Gavran Forum
Forum wielbicieli fantastyki.

Archiwum / ¶mietnik - Jak trafili?cie na Mercy's Garage?

Sasanka - 2010-05-29, 21:59

A my serdecznie witamy :D
Anonymous - 2010-06-25, 19:26

hej, no wi??c na wzmianki o waszym forum mo¬?na si?? natkn¬??? w wielu miejscach, jak si?? szuka informacji o serii pani Briggs, a pierwsz¬? znalaz¬?am chyba na forum twilight, ale nie jestem pewna.
Z@krÍcona - 2010-06-30, 20:56

Ja trafi¬?am na forum, jak szuka¬?am jaki¬? wzmianek na temat kolejnych cz??¬?ci serii o Mercedes. Google to wspania¬?a rzecz :->
Anonymous - 2010-07-10, 21:20

Trafi¬?am na wasz¬? stron?? dzi??ki rozmowie chomikowej buszuj¬?c za ksi¬?¬?kami,i oto jestem :->
Anonymous - 2010-07-19, 23:49

Ja, tak jak niekt??rzy trafi¬?am tutaj szukaj¬?c informacji o 3 cz??¬?ci. By¬?am tu kilkakrotnie wcze¬?niej, ale dopiero teraz postanowi¬?am si?? zalogowa?? :-)
Kometa - 2010-07-19, 23:54

JoKaVi napisa≥/a:
By¬?am tu kilkakrotnie wcze¬?niej, ale dopiero teraz postanowi¬?am si?? zalogowa??


No i czemu¬? to, ach czemu¬?? Po co by¬?o tyle zwleka??? Przecie¬? z nami mo¬?na si?? tu tak ¬?wietnie bawi??! xD

Witamy i bardzo si?? cieszymy, ¬?e zdecydowa¬?a¬? si?? jednak do nas do¬?¬?czy?? ;) Mam nadziej?? ¬?e zostaniesz z nami na d¬?ugo :D

Loleczka - 2010-07-20, 01:46

Kometa napisa≥/a:
No i czemu¬? to, ach czemu¬?? Po co by¬?o tyle zwleka??? Przecie¬? z nami mo¬?na si?? tu tak ¬?wietnie bawi??! xD


Ja mia¬?am tak samo, ale w ko??cu zdoby¬?a si?? na odwag?? i si?? zarejestrowa¬?am. P??¬?niej zbiera¬?am si?? na odwag?? aby napisa?? :-D

Bardzo nam mi¬?o ci?? tu powita?? JoKaVi :-)

WereWolf - 2010-07-20, 10:08

Witamy witamy!
He He. Ja te¬? tak mia¬?am. Bo ja z natury wstydliwa jestem. Ale si?? prze¬?ama¬?am i jak si?? sko??czy¬?o... Wi??c nie ma si?? co kr??powa??.

Mila - 2010-07-20, 12:14

W moim przypadku to by¬?o tak, ¬?e szuka¬?am Iron Kissed i tak jako¬? trafi¬?am na to forum. Kilkakrotnie je odwiedza¬?am, a¬? zdecydowa¬?am si?? zarejestrowa??. I tak w¬?a¬?nie si?? tu znalaz¬?am ;)
Loleczka - 2010-07-20, 12:17

No to witamy! Bardzo nam mi¬?o :-)

Chyba wi??kszo¬??? szuka¬?a t¬?umaczenia i dopiero wtedy trafi¬?a na forum :-D

Mila - 2010-07-20, 12:28

Mi r??wnie¬? bardzo mi¬?o. :-)
Na to wygl¬?da.

Anonymous - 2010-09-22, 22:06

Na pocz¬?tku pisa¬?am za kogo¬? [dla Rubi] by¬?am cichym userem na forum, potem sama z ciekawo¬?ci przeczyta¬?am z czym to si?? je. Dzi¬? pisz?? na w¬?asne konto.
Sasanka - 2010-09-22, 22:44

Witamy :)
hlukaszuk - 2010-10-13, 07:20

Jak tu trafi¬?am. Hm.. Tak naprawd?? to ju¬? dawno (dzi??ki chomiczkowi) ale jako¬? si?? nie zarejestrowa¬?am. Dopiero obecno¬??? na forum Kate Daniels sk¬?oni¬?a mnie do tego, ¬?eby si?? zarejestrowa??. Oba fora prowadz¬? ci sami ludzie, a wi??c musi by?? fajnie. No to jestem.
Mila - 2010-10-13, 12:57

Witamy, witamy ;-)

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group