Strona 1 z 13

Spoilery!

: 31 maja 2010, 18:18
autor: tusia13pl
Temat dla tych, którzy przeczytali t? cz??? w oryginale. W tym w?tku mo?na nie zaznacza? spojlerów ;-)

: 31 maja 2010, 20:21
autor: clamare
A wi?c... trzeba zaznaczy?, ?e w tym tomie Andrews totalnie dosz?a do sedna. Pojawia si? jak?e oczekiwana scena pomi?dzy Kate a Curranem, poznajemy wi?cej z przesz?o?ci Kate oraz jej rodzin? - z?a "ciocia" która chce j? zabi? (siostra ojca przed którym ucieka), problemy z gildi? - które pod koniec tomu zostaj? cudownie rozwi?zane (ha ha xD)

hmmm... ksi??k? czyta?am z zapartym tchem, ju? od zesz?ego roku odlicza?am dni i nie mog?am si? doczeka? a? dostan? j? w swoje r?ce. Wi?c: w trakcie czytania mia?am mnóstwo uciechy - a wredny 1szy rozdzialik na stronie autorki mnie n?ka? od dawna - szczególnie ?e mówi? o tym jak Curran wystawi? Kate, co by?o dla mnie totalnym szokiem i mega wabikiem na wi?cej ;) jak fabu?a si? rozwija?a, a w ko?cu sko?czy?a, to zauwazy?am ?e od 4 godzin siedz? bezruchu na ?ó?ku i wybudzam si? z transu xD

ALE (bo zawsze jakie? ale jest), ?a?uj? mimo wszystko ?e autorka pozbawi?a czytelników tej cudownej chemii pomi?dzy kate & curranem, a mianowicie, domys?ów i napi?cia pomi?dzy nimi. Nie mówi? ?e tego juz nie ma... ale gdy wszystko staje si? oczywiste, czyli: Kate jest z Curranem (co, notabene by?o tragiczne w swoim wyja?nieniu - zwyczajnie si? nie zgadali, jedno my?la?o ?e wystawia drugie, g?upi pomys? doprawdy), co wi?cej, Kate ma zamieszka? z Curranem... i by? jego królow? o.O

naprawd? nie mog? si? doczeka? kolejnej cz???, cho?by po to by zobaczy? jak Andrews wybrnie z tego w co si? wp?dzi?a - bo ca?a ta akcja pomi?dzy nimi mog?a zosta? rozci?gni?ta... a teraz, wydaje si? wr?cz ?e nie ma na co czeka?, skoro i tak ju? s? razem oraz doszli pewnych kompromisów... EH.

Ubolewam.

Cho? ksi??ka i tak genialna!! :D

: 31 maja 2010, 21:20
autor: Loleczka
clamare pisze:ALE (bo zawsze jakie? ale jest), ?a?uj? mimo wszystko ?e autorka pozbawi?a czytelników tej cudownej chemii pomi?dzy kate & curranem, a mianowicie, domys?ów i napi?cia pomi?dzy nimi. Nie mówi? ?e tego juz nie ma... ale gdy wszystko staje si? oczywiste, czyli: Kate jest z Curranem

a teraz, wydaje si? wr?cz ?e nie ma na co czeka?, skoro i tak ju? s? razem oraz doszli pewnych kompromisów... EH.

Ubolewam.

Cho? ksi??ka i tak genialna!! :D
Tak ja te? nad tym ubolewam, mimo tego, ?e czeka?am na to. Ale mimo wszystko oni nie mogli pój?? do ?ó?ka normalnie, najpierw musia?a by? jedna k?ótnia, a potem (po 7 razach!) kolejna. U nich nic nie jest normalne wi?c mo?e Andrews co? jeszcze wymy?l?. W ka?dym razie Ilona pisz?, ?e ma by? siedem cz??ci wi?c co? naba?amuci jeszcze. Jestem tego pewna.
Clamare masz racje ksi??ka jest ?wietna. Czyta?am z zapartym tchem!

: 01 cze 2010, 15:44
autor: natka8
Mam tylko nadziej?, ?e ma ona ju? wymy?lony jaki taki pomys?, bo je?li b?dzie na bie??co wymy?la? na zasadzie, a nó? mo?e wpadnie mi jaki? pomys? na rozwini?cie akcji, bo wtedy siódma cz??? mo?e by? tragiczna, je?eli zbraknie jej pomys?ów :-/

: 01 cze 2010, 15:57
autor: boneshaker
podpisuje si? pod opini? clamare heh... czeka?am i czeka?am i powiem wam ?e si? nie zawiod?am...

natka wiem co masz na my?li... tak mia?am z ostatni? ksi?zk? o mercy... pe?na pora?ka, 3 pierwsze tomy cuudowne, a potem j? zmusili na te kolejne do 7 bodaj?e i taka kicha si? zrobi?a.... a? dosta?am do?a po last tomie... my?le sobi? koniec wszyscy sie staczaj?... ale dzi?ki bogu paring Ilona Andrews z m?zem mnie nie zawiedli.... s? cudowni... czekam teraz na pojawienie sie zlego ojca... kurcze ciekawe jak to si? rozwinie....

a btw ta ciotka... ja na poczatku pomy?la?am ze wiecie ze niby podobna do niej ze to jej matka.... ze przesz?a na strone z?a jak lor vader... czy co?... szkoda ze tak to sie nie rozwinelo... ciekawie by by?o...

no nic teraz bd czeka? z utesknieniem do uschniecia na kolejny tom... gasz xD

Loleczka: Bardzo prosz?, stosuj si? do regulaminu. Staramy si? pisa? poprawn? polszczyzn? i bez ?adnych skrótów b?d? s?ówek angielskich.

