Cykl o Anicie Blake

Dział założony z myślą o seriach i cyklach książkowych. Tu wszystko o naszych ulubionych bohaterach i ich przygodach ukazujących się w częściach.

Moderatorzy: Administratorzy, Moderatorzy, Junior Admini

Gobur

Post autor: Gobur »

Chcecie wiedzie?? jak wyglÂ?da cykl po 9 tomie to przeczytajcie sobie te dwa tomy cyklu Meredith Gentry kt??re wyszÂ?y po polsku. Ale tylko jeÂ?li jesteÂ?cie peÂ?noletni

Awatar użytkownika
Loleczka
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 1180
Rejestracja: 19 sty 2010, 23:57

Post autor: Loleczka »

Ja si?? przyznam, Â?e lubi?? cykl o Anicie Blake. Co prawda przeczytaÂ?am tylko 7 cz??Â?ci, bo za 8 si?? nie mog?? zabra??. Jednak Anita zaczyna mnie wkurza??. I to bardzo. Jest strasznie nie zdecydowana.
Jestem sobą. A kim innym powinnam być? Przecież nie zmienię się w ciebie.

Awatar użytkownika
Tula
Uśmiercony Na Amen
Posty: 539
Rejestracja: 12 wrz 2009, 14:50

Post autor: Tula »

Jestem i pozostan?? fankÂ? serii o Anicie .
Nawet ten nadmiar seksu(kt??rego do piÂ?tej cz. nie ma ) mi jakoÂ? nie przeszkadza .Niech sobie dziewczyna sypia z kim chce :-P

Asiak2206

Post autor: Asiak2206 »

Zgadzam si?? z TulÂ?, mimo tych wszystkich powt??rze?? i jej nie zdecydowania czy tego nadmiaru seksu ja i tak jÂ? uwielbiam ;)

Wolf
Nawiedzony Praktykant Grabarza
Posty: 149
Rejestracja: 26 paź 2009, 08:10

Post autor: Wolf »

Nie chodzi o nadmiar seksu jako takiego - niech sypia z kim chce, chodzi o opisy tego seksu, kt??re jak gdzieÂ? wczeÂ?niej napisaÂ? Gobur sÂ? bardziej medyczne niÂ? magiczne. Jak kiedyÂ? w wywiadzie powiedziaÂ? Sapkowski, ci??Â?ko Â?adnie opisa?? seks, bo na og??Â? wychodzi autorowi niesmaczny opis dwojga gimnastykujÂ?cych sie bohater??w. Nawet jesli to autorowi wyjdzie, to ile razy moÂ?na opisywa?? to samo tak Â?eby sie nie powt??rzy?? i nie znudzi?? czytelnka? ZnajÂ?c moÂ?liwoÂ?ci pani Hamilton (z serii o Meredith Gentry) to wiem Â?e im mniej opis??w seksu u Hamilton, tym lepsza ksiÂ?zka. Fajnie moÂ?na pokaza?? jak napisa?? o seksie, na przykÂ?adzie przyg??d Fedry z cyklu autorstwa Jacqueline Carey, gdzie znaczna cz??Â??? akcji toczy sie wok??Â? seksu i to w wydaniu sado-macho, a gdzie autorka jakoÂ? nie opisaÂ?a tego ze wszystkimi medycznymi szczeg??Â?ami. A najlepszym przykÂ?adem jest cytat z Sapkowskiego z kt??regoÂ? tomu wiedÂ?mina - jedno kr??tkie zdanie
Jak zwykle byÂ?o niezwykle
i czytelnik widzi to to chce :mrgreen:

Asiak2206

Post autor: Asiak2206 »

No c??Â? ja pewnie nie pr??dko b??d?? mogÂ?a powiedzie?? coÂ? na ten temat, bo niestety m??j angielski nie jest na tyle dobry, Â?ebym mogÂ?a przeczyta?? ksiÂ?Â?k?? :) a na polskie wydanie pewnie sobie poczekam doÂ??? dÂ?ugo.
JeÂ?li chodzi o ten cykl, o kt??rym pisaÂ? Gobur o Meredith Gentry, jakoÂ? nie mogÂ?am przez niego przebrnÂ???, wi??c sama nie wiem czy czeka?? z niecierpliwoÂ?ciÂ? na nast??pne tomy o Anicie czy zaczÂ??? si?? ba?? ;)

