Gavran Forum
Forum wielbicieli fantastyki.

Fanwork Zone - [img] - Mela - Bazgro≥y

Sagi - 2010-08-11, 08:46

Kurcze to nie sprawiedliwe czemu ja nie mam takiego talentu. Naprawd?? ¬?wietny rysunek :!: Mo¬?e faktycznie ramie wygl¬?da troch?? dziwnie ale i tak nie jedna osoba chcia¬?a by rysowa?? jak Ty. Czekam na wi??cej :-)
Anonymous - 2010-10-21, 15:49

¬?wietne.. Chcia¬?abym doj¬??? do takiej wprawy. Mo¬?liwe ¬?e s¬? jakie¬? niedoci¬?gni??cia ale og??lnie jest super. Mi nigdy nie chc¬? wyj¬??? takie ¬?adne w¬?osy.. :-/ a o d¬?oniach to nawet nie wspomn??..
hlukaszuk - 2010-10-22, 06:50

CůŅ moŅna powiedzieś? .. i zatyka. ¶wietna kreska oraz gra ∂wiat≥a i cienia. Ja kiedy jeszcze rysowa≥am potrafi≥am uŅyś tylko ostrej. Tak jak ty nigdy bym nie narysowa≥a. Jestem ciekawa. Czy obraz powsta≥ z g≥owy czy to portret?
Anonymous - 2010-11-14, 13:49

Podziwiam ludzi , kt??rzy tak rysuj¬?, a wielbie ludzi kt??rzy potrafi¬? rysowa?? d¬?onie! Ostatnio mama poleci¬?a mi przerysowa?? jaki¬? tam obrazek i nawet mi wyszed¬?, a co lepsze zadowoli¬? mnie,co nie jest ¬?atwe. Ale ilekro?? ko¬?o niego przechodz?? i widz?? reke tej pani to bior¬? mnie jakie¬? spazmy i chce si?? ukatrupi??. Dla mnie kto¬? kto umie rysowa?? d¬?onie jest po prostu moim guru i mistrzem. Gratuluje! :mrgreen:

I do¬?¬?czam sie do zapytania , rysowa¬?as to z g¬?owy czy przerysowywa¬?a¬? z czegos??

AISA - 2010-11-14, 19:49

Ja te¬? podziwiam ludzi, kt??ry tak pi??knie rysuj¬?! Tylko denerwuje mnie w nich to, ¬?e si?? nie doceniaj¬? i nazywaj¬? swoje prace bazgro¬?ami...

A ja jak ju¬? kto¬? tak ch??tnie maluje i bardzo mu to ¬?adnie wychodzi to mnie si?? od razu w¬?¬?cza nagranie: chc?? wi??cej! chc?? wi??cej, chc?? wi??cej...

Sophie - 2010-11-14, 22:36

Mela, jak Ty cudnie rysujesz!
Te¬? bym chcia¬?a pos¬?ugiwa?? si?? cieniowaniem z takim skutkiem. Te r??ce s¬? boskie. Podziwiam ;-)

TrudeDie - 2011-01-29, 20:29

Obejrza¬?am tw??j szkic i jedyne co mog?? z siebie wydusi?? to: WOW! Masz talent, naprawd??:) Kiedy¬? te¬? co¬? tam rysowa¬?am, ale przepisa¬?am si?? z plastyki na muzyk?? i moje umiej??tno¬?ci z tego¬? przedmiotu momentalnie zanik¬?y. A by¬?am pod tym wzgl??dem trzecia w klasie... Dobra, nie zadr??czam was swoj¬? histori¬?.
Ludzie wy¬?ej maj¬? racj?? co do tych d¬?oni: cudne! I tak jak reszt?? forumowej spo¬?eczno¬?ci, mnie te¬? od teraz b??dzie dr??czy?? pytanie: malowa¬?a¬? to z g¬?owy czy mia¬?a¬? modelk???


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group