ?e jaka cz??Â??? b??dzie nast??pna, kiedy wyjdzie lub czy ktoÂ? to tÂ?umaczy, bo nie mog?? znaleÂ???? Tylko na forum o WiedÂ?mie przyczytaÂ?am, Â?e b??dÂ? jeszcze jakieÂ? opowiadania i NajwyÂ?sza wiedÂ?ma czy coÂ? w tym stylu.

Awatar użytkownika
tusia13pl
Trzy Ćwierci Do Śmierci
Posty: 489
Rejestracja: 19 maja 2010, 19:39

Post autor: tusia13pl »

Przeczyta?am 2 cz??ci i wed?ug mnie ksi??ka du?o straci?a na warto?ci. Tylko zako?czenie 2 cz??ci mi si? podoba?o :mrgreen: . Wie mo?e jaka cz??? b?dzie nast?pna, kiedy wyjdzie lub czy kto? to t?umaczy, bo nie mog? znale??? Tylko na forum o Wied?mie przyczyta?am, ?e b?d? jeszcze jakie? opowiadania i Najwy?sza wied?ma czy co? w tym stylu.

kuszumai

Post autor: kuszumai »

Ca?y cykl sk?ada si? z:
"Zawód wied?ma"
"Wied?ma opiekunka"
"Najwy?sza wied?ma" alias "Nadworna wied?ma"
"Wied?mie bajki"

S? tak?e "Kroniki Belorskie" - pierwsze opowiadanie o tym, jak Len wraca do Dogewy tu? po wojnie znajduj? si? w?a?nie w sierpniowej "Nowej Fantastyce". Reszta opowiada? tej ksi??ki to w?tki o Wa?ku, Temarze, Ence i Katissie oraz Rionie. Jest tam Wolha, ale nawet nie wymieniana z imienia - na jej temat s? tylko dwa zdania.
Gromyko napisa?a równie? krótkie opowiadanko "Stringi", które zosta?o nieoficjalnie przet?umaczone i znajduje si? na forum o Wolsze. :D

Awatar użytkownika
tusia13pl
Trzy Ćwierci Do Śmierci
Posty: 489
Rejestracja: 19 maja 2010, 19:39

Post autor: tusia13pl »

A jest dost?pny dla wszystkich? I wiesz mo?e czy kto? t?umaczy Najwy?sz? wied?m??

Awatar użytkownika
Czarownica
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 2714
Rejestracja: 23 cze 2010, 17:52

Post autor: Czarownica »

Z tego co zrozumia?am to trzeba dzia?a? na ich forum i zas?u?y? na t?umaczenie. Ale to ciekawe forum i ja lubi? tam wpa?? z "wizyt?". Maj? tam te? "k?cik" o naszej ulubionej serii.

Awatar użytkownika
Sebriel
Posty: 28
Rejestracja: 16 sie 2010, 20:54

Post autor: Sebriel »

Tak, dok?adnie, dost?p do t?umacze? otrzymuj? tylko u?yszkodnicy od rangi adepta V roku czyli od 200 postów wzwy? ;-)
tusiu- z tego co wiem, to t?umaczeniami zajmuje si? mi?dzy innymi kuszu ;-)

ODPOWIEDZ

Wróć do „Serie, sagi i cykle”