Awatar użytkownika
Oksa
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 1824
Rejestracja: 07 lut 2010, 14:34

Post autor: Oksa »

Fajnie moÂ?na pokaza?? jak napisa?? o seksie, na przykÂ?adzie przyg??d Fedry z cyklu autorstwa Jacqueline Carey,
To jest jedna z najpi??kniejszych trylogii, jakie czytaÂ?am (ale nie koniecznie ze wzgl??du na opisy seksu oczywiÂ?cie ;-) )
The problem with reading a good book is that you want to finish the book, but you don't want to finish the book.

Awatar użytkownika
tusia13pl
Trzy Ćwierci Do Śmierci
Posty: 489
Rejestracja: 19 maja 2010, 19:39

Seria o Anicie Blake

Post autor: tusia13pl »

Anita Blake #1 - Grzeszne rozkosze
Autor: Laurell K Hamilton
T?umaczenie: Robert Lipski
Wydawnictwo: Zysk i S-ka
Wydanie polskie: 2003
Tytu? oryginalny: Anita Blake, Vampire Hunter: Guilty Pleasures
Rok wydania orygina?u: 1993
Liczba stron: 406
Format: 125x185 mm
Oprawa: mi?kka
Wydanie: I

Opis ksi??ki :Grzeszne Rozkosze to pierwszy tom cyklu opisuj?cego przygody Anity Blake, autorstwa L. K. Hamilton. Autorka wprowadza nas w nim w ?wiat fantastyki i horroru, z elementami krymina?u i romansu.

Akcja powie?ci rozgrywa si? w Ameryce w mie?cie St. Luois. G?ówna bohaterka, Anita Blake, jest animatork?, czyli osob? posiadaj?c? umiej?tno?? o?ywiania zmar?ych (zombi) oraz licencjonowan? egzekutork?, co oznacza, ?e mo?e legalnie zabija? wampiry. W?a?ciwie to nie tylko wampiry, ale wszelkie potwory i monstra, którym zdarzy si? post?powa? niezgodnie z prawem. Bo trzeba Wam wiedzie?, ?e wampiry posiadaj? prawa obywatelskie (cho? jeszcze nie maj? prawa do g?osowania w wyborach).

?wiat, w którym ?yje Anita, to rzeczywisto?? alternatywna i na pierwszy rzut oka nie ró?ni si? specjalnie od naszego. Jednak?e to, o czym s?yszeli?cie w bajkach i legendach, tutaj dzia?a naprawd?. Istnieje tu wiele rodzajów magii, voodoo i nekromancja, a wampiry, wilko?aki i wszelkie typy zmiennokszta?tnych istot s? legalnie zamieszkuj?cymi USA obywatelami, za? o?ywianie zmar?ych to codzienno??.

Anita to na pierwszy rzut oka przeci?tna dziewczyna, która jednak ma wyj?tkowe zdolno?ci, poza o?ywianiem zombi potrafi wyj?tkowo celnie strzela? z dwóch pistoletów i wie, jak u?ywa? powlekanych srebrem no?y. Jako ekspert do spraw zwi?zanych z paranormalnymi istotami i zjawiskami wspó?pracuje z lokalnym oddzia?em policji do spraw przest?pstw pope?nianych przez nieludzi. Wiecie, du?o ?atwiej prowadzi si? ?ledztwo w sprawie morderstwa, je?li najpierw przes?ucha si? ofiar?!

?eby by?o zabawniej Anita czasem staje oko w oko z potworami, które okazuj? si? by? bardziej ludzkie ni? przeci?tni ludzie, i z czasem zaczyna mie? w?tpliwo?ci, czy sama przypadkiem nie nale?y do potworów.

