Gavran Forum
Forum wielbicieli fantastyki.

Ogˇlnie o serii Mercedes Thompson - Jak to jest z tymi wilko│akami

Z@krŕcona - 2011-01-09, 14:43

Nie zawsze tak jest w ksi┬?┬?kach. Na przyk┬?ad L.Hamilton w swojej ma szczuro┬?aki, hieno┬?aki, lamie itp, a w cyklu o Kate Daniels te┬? jest to na porz┬?dku dziennym (jej facet chyba zamienia si?? w lwa). My┬?l?? jednak, ┬?e to dlatego, ┬?e ludzie bardzo upodobali sobie psy, a wilko┬?aki to takie dzikie psy z wygl┬?du :-P
Tula - 2011-01-09, 14:53

Z@kr??cona napisa│/a:
Na przyk┬?ad L.Hamilton w swojej ma szczuro┬?aki, hieno┬?aki, lamie itp,


Zgadza si?? tylko znowu i u Hamilton wilko┬?ak??w jest najwi??cej. Na kolejnym miejscu s┬? szuro┬?aki. Pozosta┬?e grupy s┬? zdecydowanie mniej liczne.
W ksi┬?┬?kach Hamilton jest nawet poruszany ten temat. Anita, pr??bowa┬?a si?? dowiedzie?? dlaczego wilko┬?ak??w jest wi??cej i okaza┬?o si??, ┬?e wilko┬?actwo jest bardziej zara┬?liwe ni┬? inne "┬?actwa". Natomiast nie ma nic o tym dlaczego tak si?? dzieje.

hlukaszuk - 2011-01-09, 15:16

Tak jak mˇwi▒ kole┐anki u Hamilton jest "tego" ca│kiem sporo a koto│aki spotka│am dwa w serii o Eragonie. By│y tylko dwa i by│y w czasach Eragona rzadkoÂci▒.
Anonymous - 2011-01-10, 07:02

Ksin te┬? by┬? koto┬?akiem (ca┬?kiem fajna seria), wilko┬?aki s┬? najbardziej popularne poniewa┬? w europie wilki by┬?y jednymi z najbardziej niebezpiecznych dla ludzi drapie┬?nik??w, co sprzyja┬?o powstawaniu legend. Podobnie by┬?o te┬? w Ameryce P??┬?nocnej. Gdyby ksi┬?┬?ki pisali potomkowie indian po┬???dniowo ameryka??skich pewnie najwi??cej by by┬?o jaguar??w, hindusi opisali by tygrysy, a murzyni z ┬?rodkowej afryki hieny i lamparty, bo te zwierz??ta swoj┬? agresj┬? wywar┬?y najwi??kszy wp┬?yw na ich kultur??.
Czarownica - 2011-01-15, 08:26

A mo┬?e autorka nie wykorzysta┬?a tych innych ┬?ak??w, jednak nie wyst??puj┬? w wierzeniach europejskich. Wilko┬?aki, wied┬?my, wampiry - w tej serii s┬? oparte na legendach rodem z Europy - przynajmniej takie odnios┬?am wra┬?enie. A z rdzennych wierze?? ameryka??skich wykorzysta┬?a tylko zmiennokszta┬?tnych. Nawet o szamanach jest tu niewiele
Cytat:
- w┬?a┬?ciwie jest troch?? o jednym- Charlesie, i jest wzmianka o jego dziadku.

A przecie┬?, je┬?li Mercy na ka┬?dym kroku spotyka "innych" ludzi, to i z szamanami powinna si?? zetkn┬??? troch?? wi??cej - a nie tylko z czarownicami.

Anonymous - 2011-01-15, 10:52

Mo┬?e sie spotka??, po prostu Mercy nie przebywa┬?a z rdzennymi Amerykaninami i st┬?d nie mia┬?a okazji. W nast??pnym tomie mo┬?e to sie zmieni??. Zreszt┬? Mercy w og??le ma┬?o ┬?wiata widzia┬?a, to i jej znajomo┬??? istot nadnaturalnych nie jest jaka┬? gigantyczna. Gdyby seria opowiada┬?a o Branie czy Samuelu to pewnie by┬?o by tej wiedzy wi??cej.
Z@krŕcona - 2011-01-16, 13:39

Wtedy pewnie by┬?my tej wiedzy nie spami??tali. Schylam si?? do opinii Gobura, co by nie by┬?o, luzie kiedy┬? przes┬?dni byli, jakie┬? straszyd┬?o na dzieci pewnie mie?? chcieli:)
scarlett - 2011-01-22, 13:15

My┬?l?? ┬?e wilko┬?aki maj┬? spor┬? przewag?? liczebn┬? dlatego oni w┬?a┬?nie ┬?┬?cz┬? si?? w stada, inne ┬?aki nie wyst??puj┬? w tamtej cz??┬?ci ┬?wiata. A Mercy krok po kroku ksi┬?┬?ka po ksi┬?┬?ce b??dzie ow┬? wiedz?? gromadzi??.
Anonymous - 2011-01-22, 14:29

