Strona 3 z 4

: 09 paź 2010, 14:43
autor: destrakszyn
Otoczyliby j? wianuszkiem, jak stadko wielbicieli, a ona wy?yna?aby ich w pie?! *wyobra?a sobie sytuacj?*

: 09 paź 2010, 14:49
autor: Crystal
Ale nie koniecznie musia?aby ich do siebie przywo?a? , mog?aby na przyk?ad u?y? s?owa "B?d? pos?uszny " chyba , ?e go mo?na u?y? tylko w przypadku kiedy jest jedna osoba ...
Bo znowu jak jest wi?cej przeciwników to trzeba mie? ju? pot??n? moc ...

: 09 paź 2010, 14:55
autor: Viki
Mnie si? wydaje ?e to wszystko zale?y od mocy bo np. na Currana nie uda?o si? jej zmusi? ?eby ukl?kn??. Wi?c to raczej nie zale?y od ilo?ci, a od si?y obu stron.

: 09 paź 2010, 14:56
autor: destrakszyn
ale jaki by?by sens? Kate chcia?a ich pozabija? - za Julie, za jej matk?. Poza tym my?l?, ?e faktycznie "B?d? pos?uszny" dzia?a tylko w wypadku jednostki.

EDIT:
Od warto?ci mocy zapewne zale?y równie?, ale, ale:
W kupie si?a!
oraz:
I Herkules dupa, kiedy ludzi kupa!

: 09 paź 2010, 15:13
autor: Sophie
Crystal, Dlaczego piszesz takie same posty? Napisa?a? dwa identyczne, ale musisz wiedzie?, ?e przy przyjmowaniu do grupy sprawdzamy jako?? postów. A od Loleczki ci si? za to oberwie.

Wys?any: Dzisiaj 15:49
Ale nie koniecznie musia?aby ich do siebie przywo?a? , mog?aby na przyk?ad u?y? s?owa "B?d? pos?uszny " chyba , ?e go mo?na u?y? tylko w przypadku kiedy jest jedna osoba ...
Bo znowu jak jest wi?cej przeciwników to trzeba mie? ju? pot??n? moc ...

Wys?any: Dzisiaj 16:03
Ale nie koniecznie musia?aby ich do siebie przywo?a? , mog?aby na przyk?ad u?y? s?owa "B?d? pos?uszny " chyba , ?e go mo?na u?y? tylko w przypadku kiedy jest jedna osoba ...
Bo znowu jak jest wi?cej przeciwników to trzeba mie? ju? pot??n? moc ...

To tyle je?li chodzi o wtr?cenie. A co do tematu to:
Chyba oczywiste, ?e Potrzebowa?a tych 15 sekund, aby moc wykona? swój plan. I nie mia?a zbyt wielu mo?liwo?ci je?li chodzi o u?yte s?owo.

Dzi?kuj? za uwag?. Loleczka wyr?czy?am Ci? ;-)

: 09 paź 2010, 15:51
autor: Loleczka
Sophie pisze: A od Loleczki ci si? za to oberwie.
Po prostu skasowa?am post. Nie widzia?am sensu go zatrzymywa?.
Sophie pisze:Loleczka wyr?czy?am Ci?
Dzi?ki wielkie.

Je?li chodzi, o to dlaczego nie u?y?a s?owa Amehe, to mo?liwe, ?e akurat przy tym s?owie potrzebny jest kontakt. No wiecie, dotkni?cie. Wydaj? mi si?, ?e ka?de s?owo, ma jakie? ograniczenia. Inaczej ka?dy silny mag wykorzystywa?by je nagminnie.

: 09 paź 2010, 18:38
autor: Crystal
Sophie pisze:Crystal, Dlaczego piszesz takie same posty? Napisa?a? dwa identyczne, ale musisz wiedzie?, ?e przy przyjmowaniu do grupy sprawdzamy jako?? postów. A od Loleczki ci si? za to oberwie.
Ups... Przepraszam bardzo ! Musia?am niechc?cy klikn?? dwa razy na "Wy?lij" , a ?e internet zacz?? mi szwankowa? powsta?y takie dziwne odst?py czasu ... Jeszcze raz przepraszam.
Loleczka pisze:Wydaj? mi si?, ?e ka?de s?owo, ma jakie? ograniczenia. Inaczej ka?dy silny mag wykorzystywa?by je nagminnie.
Wiesz co nigdy o tym nie my?la?am ... Jakbym teraz nie przeczyta?a twojej wypowiedzi to bym do tego pewnie nie dosz?a . Faktycznie musz? by? jakie? ograniczenia . Ale chyba dosy? du?o jest tych s?ów mocy i ?eby zna? je wszystkie i do tego te "Ale" jak ich u?ywa? , trzeba by by?o prawdopodobnie bardzo du?o czasu ...