W Grzesznych Rozkoszach Anita Blake bierze udzia? w rozwi?zaniu zagadki morderstw dokonanych przez wampiry. B?dzie musia?a stawi? czo?a nowym wyzwaniom, pomóc przyjació?ce przypadkiem wpl?tanej w intryg?, co doprowadzi do spotkania z lokaln? Mistrzyni? wampirów. Czy uda jej si? wygra? to starcie? B?dzie musia?a zrobi? wszystko by wyj?? z tego ca?o, ale czy przy okazji uda jej si? rozwi?za? jedn? z trudniejszych zagadek - kryminalnych morderstw rodem z horroru?

Z ka?dym rozdzia?em bohaterka wpl?tuje si? coraz bardziej w skomplikowan? intryg?, która w rezultacie prowadzi do zaskakuj?cych wydarze? i ciekawego zako?czenia. W ksi??ce mamy wiele wspó?bie?nych w?tków i mnóstwo akcji, a autorka bardzo umiej?tnie buduje napi?cie i gmatwa sytuacj?. Anita jest ?yw? postaci? i, cho? jest profesjonalistk? w swoim fachu i ?wietn? zabójczyni?, to jednocze?nie jest tak?e zwyk?? dziewczyn?, maj?c? swoje ?ycie i swoje problemy, która do ?ó?ka zabiera pluszow? przytulank?. W miar? czytania odkrywamy, ?e czasem a? do bólu szczera i posiadaj?ca specyficzne poczucie humoru animatorka staje si? nam naprawd? bliska i chcemy pozna? jej dalsze losy i przygody. Nie sposób poprzesta? na tym jednym tomie i ma si? ochot? czyta? dalej i dalej...

U?miechni?ty nieboszczyk cz.2
Wydawnictwo: Zysk i S-ka
Wydanie polskie: 2003
Tytu? oryginalny: Anita Blake, Vampire Hunter: The Laughing Corpse
Liczba stron: 400
Format: 125x183 mm
Wydanie: I

Opis ksi??ki:Drugi tom przygód Anity Blake (po Grzesznych rozkoszach), zabójczyni wampirów i innych nadprzyrodzonych stworze?.
Anita Blake jest Egzekutork?. To jej zawód. O?ywia tak?e zombi. To jej powo?anie. W ?wiecie, w którym istoty nadnaturalne ?yj? obok ludzi, Anita Blake kroczy po cienkiej granicy pomi?dzy ?wiatem ?ywych i umar?ych. Pewnego dnia otrzymuje niecodzienn? ofert? - milion dolarów za o?ywienie trzystuletniego zombi. Kiedy okazuje si?, i? warunkiem powodzenia tej operacji jest z?o?enie ofiary z cz?owieka, zdecydowanie odmawia. Niebawem w St. Louis dochodzi do kilku potwornych zbrodni, a policja zwraca si? do niej z pro?b? o konsultacj?. Staje si? jasne, i? kto? inny wype?ni? kontrakt. Zimna i bezwzgl?dna zabójczyni, pora?ona brutalno?ci? mordu, rozpoczyna ?ledztwo na w?asn? r?k?, aby dopa?? zbrodniarza i unicestwi? go raz na zawsze, nawet gdyby mia?o si? okaza?, ?e sprawca ju? od dawna jest martwy...

Cyrk pot?pie?ców cz.3

Autor:Laurell K. Hamilton
T?umaczenie:Robert P. Lipski
Wydanie oryginalne:1995
Wydanie polskie:2004
Wydawnictwo:Zysk i S-ka
Ilo?? stron:415

Opis ksi??ki:nita Blake zostaje poproszona przez cz?onków antywampirzego ugrupowania Najpierw Ludzie o wyjawienie dziennej kryjówki wampirzego Mistrza St. Louis. Mimo ?e ma wobec Mistrza mieszane uczucia, a pozbycie si? go wydaje si? jej kusz?c? perspektyw?, odmawia. Jednocze?nie w St. Louis zostaj? znalezione zw?oki ofiary ataku wampirów. Oznacza to, ?e albo morderstwa dokonywane s? za aprobat? Mistrza Miasta, co ze wzgl?du na jego dobre kontakty z w?adzami miasta jest ma?o prawdopodobne, albo ?e s? w mie?cie pojawi? si? inny Mistrz. Tymczasem okazuje si?, ?e na Mistrza Miasta poluje tak?e Edward zwany ?mierci? - przyjaciel Anity, najlepszy p?atny zabójca, który nie cofnie si? przed niczym by wykona? zlecenie.

