Gavran Forum
Forum wielbicieli fantastyki.

Archiwum / ¶mietnik - Jak trafili?cie na Mercy's Garage?

Anonymous - 2011-01-10, 14:43

A ja dowiedzia¬?am si?? z linka na forum Kate Daniels. Nudzi¬?o mi si?? wi??c stwierdzi¬?am ¬?e ju¬? czas zabra?? si?? za ksi¬?¬?k??:)
Anonymous - 2011-01-12, 23:10

Na forum trafi¬?am za spraw¬? jakiego¬? chomiczka ale nie bardzo wiem kt??rego :roll:
Anonymous - 2011-01-20, 18:24

Na forum pierwszy raz trafi¬?am z google wpisuj¬?c po prostu "Mercedes Thompson" , jednak to by¬?o ko¬?o 9 miesi??cy temu. Przejrza¬?am forum i stwierdzi¬?am ¬?e nie mam ochoty si?? rejestrowa??. W poniedzia¬?ek zacz??¬?y mi si?? ferie, nudzi¬?am si?? przeogromnie wi??c zacz??¬?am czyta??, jak leci, ksi¬?¬?ki fantasy z chomikuj.pl . Znalaz¬?am Iron Kissed t¬?umaczone przez jadi4, ale po przeczytaniu co¬? mnie m??czy¬?o i nie mog¬?am si?? zabra?? za nic innego. Zainteresowana nazwiskiem pani Briggs, zauwa¬?y¬?am, ¬?e napisa¬?a r??wnie¬? "Alpha & Omega". Przeczyta¬?am Cry Wolf, a p??¬?niej (nie ma to jak robi?? na opak xD), prequel, t¬?umaczony przez wasze forum. Zainteresowa¬?am si??, klikn??¬?am i o to jestem :)
Sasanka - 2011-01-20, 22:11

Neria czy moge spyta?? o wrazenia odno¬?nie t¬?umaczenia?
i czy mia¬?a¬? jakies spostrze¬?enia...
Oraz czy by¬?a r??znica pomiedzy prequelem a Cry Wolf?

Anonymous - 2011-01-21, 10:29

Jedyne spostrze¬?enia je¬?li chodzi o t¬?umaczenie, to wielkie reklamy co rozdzia¬?, mimo ¬?e by¬?o ich tylko trzy. Troch?? mi to przeszkadza¬?o, po za tym, nie mam ¬?adnych obiekcji. Je¬?li chodzi o r??¬?nic??... By¬?a. Ale z Cry Wolf czyta¬?am z innego ¬?r??d¬?a, podzielone na rozdzia¬?y i od 10 rozdzia¬?u t¬?umaczone przez ¬?redni¬? t¬?umaczk?? i cz??sto wychodzi¬?o u niej "Kali mie?? Kali pi??".
Po za tym, t¬?umaczenie (gdyby nie fakt ¬?e by¬?o podpisane), s¬?dzi¬?abym ¬?e jest skopiowane jako¬? z oryginalnego (wydanego) t¬?umaczenia. Bardzo dobrze napisane, i nie znalaz¬?am wi??kszych b¬???d??w, a mniejsze, o ile by¬?y, zapomnia¬?am.

Anonymous - 2011-02-03, 16:44

Ja podobnie atlanta zacze¬?am czyta?? serie Mercedes Thompson za spraw¬? chomika, w moim przypadku wiem jakiego(mo¬?e to ten sam?)a co za tym idzie trafi¬?am na to forum.Przyznam ze wstydem, ¬?e forum mia¬?am na oku ju¬? od d¬?u¬?szego czasu lecz dopiero teraz si?? zarejestrowa¬?am, co przyznaje ku mojemu wielkiemu za¬?enowaniu... :oops: :->

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group