: 01 lip 2010, 09:20
autor: TrendY
A jaki jest Polski tytu? tej ksi??ki?? I wysz?a w ogóle ju? w Polce??

: 01 lip 2010, 10:17
autor: tusia13pl
Nie wysz?a jeszcze. Nawet w zapowiedziach nie ma.

: 01 lip 2010, 12:37
autor: Loleczka
Ksi??ka nie wysz?a, chocia? je?li si? zbior? to mo?e, naprawd? mo?e uda im si? wyda? jeszcze w tym roku.
Angielski tytu? to : Magic Bleeds

Spojlery

: 01 lip 2010, 17:39
autor: Czarownica
Oby, oby. Co prawda obie ksi??ki o Kate wydali stosunkowo szybko, ale na ich stronie jest zapowied? tylko tomu 3. Na szcz??cie maj? ju? opracowan? ok?adk? - ale ksi??ka jest dopiero na 4 stronie i 16 pozycji. Najpierw pokazuj? sporo wznowie?. Dlatego mam w?tpliwo?ci czy oba tomy si? w tym roku uka??.

: 02 lip 2010, 08:04
autor: Loleczka
Jeszcze w maju nie mieli zakupionych praw do tej ksi??ki, wi?c wszystko jeszcze mo?liwe. Mam nadzieje, ?e to zmieni?. I to szybko, bo je?li nie to pope?ni? morderstwo. I wsadz? mnie do wi?zienia :-D

: 02 lip 2010, 09:07
autor: TrendY
Oby jak najszybciej je wydali :D:D

Loleczka: Postom jednozdaniowym mówimy NIE. Oraz nie piszemy postów jeden po drugim.

A i Mam pytanie... Pewnie znacie ksi??k? napisan? przez Patrici? Briggs o niejakiej Marcedes... Nie wiem dok?adnie o co tam chodzi, ale mia?am w zamiarze j? kupi?, ale nigdzie nie mog? jej znale??... Wiecie mo?e gdzie poszuka?..

tusia13pl: Bardzo trudno j? znale?? w Polsce, a to nie jest odpowiedni temat

: 02 lip 2010, 09:11
autor: Gobur
w temacie ksi??ek o Mercedes Thompson to polecamy szczerze i zapraszamy na forum:
http://mercythompson.pl/index.php

Loleczka: Centralny offtop. Za?ó?cie osobny temat, albo wypowiedzcie si? w temacie o Mercy.

tusia13pl: Popieram! A o forum Mercy napisa?am w temacie o Mercy ;-)

Spojlery

: 02 lip 2010, 22:14
autor: Czarownica
Loleczka, chyba si? do Ciebie przy??cz? i obie pójdziemy siedzie? za morderstwo.Mam nadziej? ?e si? nad nami zlituj?, kupi? prawa i wydadz? - przecie? naprawd? warto.

: 03 lip 2010, 09:59
autor: Loleczka
Wiesz, to czy warto zale?y w g?ównej mierze od czytelników. Je?eli ksi??ki nie zdob?d? wi?cej fanów to niestety b?dzie tak jak z ksi??kami pani Huff. Wi?c trzeba zach?ca? do kupna innych, nie?wiadomych ludzi.
Co do akurat tej ksi??ki, to skoro w tej cz??ci spotkali?my ciotk? Kate, to co b?dzie w dalszych cz??ciach :-D

Spojlery

: 03 lip 2010, 20:20
autor: Czarownica
Ja my?l? ?e one maj? naprawd? du?o fanów, s?dz? cho?by z popularno?ci t?umacze? na chomikach. Natomiast chyba cykl wydawniczy jest troch? z wolny w stosunku do zainteresowania ludzi. Ja kupi?am 2 pierwsze tomy, i nie mog?am si? doczeka? trzeciego, my?l? ?e inni te?, wi?c zacz??y si? pojawia? t?umaczenia nieoficjalne. Ale jak ksi??ka uka?e si? drukiem to pierwsza pobiegn? do ksi?garni, ?eby j? kupi? , a my?l? ?e wielu czytelników zrobi tak samo.
Niestety, z reklam? jest gorzej. O tej ksi??ce po prostu za ma?o si? mówi.Przyznam ?e w?ród moich znajomych tylko ja takie ksi??ki czytam i moja reklama ?e ksi??ka jest ?wietna, ?e warto do niej si?gn?? to jak rzucanie grochem o ?cian?. A wystarczy kilka plakatów na mie?cie i ju? wszyscy wiedz? ?e to dobra pozycja - reklama robi cuda. A ju? najlepsz? reklam? robi magiczne s?owo - nak?ad wyczerpany. Wstawi? tu ma?? dygresj? nie dotycz?c? Kate, ale ksi??ki - dygresja jest zwi?zana z tematem popularno?ci. Kiedy okaza?o si? ?e 3 tom opowie?ci o Lokim J. ?wieka jest wyczerpany to ksi??ki na Allegro chodzi?y powy?ej 70 z?. - to znaczy ?e ludzie je wtedy docenili jak ju? nie mo?na ich by?o dosta? w ksi?garni.