Kafejka u Lunatyków cz.4
autor: Laurell K. Hamilton
tytu? orygina?u: The Lunatic Cafe
j?zyk orygina?u: angielski
liczba stron: 528
rok wydania: 2008
oprawa: mi?kka
wymiary: 125 x 195 mm
wydawca: Zysk i S-ka, Wydawnictwo

Opis ksi??ki:Pewnej mro?nej zimowej nocy w lasach niedaleko St. Louis znalezione zostaj? zw?oki m??czyzny. Makabryczny sposób dokonania zabójstwa sugeruje, ?e jego sprawca nie móg? by? cz?owiek. Anita Blake, zabójczyni wampirów i wspó?pracowniczka specjalnego oddzia?u policji, zostaje wezwana do pomocy przy ?ledztwie. Dziwnym trafem na tym samym terenie w tajemniczych okoliczno?ciach znikaj? zmiennokszta?tni. Czy istnieje jaki? zwi?zek mi?dzy tymi dwoma sprawami i czy poproszenie o pomoc Edwarda, najlepszego na ?wiecie zabójcy istot nadnaturalnych, nie sko?czy si? dla Anity wymuszonym pojedynkiem na ?mier? i ?ycie? Czwarty tom cyklu o Anicie Blade to pe?en dramatycznych spi?? i zaskakuj?cych zwrotów akcji pasjonuj?cy horror przygodowy.

Cho? cykl ma wiele minusów np. autorka nagminnie si? powtarza to jednak ,uwa?am ?e ca?o?? si? broni .Wci?gn??y mnie perypetie animatorki i to ?e ci?gle co? si? dzieje.W czytaniu nie robi?am przerw co cz?sto mi si? zdarza gdy fabu?a zalatuje nud? tu tego nie ma (ach gdyby nie te powtórzenia ).
Jest to ?wiat wampirów ,wilko?aków ,lykantropów i postaci rodem z legend i do tego policja która stara si? to wszystko ogarn?? a Anita im w tym pomaga.
Chocia? bohaterka wychodzi ?ywa z ka?dej opresji to jednak nie?le poobijana i nie tylko .Ma?o tego podkochuje si? w niej Mistrz Miasta i cho? ona uwa?a go za tylko trupa ,to jednak dzia?a na ni? .Do tego dochodzi przystojny i seksowny wilko?ak z którym Anita zaczyna si? spotyka? ,co nie spodoba si? Mistrzowi Miasta .W zamian za ?ycie wilko?aka Anita b?dzie musia?a pój?? na do?? niecodzienny uk?ad .

Trupia g?ówka cz. 5
autor: Hamilton Laurell Kaye
tytu? oryginalny: Bloody Bones
j?zyk oryginalny: angielski
liczba stron: 596
rok wydania: 2009
oprawa: mi?kka
wymiary: 125 x 195 mm
wydawca: Zysk i S-ka, Wydawnictwo

Anita Blake staje przed najtrudniejszym zadaniem w swej zawodowej karierze. Otrzymuje nietypowe zlecenie o?ywienia… wszystkich mieszka?ców starego cmentarzyska. Jak? tajemnic? skrywa potentat pragn?cy naby? ziemie nale??ce do starego rodu? Co jest prawdziw? przyczyn? tego, ?e ci nie chc? przyj?? wyj?tkowo intratnego dla nich kontraktu? I kto, lub mo?e co, jest sprawc? dziwnych i okrutnych zabójstw, jakie mia?y ostatnio miejsce w tej okolicy? Na te i inne pytania b?dzie musia?a odpowiedzie? Anita Blake, aby wype?ni? powierzone jej zlecenie. Wcze?niej jednak czeka j? jeszcze konfrontacja z pot??n? mistrzyni? wampirów i rozwi?zanie mrocznej zagadki sprzed stuleci…