Mi si?? wydaje, ┬?e ┬?┬?czenie w stada u wilko┬?ak??w powstaje ze wzgl??du na ich praktycznie nieod┬?┬?czn┬? wi??┬? z wilkami. Wilki ┬?┬?cz┬? si?? w stada wi??c wilko┬?aki te┬?.
Po za tym, nie wyobra┬?am sobie stada np. gepard??w czy pum. Kotowate nie ┬?┬?cz┬? si?? w stada (wyj┬?tek - lwy), podobnie jak szakale i lisy (co do kojot??w, nie jestem pewna, ale zdaje si?? ┬?e r??wnie┬? nie ┬?yj┬? w stadzie)
Za┬? Merc nie jest w stanie odnale┬??? nikogo ze swojego gatunku ze wzgl??du na to, ┬?e wampiry Marsili zabi┬?y wszystkich jej podobnych, gdy przyby┬?y do Ameryki.

TrudeDie - 2011-02-01, 19:31

Kojoty tworz┬? pary i ┬?yj┬? ze swoimi dzie??mi, ale kiedy te podrosn┬? to nie wiem co si?? dzieje. Chyba si?? od┬?┬?czaj┬? od rodzic??w.
Wierzenia o wilko┬?akach mog┬?y powsta?? st┬?d, ┬?e istnieje taka choroba(nie pami??tam nazwy), podczas kt??rej ca┬?e cia┬?o porastaj┬? ciemne w┬?osy, przez co cz┬?owiek wygl┬?da, trzeba to przyzna??, dziko. Kto┬? ju┬? tu nawet pisa┬?, ┬?e ludzie czego nie rozumiej┬? to na magi?? zwalaj┬?, wi??c kiedy wspomniana przeze mnie choroba zacz??┬?a si?? objawia??(nie pami??tam, ale to jest chyba dziedziczna wada genetyczna) to ludzie z braku laku wymy┬?lili podobne mity i legendy jak np. o Heliosie(wyt┬?umaczenie wschod??w i zachod??w s┬?o??ca). Ludzki rozum i umys┬? jest ma┬?y, na wszystko potrzebuje wyja┬?nienia, bo m??g┬?by "pa┬???" z wysi┬?ku.

Czarownica - 2011-02-01, 20:46

Neria napisa┬?a

Cytat:
Za┬? Merc nie jest w stanie odnale┬??? nikogo ze swojego gatunku ze wzgl??du na to, ┬?e wampiry Marsili zabi┬?y wszystkich jej podobnych, gdy przyby┬?y do Ameryki.

_________________

Chyba jednak nie wszystkich zabi┬?y, tylko stara┬?y si?? zabi??. w ko??cu Mercy nie znalaz┬?a si?? w kapu┬?cie. Mia┬?a tatusia zmiennokszta┬?tnego. I mo┬?e ich by?? ca┬?kiem sporo,
Cytat:
( na co wskazuje zapowied┬? tomu sz??stego

Szkoda tylko ┬?e osoby kt??re zdaj┬? sie wi??cej na ten temat wiedzie?? (Bran) nie udzielaj┬? jej ┬?adnych informacji. I ciekawe dlaczego tak jest?

Anonymous - 2011-02-04, 19:46

Mo┬?e kojoty s┬? jako┬? przez kogo┬? chronione? Albo wcale nie s┬? takie bezbronne jak si?? mo┬?e wydawa??? Albo po prostu jest ich ma┬?o, a taki Bran, jako ┬?e alfa alf ma siln┬? potrzeb?? ochrony s┬?abszych i odpowied┬? gotowa.

Okej, ┬?le si?? wyrazi┬?am. Wszystkich nie zabi┬?y, ale wi??kszo┬???, zdecydowan┬? wi??kszo┬??? - owszem.

smile667 - 2012-11-22, 17:20

Uwaga spoiler z 5 czŕÂci.

Spoiler:

Mam pytanie o ranking stada Adama. W 5 czŕÂci, jak Paul wzywa│ Adama oni tam wyliczaj▒ ludzi zgodnie z rang▒. I mˇwi▒, ze Honey jest po Warrenie, a przecie┐ w poprzednich czŕÂciach mˇwili ze przez to ze jest z Peterem jest na samym dole. Dodatkowo jak Ben chcia│ uderzyŠ Mary Jo Mercy mˇwi│a ze jest wy┐ej w hierarchii, a potem jak Ben z ni▒ rozmawia│ to powiedzia│ ze Mary Jo jest wy┐ej niz on. I jak Mercy zastanawia│a siŕ dlaczego Henry zorganizowa│ to wszystko to z jej rozwa┐a˝ wynika│o ze Henry jest czwarty w hierarchii, a potem wyl▒dowa│ gdzie na dole.

Jak to w ko˝cu dzia│a?

Majster - 2012-11-22, 20:22

smile667 napisa│/a:
Jak to w ko˝cu dzia│a?

Ogˇlnie to dzia│a tak dobrze jak pami੠autorki. Zdaje siŕ, ┐e w prawie ka┐dej serii jest troszkŕ nieÂcis│oÂci, jeÂli s▒ to drobne detale nie maj▒ce wp│ywu na ksi▒┐kŕ to nie ma siŕ co czepiaŠ.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group