: 09 paź 2010, 18:48
autor: Loleczka
Wiesz, cz?owiek uczy si? przez ca?e ?ycie. Wszystkiego si? nie da nauczy?, ale s?dz?, ?e je?li co? posiadamy to chcemy wiedzie? jak to co? dzia?a. Tak samo mo?e by? w przypadku Kate.

: 09 paź 2010, 18:56
autor: Crystal
No tak , ale czy mi si? wydaj? czy ona jeszcze nie u?y?a tych wszystkich s?ów mocy (?)
A Kate w?a?nie uczy si? przez ca?e ?ycie , bo jak to kiedy? uj??a ( Cytuj? z pami?ci ) "Moim jedynym celem jest zniszczenie mojego biologicznego ojca " . Czy co? w tym stylu ...

: 09 paź 2010, 21:01
autor: AISA
Wiesz, cz?owiek uczy si? przez ca?e ?ycie.
z wyj?tkiem lat szkolnych :mrgreen:

No przed Kate jeszcze masa nauki i ?wicze? aby mog?a pokona? Rolanda, go?? ma w ko?cu tyle tysi?cy lat przewagi nad ni?...

: 04 lis 2010, 14:38
autor: Ale_sandra
Bardzo mi si? podoba?a ta cz???, chocia? najbardziej lubi? tom 3. Fajn? postaci? w tej cz??? okaza? si? Bran , no i Juli. No i oczywi?cie pojawi?y si? potyczki Curran- Kate, mimo to czu?am pewien niedosyt:)

: 09 lis 2010, 19:46
autor: Aschi
Potyczki Curran-Kate wynosz? t? ksi??k? na wy?yny, ale nie polubi?am postaci Brana. Jako? nie przemawia do mnie. A przed Kate jeszcze du?o, du?o pracy, a i tak nie wiem, czy pokona Ronalda. Ale ksi??k? i tak oceniam pozytywnie.

: 23 lis 2010, 20:44
autor: WereWolf
A propos tego b??du w drugiej cz??ci, o którym pisa?am w komentarzach do cz??ci III.

Mamy sobie taki moment kiedy to Kate wybiera si? do krainy Brana i zdejmuje z siebie or??:
Nast?pnie ?ci?gn??am futera? z Zabójc? i wr?czy?am go Andrei.
W nast?pnym rozdziale mamy moment gdy Kapturnik pokazuje rozci?gni?t? na krzy?u Julie, na co Kate reaguje:
Moje serce chcia?o wyrwa? si? z piersi. Zabójca dymi?.
A w jeszcze kolejnym rozdziale mamy oto taki kawa?ek:
- Czuj? ci?, wiesz o tym - powiedzia?a Andrea. - Mam twój miecz.
Czyli albo Kate ma telepatyczn? ??czno?? ze swoim scyzorykiem, albo (co jest raczej bardziej prawdopodobne) nasza szacowna autorka zapomnia?a, i? dwa rozdzia?y wcze?niej rozbroi?a nasz? wojowniczk?.

: 23 lis 2010, 21:05
autor: hlukaszuk
WereWolf pisze:A w jeszcze kolejnym rozdziale mamy oto taki kawałek:
Cytat:
- Czuję cię, wiesz o tym - powiedziała Andrea. - Mam twój miecz.
A tego to w ogóle nie rozumiem. W jakiej sytuacji Andrea mówiła to do Kate?

: 23 lis 2010, 21:08
autor: Sophie
hlukaszuk pisze:W jakiej sytuacji Andrea mówi?a to do Kate?
Po tej ca?ej sytuacji w której Curran próbowa? odbi? Julie daj?c naszyjnik Kapturnikowi (o ile dobrze pami?tam). Andrea le?a?a wtedy w Twierdzy na oddziale medycznym, a Kate przysz?a do niej.
A to si? dzia?o w tym czasie w którym Curran walczy? z Branem.