Dzi?ki uprzejmo?ci @lmy :-D
* 1993 – Grzeszne rozkosze (Guilty Pleasures)
* 1994 – U?miechni?ty nieboszczyk (The Laughing Corpse)
* 1995 – Cyrk pot?pie?ców (Circus of the Damned)
* 1996 – Kafejka u lunatyków (The Lunatic Cafe)
* 1996 – Bloody Bones
* 1997 – The Killing Dance
* 1998 – Burnt Offerings
* 1998 – Blue Moon
* 2000 – Obsidian Butterfly
* 2001 – Narcissus in Chains
* 2003 – Cerulean Sins
* 2004 – Incubus Dreams
* 2006 – Micah
* 2006 – Danse Macabre
* 2007 – The Harlequin
* 2008 – Blood Noir
* 2009 – Skin Trade
(skopiowane z forum o Mercy, mam nadziej?, ?e nikt si? nie obrazi :mrgreen: )

Co s?dzicie o tej serii? ;-)
Ostatnio zmieniony 03 cze 2010, 14:00 przez tusia13pl, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Loleczka
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 1180
Rejestracja: 19 sty 2010, 23:57

Post autor: Loleczka »

Kobieto ty mi chyba w my?lach czytasz ^^

Lubi? t? serie ksi??ek. Na prawd?. Co prawda przeczyta?am tylko do siódmej cz??ci (albo 6) i dalej nie mog?am, bo mi si? angielski znudzi? ^^
A tak na serio, w ostatnich cz??ciach strasznie mnie wkurza? Richard. W pierwszych on mi nie przeszkadza?, ale pó?niej zwyczajnie zacz?? mnie wnerwia?.
Ach! Uwielbiam Anit?! I Jean - Claude'a! i Jasona (tak to si? pisz??). No i Edwarda oczywi?cie.
Jestem sobą. A kim innym powinnam być? Przecież nie zmienię się w ciebie.

Awatar użytkownika
tusia13pl
Trzy Ćwierci Do Śmierci
Posty: 489
Rejestracja: 19 maja 2010, 19:39

Post autor: tusia13pl »

Ty to czyta?a? po angielsku? :shock: Ja jestem uzale?niona od t?umacze?. Czyli mo?na uzna?, ?e jakby co mo?esz by? kolejnym t?umaczem :mrgreen:

Awatar użytkownika
Loleczka
Zaawansowany Stopień Zupiorzenia
Posty: 1180
Rejestracja: 19 sty 2010, 23:57

Post autor: Loleczka »

Z translatorem^^
Ale jak trzeba b?dzie to co? ?atwego przet?umacz? :-) Ale ja si? lepiej sprawuj? jako beta :-)
Jestem sobą. A kim innym powinnam być? Przecież nie zmienię się w ciebie.

Awatar użytkownika
wojowniczka
Nawiedzony Praktykant Grabarza
Posty: 130
Rejestracja: 20 maja 2010, 01:02

Post autor: wojowniczka »

Z pomoc? translatora + dobrych s?owników oraz znajomo?ci poprawnej polszczyzny to nawet ze mnie mo?e by? t?umacz :D W ka?dym b?d? razie, je?li kto? chce i go ciekawi, co b?dzie dalej, nawet i j?zyka angielskiego si? szybko nauczy (w ci?gu pi?ciu minut i kilku otwartych kart, zawsze)

A serii nie czyta?am, wi?c zbytnio wypowiedzie? si? nie mog? na ten temat.
Curran is the be(a)st! <3

take my hand tonight, let's no think about tomorrow.

Awatar użytkownika
skrzacik
Posty: 28
Rejestracja: 25 maja 2010, 01:48

Post autor: skrzacik »

Czekam z niecierpliwoÂ?ciÂ? na nast??pnÂ? cz??Â???.Mam wszystkie pi???? jak na razie.Po Anit?? si??gn??Â?am w sumie przypadkiem.Ot tak pierwsza lepsza na p??Â?ce w ksi??garni.WkurzyÂ?o mnie tylko jedno jakim cudem wznowili dodruk jeÂ?li 3(II wydania) cz??Â?ci nie moÂ?na juÂ? nigdzie dosta?? :evil: ?Niestety byÂ?am zmuszona kupi?? 3 cz??Â??? ze starego wydania,co r??wnieÂ? nie byÂ?o Â?atwe.Cykl mi si?? bardzo spodobaÂ?,i mimo tego co przeczytaÂ?am na forum o dalszych cz??Â?ciach nie przestan?? lubi?? tej ksiÂ?Â?ki :-D
"Znowu podszed? do tarcz.
- S? tylko trzy takie zespo?y jak wy - orzek? ze zgro
z?. - Mazowsze, Gaw?da... I zespó? Downa. Trudno po
wiedzie?, który lepiej strzela."
M.Kozak"Renegat"

Awatar użytkownika
Smile_
Posty: 82
Rejestracja: 15 wrz 2009, 18:31

Post autor: Smile_ »

Nie wiem dlaczego, ale piÂ?ta cz??Â??? Anitki straszliwie mnie znudziÂ?a. Niby akcja jest podobna do poprzednich tom??w, niby wszystko jest ok, ale jednak za diabla nie mog?? si?? w owy tom wciÂ?gnÂ???. Mam nadziej??, Â?e po poÂ?owie zacznie si?? coÂ? dzia??...
"Je?li jest co?, co nie jest wykonalne
trzeba znale?? kogo? kto o tym nie wie i to zrobi."

"We are such stuff as dreams are made on. "

Awatar użytkownika
Tula
Uśmiercony Na Amen
Posty: 539
Rejestracja: 12 wrz 2009, 14:50

Post autor: Tula »

Obrazek
Tak wyglÂ?da okÂ?adka do 6 tomu z cyklu o Anicie Blake .
Premiera 29 czerwca ,616 stron.
Opis:Anita Blake, zab??jczyni wampir??w, tym razem ma uratowa??&#8230; przybyÂ?ego z Europy wampirzego mistrza, kt??rego toczy tajemnicza choroba. Kolejne problemy pi??trzÂ? si?? jednak przed niÂ? lawinowo. Oto sama staje si?? zwierzynÂ? Â?ownÂ?. Kto wyznaczyÂ? nagrod?? p??Â? miliona dolar??w za jej gÂ?ow?? - czÂ?owiek czy potw??r? Ale nie tylko ona jest zagroÂ?ona - jej partner Richard musi walczy?? o przyw??dztwo nad stadem wilkoÂ?ak??w z innym samcem alfa, bezwzgl??dnym Marcusem. Jakby tego byÂ?o maÂ?o, relacje Anity z Jean-Claude&#8217;em, wampirzym mistrzem miasta, stajÂ? si?? coraz bardziej zawiÂ?e. WchodzÂ?c coraz gÂ???biej w Â?wiat istot nadprzyrodzonych, Egzekutorka musi dokonywa?? kolejnych bolesnych wybor??w i zaczyna zdawa?? sobie spraw??, Â?e coraz trudniej przychodzi jej wyznaczy?? granic?? pomi??dzy ludÂ?mi a potworami...

ByÂ?am juÂ? przekonana Â?e Zysk nie wyda kolejnej cz??Â?ci a jednak .
Mam tylko do nich pretensje o to Â?e caÂ?y cykl jest traktowany po macoszemu .Â?adnej reklamy ,czegokolwiek ,nawet na ich stronie (beznadziejnej ) nie moÂ?na nic znaleÂ??? .

ODPOWIEDZ

Wróć do „Serie, sagi i cykle”